Αγαπημένα μου παιδιά

Είναι ιδιαίτερη χαρά που, όπως κάθε φορά, ανταποκρίθηκα θετικά στην ευγενική πρόκληση του Προέδρου της ΠΣΕΜ, αγαπητού μου Παναγιώτη, να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να χαιρετήσω την έναρξη του 21ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΠΣΕΜ. Στη διάρκεια της θητείας μου, ως Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, επεδίωξα και, θεωρώ ότι, πέτυχα να έχω μια ουσιαστική συνεργασία με το εκάστοτε ΔΣ της ΠΣΕΜ.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ο Θεσμός της Επιτρόπου, απέκτησε μια προνομιακή πρόσβαση στις απόψεις, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των μαθητών και των μαθητριών της Κύπρου. Αυτό είναι ιδιαίτερα βοηθητικό στην προσπάθειά μας να διαμορφώσουμε παιδοκεντρικές θέσεις για τα θέματα που αφορούν, ειδικά, τους μαθητές και τις μαθήτριες και, γενικότερα, τα παιδιά της Κύπρου. Τούτη η συνεργασία, θεωρώ, αναδεικνύει και τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και, ταυτόχρονα, τη μεγάλη ευθύνη που έχει το εκάστοτε το ΔΣ και τα μέλη της ΠΣΕΜ. Το δικαίωμα στη συμμετοχή, μια από τις τέσσερις βασικές αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, είναι μια από τις πιο ριζικές τομές που εισάγει η Σύμβαση, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οφείλουμε, ως συντεταγμένη πολιτεία, ως κοινωνία, και ο καθένας και η καθεμιά από μας, ως ενήλικες, να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά. Κατοχυρώνοντας το δικαίωμα του παιδιού στη συμμετοχή, η Σύμβαση, δεσμεύει τους ενήλικες, πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση για θέμα που αφορά άμεσα ή έμμεσα τα παιδιά, να έχουν, προηγουμένως, δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα στα ίδια τα παιδιά, να διαμορφώσουν και να εκφράσουν ελεύθερα και τη δική τους άποψη, σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ενήλικες, δεσμεύονται, επιπρόσθετα, αφού ακούσουν τα παιδιά, να λάβουν σοβαρά υπόψη την άποψη τους, πριν τη διαμόρφωση της τελικής τους απόφασης.

Κατοχυρώνοντας το δικαίωμα στη συμμετοχή, η Σύμβαση μας υποχρεώνει, να θεωρήσουμε τα παιδιά ως ουσιαστικά μέλη της κοινωνίας. Να τα δεκτούμε ως πρωταγωνιστές στα θέματα που τα αφορούν. Μας υποχρεώνει να προσεγγίσουμε την παιδικότητα, μακριά από παραδοσιακές αντιλήψεις, που ήθελαν το παιδί παθητικό και σιωπηρό αποδέκτη της φροντίδας και της προστασίας των ενηλίκων. Αυτή τη νέα αντίληψη της παιδικότητας, που θέλει το παιδί ενεργό μέλος της κοινωνίας, με αναπτυσσόμενες δεξιότητες, που του επιτρέπουν να διαμορφώνει και να εκφράζει απόψεις για τα θέματα που το αφορούν, έχει νομική υποχρέωση να υιοθετήσει και το κυπριακό σχολείο, σε κάθε έκφραση της λειτουργίας του. Αυτό, αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση, προκειμένου το κυπριακό σχολείο να λειτουργήσει με τρόπο παιδοκεντρικό και, συνάμα, με τρόπο που να απαντά στις απαιτήσεις του σήμερα, αλλά και τις προσδοκίες του αύριο. Ένα σύγχρονο σχολείο, είναι ένα σχολείο παιδοκεντρικό, που σέβεται, προασπίζεται και προάγει το πλήρες φάσμα των δικαιωμάτων του παιδιού. Θέλω να πιστεύω ότι, το όραμα της υλοποίησης ενός τέτοιου σχολείου, μπορεί να συνενώσει όλους τους φορείς που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, περιλαμβανομένων των ίδιων των παιδιών.

Αγαπημένα μου παιδιά,

Είμαι βέβαιη ότι αντιλαμβάνεστε, την τεράστια ευθύνη που συνοδεύει την τιμή να είστε εκλελεγμένα μέλη της ΠΣΕΜ. Είμαι επίσης, βέβαιη, ότι αυτή την ευθύνη θα επιδείξετε στη διάρκεια των εργασιών του 21ου συνεδρίου της ΠΣΕΜ. Σας εύχομαι, λοιπόν, καλή δύναμη και μια παραγωγική ημέρα. Από τη δική μου πλευρά, θα αναμένω τα πρακτικά του συνεδρίου, τα οποία, να είστε σίγουροι, θα μελετήσω με τη δέουσα προσοχή.Κατεβάστε το αρχείο Word Χαιρετισμός ΠΣΕΜ - 28.03.2019.docxΠίσω στην προηγούμενη σελίδα