Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Έχοντας την τιμή και το προνόμιο να είμαι η πρώτη Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο, συνειδητοποιώ πλήρως την βαριά ευθύνη και υποχρέωση που έχω απέναντι σε όλα τα παιδιά που ζουν στη χώρα μας. Και θέλω σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, να επαναλάβω τη δέσμευση μου ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε οι σκοποί και το περιεχόμενο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού να καθοδηγούν και να καθορίζουν όλες σχετικές πράξεις και αποφάσεις των κρατικών αλλά και κοινωνικών θεσμών του τόπου.

Η Σύμβαση ορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών προς τα παιδιά και αναγνωρίζει στα παιδιά αστικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Θέτει αρχές στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται όλοι όσοι με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων που αφορούν παιδιά ή έχουν ευθύνες και υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά. Κατοχυρώνεται ότι κανένα παιδί δεν θα υφίσταται διάκριση και διασφαλίζονται σε όλα τα παιδιά οι προϋποθέσεις για άνετη και ασφαλή ζωή, αλλά και ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους. Επιβάλλεται η συμμετοχή των παιδιών στην λήψη όλων των αποφάσεων που τα αφορούν, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται με βασικό γνώμονα το συμφέρον του παιδιού.

Η πρωταρχικής σημασίας αρχή του συμφέροντος του παιδιού καθοδηγεί και καθορίζει την ερμηνεία και εφαρμογή όλων των προνοιών της Σύμβασης. Επιβάλλει στις κυβερνήσεις, τις νομοθετικές και δικαστικές αρχές, καθώς και τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να διερευνούν, να αξιολογούν και να διαπιστώνουν τις επιπτώσεις των ενεργειών τους στα παιδιά, με στόχο να διασφαλίζεται πρωτίστως το συμφέρον του παιδιού. Τονίζεται, όμως, πως καμία αξιολόγηση που αφορά το συμφέρον του παιδιού δεν είναι ολοκληρωμένη αν δεν περιλαμβάνει τις απόψεις των ίδιων των παιδιών. Εκείνο που ο κάθε ένας μας πρέπει να κρατήσει είναι ότι, όπου υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα το συμφέρον του παιδιού πρέπει να υπερισχύει.

Καταλήγοντας, επαναλαμβάνω τη δέσμευση μου να καταστεί ο θεσμός που ανέλαβα ο αποτελεσματικός καταλύτης, ώστε κανένα παιδί που ζει στην Κύπρο να μην στερείται την απόλαυση κανενός από τα δικαιώματα του. Οραματίζομαι τη μέρα που αυτός ο στόχος θα γίνει ο φωτεινός φάρος για όλες τις αποφάσεις, τις νομοθεσίες, τις πολιτικές, τις διαδικασίες, αλλά και τις καθημερινές πρακτικές που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη ζωή των παιδιών. Το οφείλουμε σε όλα τα παιδιά! Και με την ευκαιρία της σημερινής ημέρας καλώ όλους να συνδράμουν στην ανταπόκριση της κοινωνίας μας σε αυτό το ιερό χρέος.1 Ιουνίου 2008Κατεβάστε το αρχείο Word Minima EPP gia 1 Iouniou 2008.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top