Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Ενεργώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που της παρέχουν οι περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμοι του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014], η Επίτροπος ετοίμασε, στη βάση διερεύνησης και αξιολόγησης παραπόνου, την παρούσα Έκθεση. Το παράπονο αφορούσε την πρόκληση οχληρίας από τη χρήση μεγαφώνων σε κέντρα αναψυχής, τα οποία λειτουργούν σε κατοικημένες περιοχές όπου διαμένουν παιδιά. Στόχος της παρέμβασής της ήταν να καταλήξει σε συμπεράσματα για ενδεχόμενες παραβιάσεις δικαιωμάτων παιδιών, εξαιτίας του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εκπομπή ήχου από κέντρα αναψυχής.Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 11.17.05.05.53_Έκθεση_Οχληρία Φεβρ.2019.pdf

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top