Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Ενεργώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που της παρέχουν οι περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμοι του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014] και, ιδιαίτερα, τα άρθρα 4(1)(ε), (2)(δ) και (ι), η Επίτροπος ετοίμασε, στη βάση διερεύνησης και αξιολόγησης παραπόνων που υποβλήθηκαν για δύο περιπτώσεις παιδιών, το παρόν Πόρισμα.

Τα παράπονα αφορούσαν τη μη πρόσβαση παιδιών με αναπηρία στα σχέδια κοινωνικών παροχών που διαχειρίζεται το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, λόγω του καθεστώτος παραμονής τους στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας.Κατεβάστε το αρχείο Word Πόρισμα 11.17.09.02.369 και 11.17.08.10.19 Φεβρ. 2019.docx

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top