Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Στις 2 Μαρτίου 2016 η Επίτροπος επισκέφτηκε το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τριμίκλινης στο πλαίσιο του προγράμματος «Δώσε φωνή στην άποψή σου». Το θέμα της επίσκεψης αφορούσε την εκπαίδευση για έναν πολιτισμό ειρήνης. Κατά την επίσκεψη η Επίτροπος συζήτησε το θέμα με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου και είχε διαβούλευση με τα παιδιά του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου και τα παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό συμφώνησε με την Επίτροπο όσον αφορά στην σημασία της προώθησης κουλτούρας ειρήνης στο χώρο του σχολείου και παρουσίασε στην Επίτροπο δράσεις του σχολείου προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας πολιτισμού ειρήνης. Από την πλευρά της, η Επίτροπος, επεσήμανε την άμεση σχέση της έννοιας της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπογράμμισε τον πρωταρχικό ρόλο που έχει να επιτελέσει το σχολείο προς την κατεύθυνση αυτή και την αναγκαιότητα καλλιέργειας της ειρηνικής κουλτούρας σε όλες τις πτυχές της σχολικής δράσης.

Κατά τη διαβούλευση, τα παιδιά εξέφρασαν στην Επίτροπο την δική τους ερμηνεία όσον αφορά την έννοια της ειρήνης και κατέθεσαν τις δικές τους εισηγήσεις για την περαιτέρω προώθηση της ειρηνικής κουλτούρας στο σχολείο τους. Μεταξύ άλλων, τα παιδιά ανέφεραν ότι, στο σχολείο θα πρέπει να προωθείται η ισότητα ευκαιριών, να παρέχονται πολλαπλές ευκαιρίες συνεργασίας, ομαδικής δράσης και ουσιαστικής επικοινωνίας κατά τη διδασκαλία και κατά το διάλλειμα, να προωθείται η επίλυση διαφορών μέσα από το διάλογο και αλληλοσεβασμό καθώς επίσης, η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης.

Η επίσκεψη έκλεισε με κοινή συγκέντρωση όλων των παιδιών του σχολείου, κατά την οποία η Επίτροπος απευθύνθηκε προς τα παιδιά, εξηγώντας το ρόλο της και τη σημασία της καλλιέργειας ειρηνικής κουλτούρας ενώ τα παιδιά ζήτησαν από την Επίτροπο να συνεχίσει να στηρίζει τα παιδιά και τα σχολεία στην προσπάθεια που καταβάλλουν.Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top