Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Θέση της Επιτρόπου

· Γνωρίζοντας τους στόχους, το έργο και τις δράσεις του Ιδρύματος «Σοφία για τα Παιδιά», δεν είχα κανένα ενδοιασμό να ανταποκριθώ θετικά και να θέσω υπό την αιγίδα μου την εκστρατεία που λαμβάνει χώρα σήμερα 27/5/2010. Αντίθετα, το θεώρησα τιμή και υποχρέωση μου, τόσο ως Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο όσο και ως μια από τους εθνικούς Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, που είχα την τιμή να επιλεγώ. Στα πλαίσια αυτά θέλω και εγώ, με τη σειρά μου, να καλέσω τον κόσμο να ανταποκριθεί θετικά στην προσπάθεια που γίνεται σήμερα και να βοηθήσει, θεωρώντας αυτό ως υποχρέωση και όχι ως πράξη φιλανθρωπίας. Για τούτο θέλω να δώσω μια άλλη διάσταση για αντιμετώπιση του θέματος.
· Ο Νόμος δίδει αρμοδιότητα στην Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού να διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των παιδιών που ζουν στην Κύπρο. Θεωρώ, ωστόσο, ότι οι ευαισθησίες και υποχρεώσεις ενός τέτοιου θεσμού δεν μπορεί να περιορίζονται, να εξαντλούνται ή να εστιάζονται μόνο, στο εθνικό επίπεδο. Αντίθετα, το ενδιαφέρον του απαιτείται να είναι πλατύτερο και να αγκαλιάζει κάθε παιδί, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου.
· Ιδιαίτερη ευαισθησία οφείλεται στα παιδιά που δίνουν καθημερινή μάχη για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για την επιβίωση τους, παρά το ότι είναι και αυτά κάτοχοι δικαιωμάτων. Η διεθνής κοινωνία και οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν σε όλα τα παιδιά τα απαραίτητα για την επιβίωση και την ανάπτυξη τους. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως και όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά, δεν είναι, πλέον, επιλογή ούτε συνιστά εκδήλωση αγάπης, αγαθοεργίας ή φιλευσπλαχνίας, αλλά είναι επιβεβλημένη υποχρέωση κάθε ευνομούμενης πολιτείας και κοινωνίας.
· Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζει κάθε παιδί ως ξεχωριστή οντότητα με δικά του δικαιώματα. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη έχουν νομική υποχρέωση να εφαρμόζουν σε εθνικό επίπεδο, πλήρως όλες τις πρόνοιες της Σύμβασης, η οποία καλύπτει το σύνολο των πολιτειακών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων του παιδιού.
· Στο Προοίμιο της Σύμβασης αναγνωρίζεται:

      - Ότι σε όλες τις χώρες κόσμου υπάρχουν παιδιά που ζουν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Είναι αναγκαίο να δοθεί στα παιδιά αυτά ιδιαίτερη προσοχή.
      - Η σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την βελτίωση των συνθηκών ζωής των παιδιών σε όλες τις χώρες και, ιδιαίτερα, στις υπό ανάπτυξη χώρες.
      Η Σύμβαση περιέχει ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν την διασφάλιση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό της επιβίωσης και της ανάπτυξης του παιδιού. Ανάλογες πρόνοιες, αρχές και αξίες απαντώνται σε όλες τις πράξεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αρχής γενομένης από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
· Η φτώχεια συνιστά πλήρη άρνηση και καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η φτώχεια προκαλεί ανισότητα, αδικία και στέρηση του σεβασμού της αξιοπρέπειας του ατόμου. Σήμερα, διεθνώς, επικρατεί η άποψη ότι το πλαίσιο καταπολέμησης της φτώχειας πρέπει να εδράζεται σε μια προσέγγιση σεβασμού των αξιών και αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως αυτές διασφαλίζονται από το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
· Μια τέτοια προσέγγιση για την καταπολέμηση της φτώχειας έχει διάφορα χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων, η ενδυνάμωση των ίδιων των θυμάτων της φτώχειας με την παροχή σε αυτά της δυνατότητας να αξιοποιήσουν τις δικές τους ικανότητες, ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώνουν τη δική τους ζωή.
· Διαφοροποιείται η προοπτική της διαδικασίας καταπολέμησης της φτώχειας, από το φιλανθρωπικό πλαίσιο σε μια νομική και πολιτική διάσταση. Το φαινόμενο της φτώχειας, της διάκρισης και του αποκλεισμού ερμηνεύεται ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι ως φυσικό φαινόμενο ή ως αποτελέσματα της προσωπικής αποτυχίας των ιδίων των ανθρώπων που το βιώνουν.
· Το ίδρυμα “SOPHIA” για τα παιδιά σε αυτό, ακριβώς, στοχεύει στην δημιουργία υποδομής η οποία θα ενδυναμώσει τα ίδια τα παιδιά θύματα της φτώχιας, ώστε κάποια στιγμή να είναι σε θέση να διαμορφώσουν τη δική τους ζωή.
· Τα κράτη τα οποία προηγούνται στον τομέα της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπέχουν υποχρεώσεις σεβασμού, προώθησης και πραγμάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι άνθρωποι στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου έχουν ανάγκη υποστήριξης και ενδυνάμωσης με διάφορα μέσα έτσι που να ενισχυθούν στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και να μπορέσουν οι ίδιοι να επιφέρουν βελτίωση στη ζωή τους. Οι άνθρωποι στις προηγμένες χώρες έχουν υποχρέωση να συμβάλουν σ΄ αυτό.
· Με αυτές τις σκέψεις, και μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο, καλώ και εγώ με τη σειρά μου, τον κάθε ένα και την κάθε μια από εμάς, εδώ στην Κύπρο να ευαισθητοποιηθεί, και με το δικό του τρόπο, να συνδράμει στο έργο του ιδρύματος «Σοφία για παιδιά», όπως ο κάθε ένας μπορεί, συνειδητοποιώντας, ότι η πράξη αυτή δεν είναι πράξη φιλανθρωπίας, αλλά επιβαλλομένη ενέργεια ενός ενεργού πολίτη για διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών, που διαβιούν κάτω από συνθήκες, κραυγαλέα λιγότερο ευνοϊκές από τις συνθήκες στη χώρα μας.
· Εκφράζω θερμά συγχαρητήρια στην Μαρίνα Σιακόλα για την πρωτοβουλία της και τις προσπάθειες της γιατί πρώτιστος ο στόχος του ιδρύματος «Σοφία για τα παιδιά» είναι ακριβώς η δημιουργία της υποδομής που θα δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτυχθούν σωστά και να διαμορφώσουν τη δική τους ζωή. Συγχαίρω επίσης όλους τους συνεργάτες της αλλά και τις δεκάδες εθελοντών που βρίσκονται σήμερα στους δρόμους. Καλώ ξανά τον κόσμο να ανταποκριθεί θετικά στην προσπάθεια που γίνεται σήμερα να βοηθήσει και, επαναλαμβάνω, ότι αυτό πρέπει να θεωρείται υποχρέωση του κάθε ενός και όχι απλώς πράξη φιλανθρωπίας.Κατεβάστε το αρχείο Word Ekstrateia Sophia Foundation.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top