Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Δεύτερος Κύκλος Διαβούλευσης της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
Θέμα Διαβούλευσης: Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
03 Απριλίου 2015

Πριν τη διαβούλευση με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, τα μέλη της ΟΕΣ είχαν την ευκαιρία, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, να αντιληφθούν την έννοια της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στη βάση των δικαιωμάτων του παιδιού και παράλληλα, να διαπιστώσουν τη σημασία και το εύρος των θεμάτων που συμπεριλαμβάνει στην καθημερινότητα των παιδιών. Είχαν επίσης, την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις ανάγκες των συνομηλίκων τους και να εισηγηθούν τρόπους άσκησης του δικαιώματος των παιδιών στη συμμετοχή όσον αφορά την αξιολόγηση/αναθεώρηση των θεματικών και βελτίωση των συνθηκών εφαρμογής της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.

Παρούσα στη συνάντηση ήταν και η Επίτροπος, η οποία καλωσορίζοντας τον Υπουργό, υπογράμμισε τη σημασία του δικαιώματος στη συμμετοχή στην καλλιέργεια ενεργών πολιτών και παράλληλα, την αναγκαιότητα συνέχισης της πρακτικής αυτής για άλλα θέματα που αφορούν στα παιδιά.

Κατά τη διαβούλευση, τα μέλη της ΟΕΣ, έθιξαν στον Υπουργό διάφορες πτυχές που αφορούν στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Επισήμαναν στο Υπουργό τη σοβαρότητα και την πολυπλοκότητα των θεμάτων που τους απασχολούν και ταυτόχρονα, τις ελλείψεις στην ενημέρωσή τους, τις οποίες συνειδητοποιούν καθημερινά και οι οποίες επενεργούν αρνητικά στην κοινωνικοποίησή τους. Σημείωσαν ότι, τα συγκεκριμένα θέματα απασχολούν καθημερινά και σε αρκετή έκταση τα παιδιά και εξέφρασαν παράλληλα, την αγωνία τους για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την εφαρμογή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο σχολείο. Ενδεικτικά, μέλος της ΟΕΣ διερωτήθηκε πότε επιτέλους το σχολείο θα κάνει το πρώτο βήμα.Τα μέλη της ΟΕΣ σημείωσαν ότι, λόγω της έλλειψης ενημέρωσης και εκπαίδευσης η λέξη «σεξ» επικράτησε να έχει αρνητική έννοια με αποτέλεσμα αφενός, οι ανησυχίες των γονιών να πολλαπλασιάζονται αδικαιολόγητα και αφετέρου, οι εκπαιδευτικοί να αντιδρούν με νευρικότητα και αμηχανία ή να αποφεύγουν εντελώς οποιαδήποτε συζήτηση με τα παιδιά. Ως εκ τούτου, όπως ανέφεραν τα μέλη της ΟΕΣ, τα παιδιά καταφεύγουν σε πηγές οι οποίες προωθούν λανθασμένα πρότυπα, ενώ συμπεριφορές που θα έπρεπε να θεωρούνται φυσιολογικές, χαρακτηρίζονται ως κοινωνικά μη αποδεκτές, λόγω της έλλειψης προόδου όσον αφορά την εφαρμογή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο σχολείο..


Τα μέλη της ΟΕΣ ζήτησαν από τον Υπουργό μια πιο σύγχρονη αντιμετώπιση του θέματος της εφαρμογής της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης η οποία να συμβάλλει στην πρόληψη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, στην καλλιέργεια κουλτούρας αποδοχής και στη λήψη υπεύθυνων αποφάσεων από τους εφήβους. Οι σχέσεις παιδιών και εκπαιδευτικών και ο ρόλος των εκπαιδευτικών σε αυτό το θέμα είναι, όπως υποστήριξαν τα μέλη της ΟΕΣ, πρωταρχικής σημασίας στη καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και δημιουργίας καναλιών επικοινωνίας. Η δημιουργία ανθρώπων με ηθική, ανέφεραν τα μέλη της ΟΕΣ, δεν μπορεί να προέλθει μέσα από τις τιμωρίες, τις απαγορεύσεις και την αποστήθιση γνώσεων, αλλά με κατάλληλες προσεγγίσεις οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη την ψυχολογία των εφήβων.


Σύμφωνα με τα μέλη της ΟΕΣ, η προώθηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης θα πρέπει να επιδιωχθεί μέσα από μια σειρά μέτρων όπως, η εξειδίκευση εκπαιδευτικών και ταυτόχρονα, η εκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών σχετικά με θέματα εφηβείας και σεξουαλικότητας, η οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας οικογένειας – σχολείου και η ενημέρωση των γονιών, η σωστή εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων, καθώς επίσης, η αναθεώρησή τους στη βάση διαβούλευσης με τα παιδιά.

Στην απάντησή του, ο Υπουργός, εξήρε τη σημασία της διαβούλευσης με τα παιδιά, συγχάρηκε τα μέλη της ΟΕΣ για τις ώριμες και ειλικρινείς απόψεις τους και αναγνώρισε τη διάθεση τους να συμβάλουν ουσιαστικά προς την ορθότερη προσέγγιση του θέματος. Σημείωσε ότι, η αναγκαιότητα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είναι δεδομένη ωστόσο, το θέμα δεν είναι εύκολο γιατί, όπως σημείωσε ο Υπουργός, υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Ανέφερε ότι οι θέσεις της ΟΕΣ είναι σημαντικές και αναμένει την κωδικοποίηση τους ώστε να ληφθούν υπόψη στην επικείμενη αναθεώρηση/διαμόρφωση των νέων αναλυτικών προγραμμάτων η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι. Ανέφερε επίσης, ότι η προσπάθεια για διαμόρφωση νέου πλαισίου πρόσληψης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών θα συντείνει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή προγραμμάτων.Τα μέλη της ΟΕΣ επισήμαναν στον Υπουργό ότι, στην αξιολόγηση των προγραμμάτων θα πρέπει να συμμετέχουν και τα παιδιά ως δέκτες του αποτελέσματος και εισηγήθηκαν τρόπους με τους οποίους μπορούν τα παιδιά να καταθέτουν τις απόψεις τους. Σημείωσαν επίσης, την πρόθεσή τους για συνέχιση της διαβούλευσης τόσο στο θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης όσο και σε άλλα θέματα που απασχολούν τα παιδιά στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η Επίτροπος, κλείνοντας τη διαβούλευση, επανέλαβε την πάγια θέση της ότι, το οποιοδήποτε πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης θα πρέπει να είναι ερευνητικά τεκμηριωμένο και παιδαγωγικά προσαρμοσμένο και εξέφρασε την προσδοκία της για συνέχιση της διαβούλευσης.Κατεβάστε το αρχείο Word 2η Διαβούλευση.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top