Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Γραμμή 1456: "ΠΕΡΣΕΑΣ" -ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ


ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΕΡΣΕΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

Παρεμβαίνει με θεραπευτικές και συμβουλευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες / αλκοόλ / τζόγο / διαδίκτυο, υιοθετώντας υγιείς τρόπους ζωής και στοχεύει στην ανάπτυξη εποικοδομητικών σχέσεων και επικοινωνίας στην οικογένεια. Αυτά επιτυγχάνονται μέσα από συστηματικές ατομικές, ομαδικές και οικογενειακές παρεμβάσεις από έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
Εξυπηρετούνται έφηβοι / νεαροί ενήλικες από 13-22 ετών και οι οικογένειες τους από τις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν με πλήρη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.

Τηλέφωνο: 22464292

Τηλεομοιότυπο (Fax): 22305410

Ανοικτή γραμμή (helpline):1456

E-mail: perseas@logos.cy.net

Facebook: Perseas Counseling


ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το άτομο αντιμετωπίζεται ολιστικά ως προς όλους τους τομείς της ζωής του.
Η εξάρτηση αντιμετωπίζεται ως σύμπτωμα μιας σειράς δυσλειτουργιών σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο.

Σκοπός των θεραπευτικών παρεμβάσεων είναι η ανάπτυξη κινήτρων στον ίδιο τον νεαρό αλλά και στην οικογένειά του προκειμένου να επιτευχθεί θεραπευτική αλλαγή. Η αλλαγή αυτή δεν στοχεύει σε καμιά περίπτωση μόνο στην εξαφάνιση του συμπτώματος (επίτευξη αποχής) αλλά στην εξυγίανση όλων των παραγόντων που οδηγούν στη συμπεριφορά χρήσης.


ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΑΡΩΝ

α. πρόγραμμα βραχύχρονης παρέμβασης
Απευθύνεται σε άτομα στα οποία η εξαρτητική συμπεριφορά δεν έχει ακόμα εγκαθιδρυθεί.

Σκοπός είναι η ενημερωμένη πληροφόρηση, ο προβληματισμός και η αυτοαξιολόγηση γύρω από τις εξαρτητικές συμπεριφορές

Διάρκεια: 3-6 μήνες.

β. πρόγραμμα εντατικής θεραπευτικής παρέμβασης

Απευθύνεται σε άτομα στα οποία η εξαρτητική συμπεριφορά έχει πλέον εγκαθιδρυθεί.

ΣΤΟΧΟΙ:

· Eπίτευξη και καθιέρωση της αποχής από την προβληματική ουσία / συμπεριφορά.
· Ανάπτυξη υπεύθυνης στάσης και αυτονόμηση του εφήβου/ νεαρού ενήλικα
· Προσωπική ανάπτυξη του εφήβου / νεαρού ενήλικα
· Ανάπτυξη δεξιοτήτων πρόληψης της υποτροπής
· Αποδοχή ορίων, ανάληψη ευθυνών και καθηκόντων
· Ανάπτυξη ενδιαφερόντων, υγιούς ψυχαγωγίας, σχέσεων, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων
· Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης και έκφρασης συναισθημάτων
· Επαναπροσδιορισμός ρόλων και ιεραρχίας στην οικογένεια
· Μείωση επιβλαβών ή επικίνδυνων συμπεριφορών που συνδέονται με την εξαρτητική συμπεριφορά
· Ανάπτυξη υγιών προτύπων κοινωνικής συμπεριφοράς

Διάρκεια: 6 – 9 μήνες

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Τα θεραπευτικά προγράμματα οικογένειας απευθύνονται σε γονείς /κηδεμόνες εφήβων και νεαρών ενηλίκων οι οποίοι έχουν εμπλόκη με την χρήση νόμιμων ή παράνομων ουσιών εξάρτησης καθώς και ενασχόλησης με τζόγο και διαδικτύο.

Στα προγράμματα οικογένειας μπορούν να συμμετέχουν γονείς/ κηδεμόνες που τα παιδιά τους είναι σε προγράμμα του ΠΕΡΣΕΑ αλλά και γονείς των οποίων τα παιδιά δεν έχουν αποταθεί στο κέντρο.

ΣΤΟΧΟΙ:

· Ενημέρωση για θέματα εξαρτησιογόνων ουσιών π.χ έγκαιρη αναγνώριση συμπτωμάτων.
· Ανάπτυξη γονεϊκών δεξιοτήτων (επικοινωνία / έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, επίλυση συγκρούσεων).
· Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας.
· Κοινή γονεϊκή τακτική αντιμετώπισης των δυσκολιών που προκύπτουν στην οικογένεια.
· Προώθηση της αυτονόμησης και υπευθυνοποίησης των παιδιών.
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top