Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Παράδοση της Ετήσιας Έκθεσης για το 2010 της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κ. Λήδας Κουρσουμπά στον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Γιαννάκη Ομήρου
Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011


Πρόκειται για την τρίτη Ετήσια Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού η οποία αφορά το 2010, έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο Τριετές Σχέδιο Δράσης του Γραφείου της Επιτρόπου (2008- 2010) με το γενικό τίτλο «Δικαιώματα του παιδιού: υπόθεση όλων»

Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης καθοδηγήθηκε από το όραμα της Επιτρόπου για την δημιουργία ενός περιβάλλοντος μέσα στο οποίο όλα τα παιδιά που ζουν στην Κύπρο να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους χωρίς διάκριση και τη δέσμευση και αποφασιστικότητά της να εργαστεί ώστε τα δικαιώματα του παιδιού να καταστούν στην πράξη υπόθεση όλων.
  Μέσα στα τρία χρόνια λειτουργίας του, ο θεσμός του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, έχει καταξιωθεί στο πλαίσιο της Κυπριακής Πολιτείας, απολαμβάνοντας το συνεχές ενδιαφέρον και τη στήριξη, τόσο της Εκτελεστικής όσο και της Νομοθετικής Εξουσίας, αλλά και έχοντας κερδίσει την εκτίμηση και εμπιστοσύνη οργανωμένων συνόλων, που ασχολούνται με θέματα του παιδιού, των ΜΜΕ και, γενικότερα, ενός σημαντικότατου τμήματος των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων των παιδιών. Αυτή η καταξίωση είναι ιδιαίτερης σημασίας για το ρόλο του Επιτρόπου και τη συμβολή του στην πραγμάτωση του στόχου του κράτους για πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού στην πράξη, αλλά και στην εκπλήρωση των αντίστοιχων διεθνών υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι φορείς της Εκτελεστικής Εξουσίας εξακολούθησαν και το 2010 να αντιμετωπίζουν τον ελεγκτικό ρόλο του θεσμού ως καθοδηγητικό στην εκπλήρωση του κοινού στόχου της λειτουργίας του Κράτους δικαίου, που περιλαμβάνει τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών.

  Παράλληλα, η Νομοθετική Εξουσία εξακολούθησε να επιδεικνύει σεβασμό στο θεσμό και να ζητά τις απόψεις της Επιτρόπου, σε θέματα που αφορούν τα παιδιά, τόσο κατά την άσκηση του νομοθετικού της έργου, όσο και του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

  Η παρουσία της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού σε συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κανάλια επικοινωνίας με τη Νομοθετική Εξουσία, στα πλαίσια της άσκησης του νομοθετικού και ελεγκτικού έργου της. Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές με τη σειρά τους, εξακολούθησαν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις θέσεις της Επιτρόπου, αλλά και Βουλευτές να απευθύνονται στο θεσμό ζητώντας τη παρέμβασή του για θέματα παραβίασης δικαιωμάτων των παιδιών.

  Η Επίτροπος, συνεχίζοντας την πολιτική αξιοποίησης των συνεδριών των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, σε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού σε εθνικό επίπεδο, μέσα στο 2010 παρέστη σε έντεκα συνεδρίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Στις πλείστες από αυτές τις συνεδρίες η Επίτροπος κατέθεσε γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις της.

  Πιο συγκεκριμένα, η Επίτροπος συμμετείχε
  · σε δύο συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, κατά τις οποίες συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη γενικότερη λειτουργία του σχολείου καθώς και το θέμα της χρήσης του διαδικτύου από τους μαθητές
  · σε δύο συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στις οποίες συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες στο χώρο της εκπαίδευσης και αλλού
  · σε δύο συνεδρίες της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις οποίες συζητήθηκαν ο περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση και η ανάγκη ανάπτυξης Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Βίας ενάντια στα Παιδιά
  · σε δύο συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών οι οποίες συζήτησαν τον περί Προσφύγων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2008
  · στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας η οποία συζήτησε θέματα σχετικά με την υποστήριξη του έργου του παιδογκολογικού θαλάμου του Μακαρίου Νοσοκομείου
  · στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών η οποία συζήτησε την κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την Ανάμιξη Παιδιών σε Ένοπλη Σύρραξη.

  Η Επίτροπος κατά την παράδοση στον Πρόεδρο της Βουλής της Ετήσιας της Έκθεσης του 2010, εξέφρασε την ευαρέσκειά της για τη στήριξη, την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση με την οποία η Νομοθετική Εξουσία αντιμετώπισε, στη διάρκεια των τριών πρώτων χρόνων λειτουργίας του, το Θεσμό της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού συμβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτό στην εμπέδωσή του στο πλαίσιο της Κυπριακής κοινωνίας.

  Παράλληλα, η Επίτροπος, κατέθεσε και στον Πρόεδρο της Βουλής, την ίδια θέση την οποία είχε μεταφέρει και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας λίγες μέρες προηγουμένως, σύμφωνα με την οποία η αναμενόμενη λήψη των αναγκαίων και δικαιολογημένων μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση, δε θα πρέπει να λειτουργήσει ως άλλοθι για έκπτωση στο επίπεδο των δικαιωμάτων του παιδιού.

  Κατεβάστε το αρχείο Word Παράδοση Ετ.Έκθεσης.doc


  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

  Back To Top