Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Στις 18 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η πέμπτη συνάντηση της 6ης Ομάδας Εφήβων Συμβούλων (ΟΕΣ) της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού με θέμα «Εκπαίδευση για την ειρήνη». Η συνάντηση αποσκοπούσε στην παροχή γνώσεων και πληροφοριών προς τα μέλη της ΟΕΣ σχετικά με το θέμα της συνάντησης και την ανάλυση των σχετικών προνοιών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Αποσκοπούσε επίσης, στην καλλιέργεια στάσεων, συμπεριφορών και δεξιοτήτων οι οποίες αποδομούν τη χρήσης βίας στην καθημερινότητα και προωθούν το πολιτισμό ειρήνης.

Αναλυτικότερα, τα μέλη της ΟΕΣ, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες εντόπισαν στάσεις και συμπεριφορές οι οποίες νομιμοποιούν τη χρήση βίας στην καθημερινότητα των παιδιών και, σε αρκετές περιπτώσεις, την τοποθετούν ως την πρώτη, αποτελεσματικότερη ή/και τη μόνη επιλογή για επίλυση καθημερινών διαφορών και συγκρούσεων. Αναγνώρισαν τις υπάρχουσες κοινωνικές αξίες οι οποίες συντηρούν και συμβάλουν στην αποδοχή βίαιων καταστάσεων και κατέδειξαν την σημασία της εκπαίδευσης στην αλλαγή συμπεριφορών.
Στη συνέχεια, οι Έφηβοι Σύμβουλοι εξέτασαν την πτυχή της εκπαίδευσης για την ειρήνη που αφορά στο άτομο. Μέσα από την ανάλυση της ύπαρξης και της αποδοχής των πολλαπλών ταυτοτήτων στο άτομο, τα μέλη της ΟΕΣ αναγνώρισαν κοινωνικά φαινόμενα όπου η μη αποδοχή ταυτοτήτων ή η επικέντρωση σε μεμονωμένες ταυτότητες των ατόμων αποτελεί αιτία πρόκλησης βίαιων συμπεριφορών. Στο ίδιο πλαίσιο, οι Έφηβοι Σύμβουλοι εκτίμησαν την αναγκαιότητα του ατόμου να αναγνωρίσει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του και να αποδεχτεί τη διαφορετικότητα όσον αφορά στον εαυτό του αλλά και μεταξύ των ατόμων στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Ακολούθως, τα μέλη της ΟΕΣ ασχολήθηκαν με την πτυχή της εκπαίδευσης για την ειρήνη που αφορά στο διαπροσωπικό ή/και διομαδικό επίπεδο. Αναγνώρισαν διαστάσεις που οδηγούν σε μια διαπροσωπική ή διομαδική σύγκρουση και εντόπισαν πτυχές που διευκολύνουν τη διαχείρισή της. Αμέσως μετά ασχολήθηκαν με την πτυχή της εκπαίδευσης για την ειρήνη που αφορά στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον κατανοώντας τη σημασία της συνεργασίας και της ειρηνικής συνύπαρξης όσον αφορά στην επίτευξη προόδου στην κοινωνία και στον κόσμο γενικότερα. Στην επόμενη βιωματική δραστηριότητα τα μέλη της ΟΕΣ είχαν την ευκαιρία να εντοπίσουν μορφές της έμμεσης/δομικής βίας στην καθημερινότητα και να αναλύσουν τις διαστάσεις που προσλαμβάνει όσον αφορά την ζωή και τη συμπεριφορά των ατόμων που τη δέχονται.
Στην τελευταία βιωματική δραστηριότητα οι Έφηβοι Σύμβουλοι κατέγραψαν τις διάφορες εκφάνσεις που λαμβάνει η βία στη σχολική τους καθημερινότητα. Συζήτησαν εκφάνσεις της βίας που σχετίζονται με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τον τρόπο λειτουργίας, το κλίμα και την κουλτούρα της σχολικής μονάδας, τις μεθόδους διδασκαλίας και τις ευκαιρίες συμμετοχής καθώς επίσης, τις υποδομές και το γενικότερο σχολικό περιβάλλον.

Μετά το πέρας της συνάντησης ακολούθησε διαβούλευση στο ίδιο θέμα μεταξύ των μελών της ΟΕΣ και του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. Κατά τη διαβούλευση οι Έφηβοι Σύμβουλοι περιέγραψαν στον Υπουργό τις δικές τους προσλαμβάνουσες και διαπιστώσεις όσον αφορά πτυχές της σχολικής ζωής οι οποίες συντηρούν τη νομιμοποίηση της βίας και εμποδίζουν την καλλιέργεια πολιτισμού ειρήνης. Τέλος, κατέθεσαν απόψεις και εισηγήσεις για την εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών, διαδικασιών και μεθόδων οι οποίες θα προωθούν την ειρήνη στο σχολικό περιβάλλον.

Επισυνάπτονται οι εισηγήσεις των μελών της ΟΕΣ, καθώς και παιδιών της δημοτικής εκπαίδευσης, σχετικά με το θέμα της διαβούλευσης.Κατεβάστε το αρχείο Word 5η Συνάντηση- Κωδικοποίηση εισηγήσεων παιδιών δημ.εκπ. κατά τη Διαβούλευση με ΥΠΠ - ειρήνη.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word 5η Συνάντηση-Κωδικοποίηση εισηγήσεων ΟΕΣ κατά τη Διαβούλευση με ΥΠΠ - εκπαίδευση για την ειρήνη.docx


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top