Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

  Ορισμός φτώχειας

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τη φτώχεια ως εξής:

  «Άτομα, οικογένειες ή ομάδες ατόμων των οποίων τα υλικά, πολιτισμικά και κοινωνικά αγαθά είναι σε μεγάλο βαθμό υποβαθμισμένα με αποτέλεσμα να αποκλείονται από το ελάχιστο αποδεκτό τρόπο ζωής του κράτους στο οποίο ζουν».

  Ο πιο πάνω ορισμός αναγνωρίζει το γεγονός ότι στο δυτικό κόσμο, η φτώχεια δεν ορίζεται πλέον μόνο μέσα από στεγνά εισοδηματικά κριτήρια αλλά αφορά κυρίως τον αποκλεισμό των ατόμων αυτών από τα συνήθη πρότυπα ζωής, συνήθειες και δραστηριότητες της κοινωνίας στην οποία διαβιούν.

  Ορισμός Διαγενεαλογικής Φτώχειας

  Ο φαύλος κύκλος της φτώχειας ορίζεται ως το φαινόμενο κατά το οποίο οι φτωχές οικογένειες παγιδεύονται στη φτώχεια για τουλάχιστον τρεις γενεές (μία γενεά είναι 15 χρόνια).

  Η διαγενεαλογική φτώχεια (intergenerational poverty) συμβαίνει όταν τα φτωχά άτομα δεν έχουν τα απαραίτητα εφόδια (όχι μόνο οικονομικά αλλά κοινωνικά και εκπαιδευτικά) για να ξεφύγουν από τη δυσμενή θέση στην οποία βρίσκονται. Αυτό συμβάλλει στη μεταβίβαση της φτώχειας από γενιά σε γενιά και στην συντήρηση μοτίβων συμπεριφοράς και ειδικών συνθηκών οι οποίες δύσκολα διαφοροποιούνται εκτός και αν υπάρξει έγκαιρα αποτελεσματική και στοχευμένη εξωτερική παρέμβαση (π.χ. κυβερνητική πολιτική η οποία προωθεί κατάλληλες δράσεις στήριξης των ευάλωτων ομάδων τα οποία δεν αφορούν μόνο την οικονομική επιδότηση αλλά και ειδικά προγράμματα παροχής φροντίδας παιδιών, ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες, ποιοτική εκπαίδευση κ.α.)

  Τι είναι αυτό που βοηθά στη διακοπή της μεταβίβασης της φτώχειας από γενιά σε γενιά;

  Η πολιτεία πρέπει να επενδύσει στα παιδιά!

  Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να δοθεί μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση και κυρίως στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η παροχή ίσων ευκαιριών ποιοτικής εκπαίδευσης στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, εξοπλίζει έγκαιρα τα παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (π.χ. μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες, παιδιά μεταναστών, παιδιά με αναπηρίες ή παιδιά με γονείς που έχουν αναπηρίες, παιδιά ανέργων κ.α.) με τις απαραίτητες δεξιότητες και ευκαιρίες για να πετύχουν μετέπειτα στην αγορά εργασίας.

  Μια ερευνήτρια διαπίστωσε ότι η αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος δεν ήταν επαρκής προϋπόθεση για να τερματιστεί ο κύκλος της φτώχειας. Στην έρευνά της διαπίστωσε ότι τα παιδιά που είχαν καλές επιδόσεις στο σχολείο και άρα είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να ολοκληρώσουν το σχολείο και να επιδιώξουν και τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν τα παιδιά στα οποία διάβαζαν οι γονείς τους από μικρή ηλικία. Διαπίστωσε επίσης ότι αυτό δεν σχετιζόταν με το εισόδημα των γονέων αλλά με τις αξίες τις οποίες προωθούσαν οι ίδιοι οι γονείς. Γι΄αυτό, εισηγείται την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και την εκπόνηση κατάλληλων κοινωνικών προγραμμάτων στήριξης της οικογένειας έτσι ώστε να ενθαρρύνονται οι αξίες που έχουν σχέση με τη σημασία της μόρφωσης και της σκληρής δουλειάς και όχι του εύκολου και γρήγορου χρήματος.

  Τι ισχύει στην Κύπρο;

  Στην Κύπρο το ποσοστό της φτώχειας είναι περίπου στο 11%, από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Ωστόσο, σε αυτά τα ποσοστά δεν περιλαμβάνονται οι μετανάστες και τα παιδιά τους (με νόμιμο ή παράνομο καθεστώς διαμονής). Τα χαμηλά επίπεδα φτώχειας οφείλονται εν μέρει και στους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς που υπάρχουν την κυπριακή κοινωνία και στην αλληλοϋποστήριξη που προσφέρει η διευρυμένη οικογένεια όμως αυτό δεν πρέπει να λειτουργεί ως άλλοθι για απουσία κατάλληλων προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας

  Η παροχή υπηρεσιών σε οικογένειες με παιδιά συμβάλλει στη μείωση των πιθανοτήτων για μεταβίβαση της φτώχειας από γενιά σε γενιά

  - δημιουργία ποιοτικών δομών απασχόλησης παιδιών προσχολικής ηλικίας με χαμηλό ή μηδενικό κόστος για τις ευάλωτες ομάδες. Αυτό θα συμβάλει στην ευκολότερη ένταξη των γονέων στην αγορά εργασίας
  - δημιουργία δομών απασχόλησης μετά το σχολείο για τα παιδιά σχολικής ηλικίας (θα συμβάλει στη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής)
  - ποιοτική δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς χρονοβόρες και δύσκαμπτες διαδικασίες
  - ειδικά επιδοτούμενα προγράμματα για παιδιά σε υποβαθμισμένες περιοχές
  - ειδικές δράσεις για υποστήριξη των οικογενειών μεταναστών τα οποία να επικεντρώνονται στην κοινωνική ένταξη (π.χ. εκμάθηση γλώσσας)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Σημείωμα Επιτρόπου.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top