Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για Παιδιά

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας ,οργάνωσαν,στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολείων Προαγωγής Υγείας εκπαιδευτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης με θέμα «Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για Παιδιά». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Πλάτρες το διήμερο 23 και 24 Απριλίου, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 45 εκπαιδευτικοί. Το εκπαιδευτικό μέρος του προγράμματος, ανέλαβε, σε συνεργασία με το Γραφείο της Επιτρόπου, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Κέντρο Στήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, και είχε τους δύο παρακάτω στόχους:

Α. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά και , ειδικότερα, στο θέμα των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Β. Την κατάρτιση των εν λόγω εκπαιδευτικών ως προς το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην τάξη τους την έκδοση του Συμβουλίου της Ευρώπης «Compasito, Εγχειρίδιο στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για Παιδιά» .

Κατά την έναρξη του σεμιναρίου η Επίτροπος απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό.


Χαιρετισμός Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,
κας Λήδας Κουρσουμπά, κατά την έναρξη
του Διήμερου προγράμματος για εκπαιδευτικούς
με θέμα «Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για Παιδιά»,
Παρασκευή 23 Απριλίου 2010 στο ξενοδοχείο “Πεντέλη” στις Πλάτρες


Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω την έναρξη του διήμερου αυτού Επιμορφωτικού και Εκπαιδευτικού Προγράμματος για εκπαιδευτικούς με θέμα «Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για Παιδιά», το οποίο συνδιοργανώνεται από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την Υπηρεσία Προαγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας.

Η διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού συμπεριλαμβάνεται στις αρμοδιότητες που ο ιδρυτικός του θεσμού Νόμος (74(I)/2007) παρέχει στον Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, προκειμένου αυτός να επιτύχει την υλοποίηση της αποστολής του, δηλαδή την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Επισημαίνω ότι, αυτό το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς είναι το δεύτερο στη σειρά, που οργανώνεται από τους ίδιους συνδιοργανωτές. Το πρώτο, διοργανώθηκε τον Μάρτιο του 2009 και απευθύνετο σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων από Νηπιαγωγείο μέχρι Λύκειο. Το φετινό είναι πιο εξειδικευμένο και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μόνο της Δημοτικής εκπαίδευσης.

Μέσα από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναμένεται ότι θα αναδειχθεί ο κρίσιμος ρόλος που η εκπαίδευση καλείται να διαδραματίσει στην οικοδόμηση και εμπέδωση μιας κουλτούρας σεβασμού των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, μιας κουλτούρας που θα επιτρέψει το συνολικό μετασχηματισμό της κοινωνίας μας, ώστε αυτή να εμπεδώσει τα Ανθρώπινα Δικαιώματα γενικά, και τα Δικαιώματα του Παιδιού ειδικότερα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο καθένας από εμάς να γνωρίσει τα δικαιώματα αυτά και να διδαχθεί πώς να τα εφαρμόζει στην καθημερινότητά του.

Στις επαφές μου με εκπαιδευτικούς αλλά και ανθρώπους από άλλους εργασιακούς χώρους, μου τίθεται συχνά το ερώτημα: «Τα παιδιά έχουν δικαιώματα, τι γίνεται όμως με τις υποχρεώσεις τους;». Την καλύτερη απάντηση, νομίζω την έχει δώσει ένα παιδί, ο Παναγιώτης Γεωργίου, πρόεδρος του Μαθητικού Συμβουλίου του Γυμνασίου – Λυκείου Πολεμίου:

«Είναι κοινώς παραδεκτό ότι κατά την τρυφερή παιδική ηλικία διαμορφώνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Επομένως, η είσπραξη σεβασμού στην παιδική ηλικία θα σημαίνει και απόδοση σεβασμού σε μεγαλύτερη ηλικία. Εύκολα, συνάγεται λοιπόν από τα παραπάνω το συμπέρασμα ότι, αν θέλαμε να διαμορφώσουμε μια κοινωνία, που να σέβεται και να αποδέχεται το διαφορετικό, να μην το περιθωριοποιεί ούτε να το αποκλείει, οφείλουμε πρώτα να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των νέων βλασταριών της».

Ένα παιδί που γεννιέται και αναπτύσσεται μέσα σε μια κουλτούρα, όπου ο καθένας απολαμβάνει τα δικαιώματά του, δεν μπορεί παρά να μεγαλώνει σεβόμενο απόλυτα τα δικαιώματα των συνανθρώπων του. Αυτή η θεώρηση θα μπορούσε, κατά την άποψη μου, να αποτελέσει την πιο ουσιαστική πρόληψη στα φαινόμενα νεανικής παραβατικότητας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς, που όλοι μας σήμερα βλέπουμε να συμβαίνουν στις σχολικές μας μονάδες.

Την ανάγκη για την υιοθέτηση και προώθηση της Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ενσωματώνουν πολλά διεθνή κείμενα. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που υιοθετήθηκε το Νοέμβριο του 1989 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και επικυρώθηκε από τη Κυπριακή Δημοκρατία το 1991, μετά τη ψήφιση του Νόμου 243/1990, καθορίζει στο Άρθρο 29 ότι, η εκπαίδευση πρέπει να αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, και στην ανάπτυξη του σεβασμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τις αρχές που καθιερώνονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας σεβασμού των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κρίνεται καθοριστικός. Μέσα από το προσωπικό τους παράδειγμα και μέσα από τις παιδαγωγικές που επιλέγουν και τις αξίες που εφαρμόζουν, τόσο στο πλαίσιο της διδακτικής τους πράξης όσο και στο επίπεδο των διαδικασιών που εγκαθιδρύουν και τη στάση που υιοθετούν στις σχέσεις τους με τα παιδιά, επηρεάζουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, τους μαθητές τους, μεταδίδοντας τους αξίες και καλλιεργώντας τους αντιλήψεις και στάσεις.
Το Πρόγραμμα αυτό, αναγνωρίζοντας ακριβώς, πόσο σημαντική για την ποιότητα της εκπαίδευσης είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μεγάλης ομάδας εκπαιδευτικών, γενικότερα στο θέμα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικότερα στο θέμα των Δικαιωμάτων του Παιδιού και στην κατάρτιση τους ως προς το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην τάξη τους τις εκδόσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης «Compasito, Εγχειρίδιο στην Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για Παιδιά» και COMPASS, Εγχειρίδιο στην Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για Νέους».

Πριν κλείσω, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω, καταρχήν, τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Ανδρέα Δημητρίου, για τη διαρκή θετική ανταπόκρισή του σε παρεμβάσεις και αιτήματά μου που αφορούν στα Δικαιώματα του Παιδιού. Το ίδιο πρόθυμα ανταποκρίθηκε, τόσο πέρσι όσο και φέτος, στο αίτημα μου όπως το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συνδιοργανώσει με το Γραφείο μου το πρόγραμμα αυτό. Εκφράζω, επίσης, θερμές ευχαριστίες στον Υπουργό Υγείας, κ. Χρίστο Πατσαλίδη, στο Εθνικό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής Υγείας και, ιδιαίτερα, στη Δρ. Όλγα Καλακούτα, Εθνική Συντονίστρια του Δικτύου, και στη κα. Χριστιάνα Μενοίκου, Σύμβουλο Αγωγής Υγείας, για την συνεργασία τους, σε σχέση με τα οργανωτικά ζητήματα του Συνεδρίου. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω το Κέντρο Στήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την ετοιμασία του εκπαιδευτικού μέρους του προγράμματος.

Με τις σκέψεις αυτές εύχομαι να έχετε όλοι ένα δημιουργικό και ωφέλιμο διήμερο.Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Human Rights Education Seminar.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top