Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Σκοπός της πρότασης Νόμου:
1. Σκοπός της πρότασης Νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου έτσι ώστε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους να μπορούν να παρακάθονται σε εξετάσεις και να εξασφαλίζουν άδεια οδήγησης μαθητευόμενου για αυτοκίνητα κατηγορίας σαλούν, και όχι μόνο για μοτοποδήλατο όπως ισχύει σήμερα. Όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση, απώτερος στόχος της πρότασης είναι παροχή ικανοποιητικού χρόνου για εξασφάλιση της αναγκαίας εκπαίδευσης και πείρας οδήγησης με τη συνοδεία αδειούχου εκπαιδευτή ή άλλου έμπειρου οδηγού, προτού εκδοθεί η άδεια οδήγησης σε ηλικία των δεκαοκτώ ετών.
Πρόνοιες του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου:
2. Ο περί Άδειας Οδήγησης Νόμος του 2001, ήδη προβλέπει την άδεια μαθητευόμενου για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω (άρθρο 14) για την εν λόγω κατηγορία οχημάτων ενώ προβλέπει ότι η κανονική άδεια οδηγού παραχωρείται σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις. Είναι επομένως γεγονός ότι με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 18 ετών, μπορεί να εκδοθεί τόσο άδεια μαθητευόμενου οδηγού όσο και κανονική άδεια οδήγησης με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην γίνεται ουσιαστική και ορθή εκμάθηση οδήγησης στους νέους όπως επίσης να μην αναπτύσσεται σταδιακά μέσα από την περίοδο εκμάθησης οδήγησης η απαραίτητη ορθή οδική συνείδηση των νέων.
3. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η άδεια μαθητευόμενου οδηγού τίθεται υπό τις πολύ αυστηρές προϋποθέσεις του άρθρου 16 όπως για παράδειγμα την απαγόρευση να οδηγεί ο μαθητευόμενος εκτός εάν επιβαίνει μαζί του στο κάθισμα του συνοδηγού πρόσωπο που κατέχει άδεια οδήγησης και το όχημα να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο που να επιτρέπει στο πρόσωπο αυτό τον έλεγχο του χειρόφρενου οχήματος, την απαγόρευση μεταφοράς οποιουδήποτε επιβάτη εκτός από το πρόσωπο που αναφέρεται πιο πάνω, ειδική σήμανση κ.λ.π.
4. Περαιτέρω, ο Νόμος προβλέπει τη δυνατότητα αναστολής ή ακύρωσης της άδειας σε καθορισμένες περιπτώσεις, επομένως υπάρχει η δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση συστηματικής παράβασης των όρων και περιορισμών που διέπουν την άδεια μαθητευομένου.

Διαπιστώσεις-Εισηγήσεις:

5. Έχω την άποψη ότι οι στόχοι της πρότασης νόμου συνάδουν απόλυτα με την αρχή της παραχώρησης και της άσκησης των δικαιωμάτων των παιδιών ανάλογα με την προοδευτική ανάπτυξη αυτών και των ικανοτήτων τους. Στοχεύει στο να παραχωρήσει σε νεότερη ηλικία την άδεια μαθητευόμενου οδηγού έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την ορθή εκμάθηση οδήγησης μέχρι την παραχώρηση δικαιώματος έκδοσης κανονικής άδειας οδηγού σε ηλικία 18 ετών.
6. Η πρόταση νόμου συνάδει επίσης με τον ευρύτερο στόχο της ορθής διαπαιδαγώγησης των νέων σε θέματα οδικής συνείδησης αφού αυτό τους δίνει την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την οδήγηση σε μια ηλικία κατά την οποία από τη μια έχουν την αντίληψη και ικανότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του μαθητευόμενου οδηγού ενώ από την άλλη τους δίνεται αρκετός χρόνος για να εκπαιδευτούν ορθά και να διαπαιδαγωγηθούν ουσιαστικά σε θέματα οδικής συνείδησης.
7. Υπό το φως των πιο πάνω, και δεδομένου ότι η άδεια μαθητευόμενου οδηγού παραχωρείται και διέπεται από πολύ αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις όπως έχουν αναφερθεί πιο πάνω, που στόχο έχουν την προστασία τόσο των μαθητευόμενων οδηγών όσο και των υπόλοιπων οδηγών και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά σε ηλικία 17 ετών έχουν ουσιαστικά αναπτύξει σχεδόν πλήρως τις ικανότητες και δυνατότητες ενός ενήλικα και έχουν την απαραίτητη ωριμότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις των μαθητευόμενων οδηγών, έχω την άποψη ότι η πρόταση νόμου πρέπει να τύχει θετικής αντιμετώπισης.Κατεβάστε το αρχείο Word Παρέμβαση Επιτρόπου.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top