Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με την πρακτική διεξαγωγής εράνων, η υποστήριξη συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε δυσχέρεια αποτελεί μία πράξη ανθρωπισμού. Η πρακτική αυτή όμως ελλοχεύει κινδύνους αναλόγως του τρόπου με τον οποίο διενεργείται και τον σκοπό που καλείται να επιτελέσει. Ειδικότερα όταν η διενέργειά τους σχετίζεται με τη διασφάλιση δικαιωμάτων των παιδιών, όπως η αποκατάσταση της υγείας παιδιών που πάσχουν από ανίατες ή δυσίατες ασθένειες, η οικονομική στήριξη παιδιών με αναπηρίες, αλλά και οικονομική στήριξη απόρων οικογενειών με παιδιά, παραδείγματα που καταγράφονται και στον Νόμο1.

Στη βάση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την ευθύνη για την κάλυψη αναγκών, όσον αφορά στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, έχει το κράτος2. Είτε αφορά σε πρόσβαση παιδιών σε Υπηρεσίες Υγείας, είτε σε οικονομική ενίσχυση άπορων οικογενειών ή άλλων περιπτώσεων κοινωνικής ανάγκης, δεν νοείται να εξαρτάται η ευημερία παιδιών από τα φιλανθρωπικά αισθήματα ή/και την ελεημοσύνη πολιτών3.

Επιπρόσθετα, οφείλω να επισημάνω ότι, το συμφέρον του παιδιού σε τέτοιες περιπτώσεις πιθανόν να μην λαμβάνεται υπόψη, αφού υπάρχει μια οικονομική εξέταση των αναγκών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλοι παράγοντες ή/και δικαιώματα του παιδιού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το συμφέρον του παιδιού επιβάλλει την ταυτόχρονη προσμέτρηση ποικίλων παραγόντων, και όχι την μονοδιάστατη προσφορά οικονομικής βοήθειας προς το παιδί ή την οικογένειά του4.

Παράλληλα, στον τρόπο προβολής των θεμάτων για τα οποία μπορεί να διεξάγεται ένας έρανος, ελλοχεύει ο κίνδυνος προώθησης παρωχημένων αντιλήψεων αλλά και προσβολή της υπόληψης και της αξιοπρέπειας του παιδιού με επέμβαση στην ιδιωτική του ζωή 5.

Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τις αντιρρήσεις και επιφυλάξεις μου σχετικά με τη διενέργεια εράνων τόσο για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις όσο και για άλλες που δεν έχουν συμπεριληφθεί: είναι ευθύνη του κράτους για κάλυψη των αναγκών όλων των παιδιών.

Στο παρόν στάδιο, δεν έχω στατιστικά στοιχεία για αριθμούς και λόγους διεξαγωγής εράνων που αφορούν παιδιά, όμως επιφυλάσσομαι να επανέλθω εν καιρώ τω δέοντι.

1 Ο περί ∆ιενέργειας Εράνων Νόµος του 2014 (Ν. 68(Ι)/2014)

2 Βλ. άρθρο 4 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και το άρθρο 4 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

3 Βλ. άρθρο 23 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

4 Βλ. άρθρο 7 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και το άρθρο 3 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.Κατεβάστε το αρχείο Word Σημείωμα Επιτρόπου για Κοιν. Επιτροπή Ανθρω. Δικαιωμάτων , Δευτέρα 22-2-2021.doc

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top