Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Στις 2 Φεβρουαρίου 2018 τα μέλη της νέας Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού είχαν την εναρκτήρια συνάντησή τους. Η συνάντηση είχε ως στόχο την αλληλογνωριμία των μελών και την εισαγωγική ενημέρωσή τους όσον αφορά στο Θεσμό της Επιτρόπου και στις πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Κατά τη συνάντηση, τα μέλη της ΟΕΣ είχαν την ευκαιρία να οικοδομήσουν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους καθώς, επίσης, να εξοικειωθούν με το χώρο και να γνωρίσουν τους Λειτουργούς του Γραφείου της Επιτρόπου και το έργο που επιτελούν.

Στα μέλη της ΟΕΣ επισημάνθηκε ότι η προηγούμενη επταετής εμπειρία κατέδειξε ότι η συμμετοχή στην ΟΕΣ αποτελεί μια εξαιρετική εμπειρία τόσο για τα μέλη, όσο και για το Θεσμό ωστόσο, τονίστηκε στα μέλη της ΟΕΣ ότι η εμπειρία είναι ανάλογη με τη δέσμευση την οποία αναλαμβάνουν τηρώντας μια συνεπή και υπεύθυνη στάση.

Τα μέλη της ΟΕΣ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Επίτροπο. Η Επίτροπος προέβηκε σε μια σύντομη ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με το Θεσμό και τη διαδικασία επιλογής των μελών της ΟΕΣ. Αναφέρθηκε, επίσης, στους πυλώνες υλοποίησης του έργου της και στάθηκε ιδιαίτερα, στη σημασία του ρόλου που έχουν να επιτελέσουν τα μέλη της ΟΕΣ. Σημείωσε ότι η λειτουργία της ΟΕΣ έχει αποδειχθεί πολύ σημαντική για το Θεσμό και εξέφρασε την βεβαιότητα ότι τόσο τα μέλη της ΟΕΣ, όσο και ο Θεσμός θα αποκομίσουν τα μέγιστα από τη θητεία τους.

Οι βιωματικές δραστηριότητες που ακολούθησαν αφορούσαν τους πυλώνες της ευαισθητοποίησης, της ενημέρωσης και της άσκησης των δικαιωμάτων στη βάση των αναγκών του παιδιού. Όσον αφορά στους πυλώνες της ενδυνάμωσης και του ελέγχου, η Επίτροπος ανακοίνωσε στα παιδιά ότι θα είναι το θέμα διήμερου βιωματικού εργαστηρίου το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί στις 3-4 Μαρτίου 2018.

Μετά το πέρας των βιωματικών δραστηριοτήτων η Επίτροπος προέβηκε σε σύνοψη των σημαντικότερων σημείων και σε μια πρώτη αξιολόγηση της εμπειρίας των μελών της ΟΕΣ. Από τις απόψεις που εκφράστηκαν διαφάνηκε ότι τα μέλη της ΟΕΣ αποτιμούν ως πολύ θετική την εμπειρία τους στην πρώτη συνάντηση και ότι ανυπομονούν για τις επόμενες συναντήσεις. Τα μέλη της ΟΕΣ εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθησαν οι δραστηριότητες, αφού έμαθαν με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, γνωρίστηκαν και συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις.

Κατεβάστε το αρχείο Word 1η συνάντηση 8ης ΟΕΣ 2 2 2018.docx


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top