Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Η παρούσα Θέση συντάχθηκε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που μου παρέχονται από τους περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμους του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014] και, ιδιαίτερα, τα άρθρα 4(1)(ε), (2)(δ) και (2)(ι), στη βάση διερεύνησης παραπόνων.

Σκοπός της Θέσης είναι να εντοπίσει, μέσα από τη διερεύνηση και παρουσίαση περιπτώσεων που υποβλήθηκαν στο Γραφείο μου, παραλείψεις και ανεπάρκειες αναφορικά με τις διαδικασίες ενημέρωσης και τα κριτήρια για εισδοχή στα Αθλητικά Σχολεία, που εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι σήμερα, καθώς και να υποβάλει συστάσεις που θα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση του θεσμού του Αθλητικού Σχολείου, τον οποίο θεωρώ ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προαγωγή και διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού.Κατεβάστε το αρχείο Word 11.11.11.23 Θέση Αθλητικά Σχολεία τελικό 22_04_2021.docx

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top