Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Το Μάρτιο του 2017, λόγω των ολοένα αυξανόμενων περιπτώσεων που έχρηζαν νομικής εκπροσώπησης παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες, η Επίτροπος πραγματοποίησε, συντονιστική συνάντηση με δικηγόρους οι οποίοι είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για παροχή νομικών υπηρεσιών, στα πλαίσια της νομικής εκπροσώπησης παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες οικογενειακού, ποινικού και διοικητικού δικαίου. Σκοπός της συνάντησης ήταν η σφαιρική ενημέρωση των συμμετεχόντων γύρω από θέματα νομικής εκπροσώπησης παιδιών που παρέχει ο Θεσμός, και για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου γύρω από αυτά.

Ακολούθως, περί τα τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου του 2017, η Επίτροπος, διοργάνωσε τετραήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο δικηγόρων σε θέματα νομικής εκπροσώπησης παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες. Το σεμινάριο περιλάμβανε μια βασική εκπαίδευση σε γενικότερες πτυχές και εξειδικευμένη εκπαίδευση που αφορούν σε πτυχές νομικής εκπροσώπησης παιδιών σε υποθέσεις Οικογενειακού, Ποινικού Δικαίου και ασυνόδευτων αιτητών ασύλου σε δικαστικές υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου. Το παρακολούθησαν 15 δικηγόροι.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top