Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Αρ. φακ.: ΓΕΠ: 7.12.002/II / ΕΔ: ΑΥΤ 5/2018
Αρ. τηλ.: 22873107, 22405515


Λευκωσία, 14 Ιουνίου 2018


Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
1434 Λευκωσία


Θέμα: Εμφάνιση Μαθητών/ τριών
κατά τις Τελετές Αποφοίτησης των σχολείων τους

Σχεδόν κάθε χρόνο, οι δύο θεσμοί γίνονται αποδέχτες παραπόνων από παιδιά και γονείς, που αφορούν στον τρόπο που Διευθύνσεις σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης διαχειρίζονται το θέμα της ευπρεπούς εμφάνισης των τελειόφοιτων μαθητών και μαθητριών κατά την τελετή αποφοίτησης του σχολείου τους. Ως εκ τούτου σας διαβιβάζουμε την κοινή μας θέση για το συγκεκριμένο θέμα, η οποία εδράζεται στις ακόλουθες τρεις παραδοχές:

(α) Κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην τελετή αποφοίτησης του σχολείου τους. Αυτή συνιστά μοναδικό γεγονός στη ζωή τους και ως εκ τούτου αναμένεται όπως όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή επιδεικνύουν τον ενδεικνυόμενο σεβασμό στη σημαντικότητα του γεγονότος.

(β) τα όρια της ελευθερίας του ατόμου σταματούν εκεί που αρχίζει η ελευθερία των άλλων ατόμων

(γ) η τήρηση της αρχής της ισότητας είναι επιβεβλημένη, ανεξαρτήτως των συγκεκριμένων προσώπων που εκάστοτε στελεχώνουν τις Διευθύνσεις των σχολείων και των προσωπικών εκτιμήσεων και θέσεων τους.

Αποτελεί, λοιπόν, κοινή μας θέση ότι το θέμα της εμφάνισης των μαθητών και μαθητριών – τόσο σε ότι αφορά στη στολή που θα πρέπει να φέρουν όσο και σε ότι αφορά την ευρύτερη τους εικόνα (κόμμωση, κοσμήματα κλπ.) – θα πρέπει να ρυθμίζεται, από την αρχή της σχολικής χρονιάς από τους εσωτερικούς κανονισμούς κάθε σχολείου, οι οποίοι, με βάση τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών του 2017 (Κ.Δ.Π. 60/2017) θεσπίζονται με τη συμμετοχή και των ίδιων των μαθητών. Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν θα πρέπει σε οποιαδήποτε περίπτωση να θίγει τον πυρήνα του δικαιώματος έκφρασης του παιδιού. Ταυτόχρονα αναμένεται ότι, εμφάνιση μαθητή που καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους γίνεται δεκτή, συνιστώντας, ταυτόχρονα, έκφανση της ίδιας της προσωπικότητάς του, δε νοείται να θεωρείται ως μη πληρούσα τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην τελετή αυτή.

Πέρα από τα πιο πάνω, όσον αφορά ειδικότερα στην τελετή αποφοίτησης, οι Διευθύνσεις των σχολείων μπορούν αλλά και θα πρέπει να γνωστοποιούν εγκαίρως στους τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους σε αυτή, όπως ορίζεται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς του σχολείου. Στην ίδια γνωστοποίηση των προϋποθέσεων συμμετοχής στην τελετή αποφοίτησης, θα πρέπει να παρέχεται η πληροφόρηση προς τους μαθητές ότι όσοι από αυτούς δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τελετή υπό τις προϋποθέσεις που σ’ αυτήν καθορίζονται, θα μπορούσαν να παραλάβουν το απολυτήριό τους σε άλλο, ρητά καθοριζόμενο, χρόνο.

Είναι, περαιτέρω, αυτονόητο ότι, σε κάθε περίπτωση που μαθητής επιλέγει να εμφανιστεί στην τελετή, δεν μπορεί να αποκλειστεί από αυτήν, αν οι λόγοι για τους οποίους η εμφάνιση του φαίνεται να μην πληροί, κατ’ αρχήν, τις προϋποθέσεις που θα έχουν τεθεί, σχετίζονται αποδεδειγμένα με λόγους υγείας ή με το καλώς νοούμενο συμφέρον του.


Λήδα Κουρσουμπά Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη
Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Κοιν.: Διευθυντή Μέσης ΕκπαίδευσηςΚατεβάστε το αρχείο Word ΓΕΠ 7.12.002II 5-2018 AYT- εμφανιση σε τελετες αποφοίτησης.docx


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top