Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού προκηρύσσει τη σύσταση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου (ΟΕΣ) για τη χρονιά 2023.

Α. Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου (ΟΕΣ 2023)
Η ΟΕΣ είναι μια ομάδα από 30 παιδιά ηλικίας 13-17 ετών, τα οποία εκπροσωπούν, κατά το δυνατό, ισορροπημένα την κυπριακή κοινωνία. Τι κάνει η ομάδα;

  Διαβουλεύεται με την Επίτροπο και άλλους αξιωματούχους του Κράτους για διάφορα θέματα που αφορούν τα παιδιά.
  Συνεργάζεται με άλλες ομάδες παιδιών, όπως η Παιδοβουλή και η ΠΣΕΜ.
  Συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ενημέρωση της κοινωνίας για τα δικαιώματα του παιδιού.
(Για περισσότερες πληροφορίες: www.childcom.org.cy, «Ομάδα Εφήβων Συμβούλων»)

Β. Συναντήσεις της ΟΕΣ
  Διάρκεια θητείας: ένας χρόνος (Ιανουάριος 2023 – Δεκέμβριος 2023).
  Οι συναντήσεις περιλαμβάνουν βιωματικές δραστηριότητες και συζητήσεις με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.
  Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού δεν σημειώνεται απουσία των παιδιών, αφού θεωρείται ως συμμετοχή σε ειδική σχολική αποστολή.
  Η ΟΕΣ θα έχει γύρω στις 6 συναντήσεις ως εξής:
    o 3 φορές στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου-Απριλίου 2023
    o 1 φορά κατά τη διάρκεια Ιουνίου – Ιουλίου 2023
    o 2 φορές στο διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2023
Γ. Εκδήλωση ενδιαφέροντος: Ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν παιδιά από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία τα οποία είναι ηλικίας μεταξύ 13-17 ετών και δεσμεύονται να συμμετέχουν στις συναντήσεις της ΟΕΣ.

Δ. Διαδικασία επιλογής
Η διαδικασία επιλογής των μελών της ΟΕΣ διεξάγεται με κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί ανά φύλο, ηλικία και κατά επαρχία.
Σημείωση: Αριθμός θέσεων θα δοθούν χωρίς κλήρωση, σε παιδιά που ανήκουν σε ομάδες παιδιών με αυξημένο κίνδυνο παραβίασης των δικαιωμάτων τους.
Τα παιδιά που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν περί τα τέλη Ιανουαρίου 2023.

Ε. Έξοδα μεταφοράς
Η μεταφορά των παιδιών από άλλες πόλεις διευθετείται από το Γραφείο της Επιτρόπου και δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τα παιδιά.

Στ. Υποβολή αιτήσεων
Το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να σταλεί μέχρι τις 22/12/2022 μέσω: Τονίζεται ότι, οι πληροφορίες που δίνονται στο έντυπο παραμένουν εμπιστευτικές.
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις/πληροφορίες:Κατεβάστε το αρχείο Word Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2023.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top