Η σεξουαλική κακοποίηση συνιστά μια από τις χειρότερες μορφές βίας ενάντια στο παιδί. Η σημερινή μέρα αποτελεί μέρα επαγρύπνησης και ευθύνης για τη συντεταγμένη πολιτεία. Είναι μια υπενθύμιση για τα Κράτη, να επαναβεβαιώσουν την προσήλωση τους στην προάσπιση του δικαιώματος του παιδιού για προστασία από σεξουαλική βία και να προβληματιστούν ως προς τον βαθμό που η δέσμευση αυτή μετουσιώνεται σε πράξη. Η μέρα αυτή σημαδεύεται με τη σφραγίδα μιας συλλογικής προσπάθειας για μηδενική ανοχή στη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και εφαρμογή δραστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της.

Τα μέτρα πρόληψης, προστασίας και ευαισθητοποίησης που εφαρμόζονται, πρέπει να είναι στοχευμένα και να περιλαμβάνουν συχνή αξιολόγηση των κινδύνων που μπορεί να οδηγήσουν σε σεξουαλική κακοποίηση, εκμετάλλευση, εμπορία, παρενόχληση ή οποιαδήποτε ανεπιθύμητη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική ευημερία ενός παιδιού. Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν αποτελεσματικά συστήματα για τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών από ακατάλληλο υλικό ή υπηρεσίες. Οι Αρχές επιβολής του νόμου πρέπει να δημιουργήσουν μηχανισμούς για τον εντοπισμό κάθε παιδιού που υπόκειται σε σεξουαλική κακοποίηση, καθώς και για τον εντοπισμό και τιμωρία του θύτη. Ταυτόχρονα, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, προκειμένου να γίνεται σεβαστή η προσωπική και οικογενειακή ζωή των παιδιών. Τονίζω ασφαλώς και την ανάγκη παροχής άμεσης και αποτελεσματικής στήριξης σε κάθε παιδί-θύμα, μέσα από παιδοκεντρικές διαδικασίες και με σαφείς, προσβάσιμους, οικονομικά προσιτούς και φιλικούς προς τα παιδιά τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και αποκατάστασης.

Στη διαμόρφωση πολιτικής, το Κράτος πρέπει να εμπλέκει τα ίδια τα παιδιά, ώστε μέσα από την ουσιαστική συμμετοχή να αποτυπωθούν οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους, αλλά και να δοθεί η δέουσα βαρύτητα στις απόψεις τους. Ο Θεσμός που εκπροσωπώ, διαχρονικά υποστηρίζει τη συμπερίληψη στα αναλυτικά προγράμματα της Κύπρου, της υποχρεωτικής περιεκτικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης από την προσχολική ηλικία, η οποία να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη, παιδαγωγικά προσανατολισμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες και την πραγματικότητα που βιώνουν τα παιδιά στην Κύπρο. Η αποτελεσματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση πρέπει να παρέχει στα νεαρά άτομα πληροφορίες κατάλληλες για την ηλικία τους, σχετικές με την κουλτούρα τους και δομημένες ευκαιρίες για να διαμορφώσουν ενημερωμένη άποψη γύρω από ζητήματα που τους απασχολούν.

Απαραίτητη θεωρώ επίσης την υποχρέωση του Κράτους για επιμόρφωση των γονέων αναφορικά με ζητήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ώστε να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση, να διαμορφώνουν μια υγιή επικοινωνία με το παιδί τους, αλλά και να αντιλαμβάνονται τον κρίσιμο ρόλο που έχουν για την ανάπτυξη συναισθηματικών δεξιοτήτων και ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας του παιδιού.

Η διασφάλιση της ευημερίας, της επιβίωσης, της υγείας, της ασφάλειας και της ανάπτυξης κάθε παιδιού, αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας. Ας προσανατολίσουμε λοιπόν, τις δράσεις και τις ενέργειες μας, προς την επίτευξη αυτού του στόχου.Κατεβάστε το αρχείο Word Μήνυμα_Σεξουαλική Κακοποίηση 18-11-2022.docΠίσω στην προηγούμενη σελίδα