Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Δημόσια Παρέμβαση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά σε σχέση με πρόσφατα δημοσιεύματα για περιστατικό παιδιού που έθεσε τέρμα στη ζωή του


H Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού με αφορμή τη μεγάλη δημοσιότητα που πήρε πρόσφατα περίπτωση παιδιού που έθεσε τέρμα στη ζωή του και του τρόπου που αυτή προβλήθηκε, νιώθει επιβεβλημένο να προβεί στην παρούσα δημόσια παρέμβαση. Αναγνωρίζοντας τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα MME στη διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας των παιδιών, η Επίτροπος θέλει να επισημάνει την παράλληλη τεράστια ευθύνη τους, ώστε οι ειδήσεις που παρουσιάζουν να έχουν θετικό αντίκτυπο στα παιδιά και ιδιαίτερα στους έφηβους οι οποίοι βρίσκονται σε μια ευάλωτη φάση, και που σε αρκετές περιπτώσεις μάχονται να αντιμετωπίσουν διαπροσωπικά και οικογενειακά ζητήματα, πολλές φορές ανυπέρβλητα.
Τα ΜΜΕ, μέσα από το σημαντικό τους ρόλο για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, όταν πρόκειται για θέματα αυτοκτονιών που είναι εκ της φύσεως τους ιδιαίτερα τραγικά και ευαίσθητα, θα πρέπει να στοχεύουν, όχι μόνο στην παροχή πληροφόρησης αλλά, ταυτόχρονα, και στη συμβολή στην πρόληψη τέτοιων περιστατικών και αλλαγή των στάσεων και του στίγματος που μια τέτοια πράξη φέρει. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει η σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στη δημοσιοποίηση μιας τέτοιας πράξης και τη διάπραξη της. Είναι επιστημονικά πλέον αποδεδειγμένο ότι, ενώ τα αίτια των αυτοκτονιών είναι πολύπλοκα και εκτός της παρούσας συζήτησης, ο τρόπος δημοσιοποίησης τέτοιων πράξεων από τα ΜΜΕ, μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του κινδύνου για σειρά αυτοκτονιών. Το ρίσκο της «μίμησης» συνιστά παγκόσμια ένα σημαντικό δίλημμα για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ σε σχέση με την απόφαση για τη δημοσιοποίηση ή όχι του γεγονότος.
Επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι, εάν ένα περιστατικό αυτοκτονίας ανακοινώνεται δημόσια, τότε επηρεάζει ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως τα παιδιά και τους έφηβους, οι οποίες το εκλαμβάνουν ως μια επιλογή, ταυτίζονται με το θύμα και αντιμετωπίζουν την αυτοκτονία ως μια ελκυστική επίλυση των δυσκολιών ή προβλημάτων. Αυτό αναφέρεται ως «μίμηση» ή ως «μετάδοση της αυτοκτονίας». Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) συστήνει την «αποδυνάμωση» (toning down) τέτοιων αναφορών από τα ΜΜΕ και θεωρεί τούτο ως ένα βασικό στοιχείο για την πρόληψη των αυτοκτονιών. Στην ουσία, τα ΜΜΕ έχουν υποχρέωση, σε κάθε τέτοια περίπτωση, να σταθμίζουν την εξισορροπηση ανάμεσα στην ελευθερία του τύπου και την υποχρέωση παροχής πληροφοριών με την ανάγκη για ελαχιστοποίηση των ρίσκων διάπραξης τέτοιων πράξεων από μέλη ευάλωτων ομάδων.
Η Επίτροπος καλεί τα ΜΜΕ, όπως σε κάθε περίπτωση περιστατικού αυτοτραυματισμού, η απόφαση για προβολή του να είναι συνειδητή και στη βάση του ότι αυτή εξυπηρετεί τις ανάγκες της ενημέρωσης και, εν πάση περιπτώσει να αποφεύγονται απλοϊκές εξηγήσεις για τη συγκεκριμένη πράξη, να μην εξιδανικεύεται ή να περιγράφεται με λεπτομέρεια ο τρόπος αυτοκτονίας, και, κυρίως μέσα από τον τρόπο παρουσίασης της είδησης, να επιδιώκεται η σωστή πληροφόρηση, ενημέρωση και ενδυνάμωση των παιδιών ώστε σε τέτοιες καταστάσεις να ζητούν βοήθεια. Τα ΜΜΕ καλούνται να διαδραματίσουν το ρόλο της ενημέρωσης αποτελεσματικά, αλλά η πρόκληση συνίσταται στο να γίνεται τούτο με πλήρη επίγνωση της ανάγκης προστασίας των παιδιών και της διασφάλισης των δικαιωμάτων τους χωρίς, εκπτώσεις στην ελευθερία της έκφρασης και τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία .Λευκωσία, 30/04/2012Κατεβάστε το αρχείο Word ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top