English
Λογότυπο Επιτροπής Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

 

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση    

Νέα και Εκδηλώσεις English
Πίσω
ΕκτύπωσηΕκτύπωση


Υπόμνημα της Επιτρόπου, στη συζήτηση του θέματος «Τα δικαιώματα των παιδιών να είναι μαζί τους οι γονείς τους όταν γίνονται ιατρικές εξετάσεις (αιμοληψίες κλπ. ) και η πιθανή ανάγκη αλλαγής πολιτικής στον τομέα αυτό» στη Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 3/04/2017

03/04/2017
  1. Σε συνέχεια της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις 4/7/2016, αναφορικά με το υπό συζήτηση θέμα, ανέλαβα αυτεπάγγελτα να παρακολουθώ τη διαδικασία ετοιμασίας, από το Υπουργείου Υγείας, Πρωτόκολλου για ρύθμιση του θέματος της παρουσίας γονιών σε ιατρικές εξετάσεις παιδιών.

  2. Για το σκοπό τούτο ζήτησα από το Υπουργείο να μου αποσταλεί το προτεινόμενο κείμενο του Πρωτοκόλλου που ετοιμάστηκε προκειμένου να προχωρήσω σε παρατηρήσεις και εισηγήσεις.

  3. Το κείμενο μου απεστάλη στις 12/1/2017 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στις 26/1/2017 απέστειλα επιστολή στον Υπουργό Υγείας με την οποία χαιρέτιζα την προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας για την ετοιμασία του Πρωτοκόλλου, σημειώνοντας ότι αυτό περιλάμβανε πρόνοιες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως καθορίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

  4. Στην επιστολή μου περιλαμβάνονταν αριθμός εισηγήσεων με στόχο τη βελτίωσή του ώστε αυτό να καταστεί λειτουργικό και σαφές. Πιο συγκεκριμένα εισηγήθηκα:

    I. Όπως προτάσσεται σαφής διατύπωση των στόχων του Πρωτοκόλλου, που είναι, (1) η εξοικείωση των παιδιών με τις διαδικασίες που απαιτούνται, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των ιατρικών πράξεων, (2) η εκ των προτέρων ενημέρωσή τους για το τι θα ακολουθήσει, με τρόπο κατάλληλο για την ηλικία και το βαθμό ωριμότητάς τους, (3) η ενημέρωση των γονιών για να είναι σε θέση να προετοιμάσουν επαρκώς τα παιδιά τους και (4) η διασφάλιση της παρουσίας των γονιών εκεί κατά τη διάρκεια της διενέργειας μιας ιατρικής πράξης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του άγχους που βιώνει ένα παιδί και ταυτόχρονα, στην καταπράυνση του πόνου του.

    II. Το Πρωτόκολλο να είναι διατυπωμένο με τέτοιο τρόπο που να είναι εύκολα κατανοητό και στη βάση ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης και ως εκ τούτου να αναδομηθεί με τρόπο που να φαίνεται με σαφήνεια το σχετικό νομικό πλαίσιο και η βιβλιογραφία, τα οφέλη από την παρουσία των γονιών σε ιατρικές εξετάσεις, η διευκρίνιση των περιπτώσεων που ένας γονιός θα πρέπει να εξαιρείται από τη διαδικασία και τέλος, οι πρακτικές οδηγίες για τους επαγγελματίες.

    III. Την αναδόμηση του Πρωτοκόλλου ώστε να διευκολυνθεί η κατανόηση και εφαρμογή του από τους επαγγελματίες υγείας, για διασφάλιση στο μέγιστο δυνατό βαθμό του συμφέροντος των παιδιών στο χώρο της υγείας.

  5. Με ικανοποίηση παρατηρώ ότι οι εισηγήσεις μου έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο τελευταίο κείμενο του Πρωτοκόλλου.

  6. Έχω, ωστόσο, μια ακόμη εισήγηση, που αφορά την παράγραφο η οποία αναφέρεται στου λόγους αποκλεισμού των γονιών από τη διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, στο σημείο όπου προβλέπεται η εξέταση του παιδιού στην απουσία των γονιών – όταν υπάρχει υπόνοια ή καταγγελία ότι το παιδί κακοποιείται από τους γονείς του και η εξέταση αφορά την κακοποίηση – θεωρώ ότι χρειάζεται να γίνει ρητή αναφορά και στην υποχρέωση των ιατρικών υπηρεσιών, κάτω από αυτές τις συνθήκες, να συνεργάζονται με τον οικογενειακό σύμβουλο ή τον λειτουργό κοινωνικών υπηρεσιών που παρακολουθεί την περίπτωση του παιδιού.Υπόμνημα Επ.Ανθρ.Δικ. Ιατρικές Εξετάσεις Παρουσία Γονέων 3.4.2017.doc (Μέγεθος Αρχείου: 381 KB)

Αποστολή της σελίδας Αρχή
Οικογένεια

Δικαιώματα


© 2008 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας