English
Λογότυπο Επιτροπής Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

 

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση    

Νέα και Εκδηλώσεις English
Πίσω
ΕκτύπωσηΕκτύπωση


ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

28/08/2017

Παράδοση Ετήσιας Έκθεσης του 2015, της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κας Λήδας Κουρσουμπά , στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Νίκο Αναστασιάδη
Προεδρικό Μέγαρο - 28 Αυγούστου 2017
Ώρα 10.30 π.μ
Στα πλαίσια παράδοσης της Ετήσιας Έκθεσης της Επιτρόπου του 2015, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η Επίτροπος ανέφερε τα παρακάτω:
  · Με βαθιά αισθήματα θεσμικής ευθύνης παραδίδω σήμερα, την Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για το 2015.

  · Οι Εκθέσεις της Επιτρόπου δεν αποτυπώνουν απλά το έργο που ο Θεσμός παράγει στη διάρκεια ενός έτους. Αποτελούν, παράλληλα, καταγραφή των αλλαγών που σημειώνονται στο τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα των δικαιωμάτων του παιδιού στον τόπο μας.

  · Σημειώνω με ικανοποίηση, μια σταθερή πρόοδο τόσο σε ότι αφορά στη διάχυση της πληροφορίας όσο και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε ότι αφορά τα δικαιώματα του παιδιού.

  · Τα δικαιώματα του παιδιού, ως έννοια και ως πράξη, διεισδύουν, αργά μεν σταθερά δε, στην καθημερινότητα των πολιτών, τις διαπροσωπικές μας συναλλαγές και το δημόσιο διάλογο. Στην εξέλιξη αυτή ουσιαστική είναι η συμβολή των ΜΜΕ και των λειτουργών που εργάζονται στο χώρο, με τον οποίο διατηρώ μια συνεχή επικοινωνία και συνεργασία, στα πλαίσια πάντα των αρμοδιοτήτων μου [Στη σχέση αυτή, όπως αναπτύχθηκε εντός του 2015, αναφέρεται ένα Κεφάλαιο της Έκθεσης]

  · Πέραν όμως από την καθημερινότητά μας, τα δικαιώματα του παιδιού, διεισδύουν και αποκτούν απτή υπόσταση, εντός του θεσμικού πλαισίου της Πολιτείας. Αυτό επιτυγχάνεται, μέσα από την υιοθέτηση παιδοκεντρικής προοπτικής σε νομοθετήματα και αλλά και την εγκαθίδρυση, σε διάφορα θεσμικά πλαίσια, φιλικών προς τα παιδιά πολιτικών, πρακτικών και διαδικασιών.

  · Τα θετικά βήματα που έχουν γίνει, ωστόσο, δεν πρέπει να μας εφησυχάζουν. Στην Έκθεση του 2015 επισημαίνονται θέματα που παραμένουν ανοιχτά και απαιτούν από την Πολιτεία να τα επιληφθεί. Αναφέρω ενδεικτικά, και όχι εξαντλητικά, τον ρόλο των κρατικών Υπηρεσιών στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού σε θέματα προστασίας γενικά και ειδικότερα εντός του οικογενειακού πλαισίου – και ιδιαίτερα όταν οι γονείς είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι ή αδυνατούν να ασκήσουν το γονικό τους ρόλο, προβλήματα και ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί όσον αφορά την κοινωνική πρόνοια και την επιδοματική πολιτική αλλά και στα μέτρα στήριξης μονογονεϊκών οικογενειών.

  · Στην Έκθεση του 2015 επισημαίνονται θέματα παραβίασης των δικαιωμάτων παιδιών που προέρχονται από ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως τα παιδιά που μετακινούνται ή έχουν μεταναστευτικό βιογραφικό – για παράδειγμα οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ή τα παιδιά μονογονιού από τρίτη χώρα που κατοικεί στην Κύπρο.

  · Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται επίσης στο χώρο της εκπαίδευσης σε ότι αφορά την αποτελεσματική συμμετοχή των παιδιών και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον τρόπο που το σχολείο διερευνά ισχυρισμούς παιδιών για καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, τη συμμετοχή των παιδιών στην κατάρτιση εσωτερικών κανονισμών και το χειρισμό των παιδιών στο πλαίσιο επιβολής προς αυτά παιδαγωγικών μέτρων.Κύριε Πρόεδρε,
  · Η Κυπριακή Πολιτεία, φαίνεται πλέον αποφασισμένη, να ενισχύσει τα θεμέλιά της οικοδομώντας κουλτούρα σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού και αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες πολιτικές για τα παιδιά.

  · Έτσι, ο εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας που αφορά στην προστασία των Παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και τη σεξουαλική εκμετάλλευση με την ψήφιση του ειδικού Νόμου το 2014, και τα σημαντικά βήματα που έχει λάβει η Πολιτεία εντός του 2015, συνεχίζουν μέσα από την ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής και τη θεσμοθέτηση Συμβουλίου για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής. Την ίδια στιγμή, οι διαδικασίες για την ετοιμασία του Σπιτιού του Παιδιού, ενός κέντρου παροχής ολοκληρωμένης υποστήριξης και φροντίδας στα παιδιά θύματα, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Όλα αυτά συνιστούν υλοποίηση διαχρονικών εισηγήσεων του θεσμού μέσα από τις εκθέσεις του.

  · Σε ανάλογο δρόμο βρίσκονται τα θέματα που επικεντρώνουν στη σχέση του παιδιού με το σύστημα δικαιοσύνης - το 2015 έχουν σημειωθεί εξελίξεις σε ότι αφορά την προώθηση μιας σύγχρονης νομοθεσίας που εγκαθιδρύει ένα σύστημα ποινικής δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με το Νόμο και ρυθμίζει θέματα αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των παιδιών στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. Όπως γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, είχα ετοιμάσει το νομοσχέδιο και το είχα παραδώσει σε εσάς. Η υιοθέτησή του αναμένεται να τροχοδρομήσει σημαντικές και ουσιαστικές αλλαγές, σε διαφορετικά επίπεδα, στις πρακτικές και τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Προβλήματα στο χώρο του οικογενειακού δικαίου που επισημαίνονται στην Έκθεση φαίνεται να παίρνουν το δρόμο της επίλυσης με τα 8 νέα νομοσχέδια που εξαγγέλθηκαν από τον αρμόδιο Υπουργό.

  · Στο χώρο της Υγείας έχουμε, επιτέλους, μια στρατηγική για τα παιδιά και στον Τομέα της εκπαίδευσης είναι εμφανής, πλέον, η προσπάθεια υιοθέτησης στρατηγικών, πολιτικών και διαδικασιών που να συνάδουν με τις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.Κύριε Πρόεδρε,
  · Σεβόμενη το χρόνο σας δεν θα αναφερθώ σε όλα τα θέματα που καλύπτει η Ετήσια Έκθεση. Αναμένω ότι, αυτή θα μελετηθεί από τους αρμόδιους Υπουργούς με στόχο την υλοποίηση των εισηγήσεων που γίνονται σ΄ αυτή.

  · Επιτρέψτε μου ωστόσο να υπογραμμίσω ότι, πέραν από την πρόοδο και τα ουσιαστικά βήματα που έχουν σημειωθεί, η εμπέδωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά και των δικαιωμάτων του παιδιού ειδικά, είναι μια ανοιχτή και διαρκής πρόκληση απέναντι στην οποία καλούμαστε όλοι, να παραμείνουμε σε εγρήγορση.REPORT 2015.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 4864 KB)


Αποστολή της σελίδας Αρχή
Οικογένεια

Δικαιώματα


© 2008 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας