Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


1. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Δικαιωμάτων του Παιδιού (20 Νοεμβρίου 2008) η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, σε συνεργασία με την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Ευημερίας και Προστασίας του Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ) οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων στα πλαίσια της “Εβδομάδας Παιδιού”, μεταξύ 15 και 23 Νοεμβρίου 2008.

2. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου 1989 και κατέστη μέρος του διεθνούς δικαίου το 1990. Έχοντας κυρωθεί από όλες τις χώρες μέλη των Ηνωμένων Εθνών, πλην των Η.Π.Α και της Σομαλίας, (η Κύπρος την επικύρωσε το 1991) απολαμβάνει μια μοναδική αναγνώριση, σε οικουμενικό επίπεδο ενώ θεωρείται η πρώτη νομικά δεσμευτική διεθνής Πράξη η οποία ενσωματώνει το πλήρες εύρος των ανθρώπινων δικαιωμάτων – πολιτικών, πολιτιστικών, οικονομικών και κοινωνικών – σε ένα και μοναδικό κείμενο, με σφαιρική προσέγγιση και ιδιαιτερότητα στη δομή, ώστε να διατηρεί την ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα των παιδιών από τη μια και από την άλλη την υποχρέωση των Συμβαλλομένων Κρατών και όλων των εμπλεκομένων να παρέχουν φροντίδα και προστασία στο παιδί.

3. Στην πορεία των αιώνων που προηγήθηκαν, τα παιδιά παρέμεναν στην περιφέρεια της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Αντιμετωπίζονταν, σχεδόν αποκλειστικά, μέσα από την οπτική της βιολογικής και διανοητικής τους ανωριμότητας, και για τούτο θεωρούνταν μη ολοκληρωμένες ανθρώπινες υπάρξεις, ατελείς προσωπικότητες, με περιορισμένες δυνατότητες και βούληση, που θα έπρεπε να βρίσκονται κάτω από τον καθολικό έλεγχο και φροντίδα των ενηλίκων.

4. Η Σύμβαση αποτελεί το θεμέλιο λίθο μιας διαφορετικής προσέγγισης στην παιδικότητα. Κάθε κράτος που έχει κυρώσει τη Σύμβαση έχει αναλάβει τη νομική υποχρέωση να αναγνωρίζει ότι κάθε παιδί, ως μια μοναδική και ξεχωριστή προσωπικότητα με εγγενή αξιοπρέπεια, είναι φορέας δικαιωμάτων. Παράλληλα, δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα που θα επιτρέψουν στα παιδιά, προοδευτικά, να απολαύσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα δικαιώματά τους.

5.1 Η εγκαθίδρυση του θεσμού του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, στην Κύπρο στη βάση ειδικού Νόμου 74(Ι)/2007,αποτελεί έκφραση της ουσιαστικής δέσμευσης της Κυπριακής Πολιτείας να λειτουργεί, πλέον, στο πνεύμα και το περιεχόμενο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

5.2 Έχοντας την τιμή και το προνόμιο να είμαι η πρώτη Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο, έχω καθηκόντως αναλάβει την αποστολή της προάσπισης και προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού στα όρια της Κυπριακής επικράτειας. Η Κύπρος έχει, γενικώς ομιλούντες, ένα βασικά ικανοποιητικό νομοθετικό πλαίσιο σε ότι αφορά στο σεβασμό και την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, χωρίς αυτό να σημαίνει, ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις και αδυναμίες. Πιο σημαντικό όμως έλλειμμα παραμένει η απόσταση που χωρίζει τη νομοθετική εναρμόνιση από την ουσιαστική απόλαυση των δικαιωμάτων από τα παιδιά στην πράξη. Μια βασική αρμοδιότητα που μου δίνει ο Νόμος και, κατά συνέπεια, ένα σημαντικό μέρος της εργασίας που γίνεται από το Γραφείο μου αφορά, ακριβώς, στον έλεγχο και στην παρακολούθηση τόσο των νομοθεσιών όσο και των πρακτικών και διαδικασιών με στόχο τον εντοπισμό τέτοιων αδυναμιών και, στη συνέχεια, τη διαμόρφωση και υποβολή εισηγήσεων αλλά και δημοσίων παρεμβάσεων για την αποτελεσματική τους αντιμετώπιση. Δηλαδή, το ζητούμενο είναι να κάνουμε τη διαφορά και, τόσο οι νομοθεσίες αλλά και ακόμα πιο σημαντικά οι πρακτικές, να αλλάξουν και να εναρμονιστούν με τις διατάξει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού.

6. Στο μικρό χρονικό διάστημα της ύπαρξης του θεσμού και της λειτουργίας του Γραφείου μου (και θυμίζω ότι ανέλαβα επίσημα καθήκοντα στις 6 Φεβρουαρίου φέτος) έχω αναπτύξει μια σειρά από δράσεις που είχαν καθοριστεί στο Σχέδιο Δράσης για το 2008 – 2010 και ιδιαίτερα στο Σχέδιο Προτεραιοτήτων για το 2008. Αναλήφθηκε και πληθώρα άλλων δράσεων και πρωτοβουλιών ενόψει θεμάτων που ήρθαν στην επικαιρότητα και τα οποία περιέπεσαν στην αντίληψη μου είτε λόγω κάλυψης από εσάς τα Μ.Μ.Ε είτε από απευθείας παράπονα που υποβλήθηκαν στο Γραφείο μου.

7. Με τη σημερινή ευκαιρία θα κάνω ένα πολύ περιληπτικό απολογισμό των μέχρι σήμερα δράσεων του Γραφείου μου. Καθόσον αφορά στις προτεραιότητες που καθορίστηκαν θα έλεγα τα ακόλουθα:

Παιδιά σε Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας
8.1 Μετά από σχετικό διαγωνισμό το Γραφείο μου έχει αγοράσει υπηρεσίες ερευνητή/ερευνητικού φορέα για τη διεξαγωγή έρευνας με θέμα “Η διασφάλιση του δικαιώματος συμμετοχής των παιδιών που διαμένουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας”. Σκοπός της έρευνας είναι η απεικόνιση του βαθμού εφαρμογής των συγκεκριμένων τρόπων ή ελλείψεων που έχουν σχέση με τις εφαρμογές των προνοιών του Άρθρου 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στα Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας της Κύπρου. Δηλαδή, κατά πόσο διασφαλίζεται το δικαίωμα συμμετοχής των παιδιών, το δικαίωμα τους να έχουν άποψη για τα θέματα που τα αφορούν, να μπορούν να την εκφράζουν και να λαμβάνονται υπόψη. Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2009.

8.2 Παράλληλα, καθόσον αφορά στα παιδιά σε Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας, έχω προβεί σε σειρά παρεμβάσεων προς το αρμόδιο Υπουργείο με στόχο, τον εντοπισμό ελλειμμάτων στο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους αλλά και στις πρακτικές που ακολουθούνται και έχω υποβάλει εισηγήσεις για βελτίωση της κατάστασης. Παράλληλα έχω ζητήσει να γίνει έρευνα για διάφορα περιστατικά που μου έχουν καταγγελθεί.

8.3 Με ικανοποίηση θέλω να αναφέρω εδώ ότι η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με την αρμόδια Υπουργό και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι άριστη και αποβαίνει πολύ εποικοδομητική για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών.

Δικαίωμα Συμμετοχής των Παιδιών στη Λήψη Αποφάσεων στην Οικογένεια.
9.1 Το δικαίωμα των Παιδιών στη Λήψη Αποφάσεων στην Οικογένεια αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά θέματα συζήτησης στα πλαίσια των επαφών μου με τα παιδιά. Το δικαίωμα αυτό είναι στο κέντρο πολλαπλών δράσεων που έχει αναλάβει και αναλαμβάνει συνεχώς το Γραφείο μου. Η κεντρική Εκδήλωση για την 20η Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού -, που διοργανώνεται φέτος από το θεσμό της Επιτρόπου σε συνεργασία με την ΠΣΕΠΕΠ, είναι ακριβώς αφιερωμένη στα δικαιώματα του παιδιού στην οικογένεια. Στην εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού μέσα στην οικογένεια είναι αφιερωμένο και το 14ο Παγκύπριο Συνέδριο Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού, που επίσης συνδιοργανώνεται στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2008 με την ΠΣΕΠΕΠ.

9.2 Οι φετινές επισκέψεις μου σε σχολεία, που έχουν εντατικοποιηθεί τον μήνα αυτό και το Δεκέμβριο και κατά τις οποίες μου δίνεται η ευκαιρία να συζητήσω με παιδιά, να ακούσω τις δικές τους απόψεις αλλά και να οργανώσω σύντομα διαδραστικά εργαστήρια, έχουν ως κεντρικό άξονα, το δικαίωμα συμμετοχής των παιδιών με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή του δικαιώματος αυτού στην οικογένεια. Μέσα στην περίοδο αυτή έχουν προγραμματιστεί επισκέψεις μου σε έξι σχολεία που περιλαμβάνουν και τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Υιοθεσίες στην Κύπρο
10.1 Το ελλειμματικό και προβληματικό θεσμικό πλαίσιο στην Κύπρο καθόσον αφορά στις υιοθεσίες, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα από τη μια να μη διασφαλίζονται τα δικαιώματα των παιδιών αλλά από την άλλη οι προτιθέμενοι να υιοθετήσουν να υπόκεινται σε τεράστια προβλήματα, ταλαιπωρία, καθυστέρηση και αχρείαστα έξοδα, με ώθησε να το θέσω στις προτεραιότητες για το 2008. Από την αρχή επεσήμανα την ανάγκη για αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, ώστε να καλύπτει τόσο τις εθνικές όσο και τις διακρατικές υιοθεσίες, με στόχο να διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα των παιδιών αλλά και να δημιουργηθούν διαδικασίες και υποδομή η οποία να υπηρετεί και τα συμφέροντα των προτιθέμενων να υιοθετήσουν. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεσμεύτηκε απέναντι μου ότι, μέχρι το τέλος του χρόνου, θα έχει ολοκληρωθεί προσχέδιο της σχετικής νομοθεσίας το οποίο θα μου διαβιβαστεί για εισηγήσεις πριν την ολοκλήρωσήτου.

10.2 Παράλληλα, το Γραφείο μου μετείχε στη διεξαγωγή Πανευρωπαϊκής Συγκριτικής Έρευνας που προκήρυξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα ”Οι Διακρατικές Υιοθεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση”.

Παιδιά και Δικαστικό Σύστημα
11.1 Η ανάγκη δημιουργίας ενός Δικαστικού Συστήματος φιλικού προς τα παιδιά στα πλαίσια του οποίου από τη μια θα διασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή και απόλαυση των δικαιωμάτων του παιδιού και, από την άλλη, στις περιπτώσεις που τα παιδιά βρίσκονται ενώπιον δικαστηρίου είτε ως μάρτυρες είτε ως διάδικοι, να αντιμετωπίζουν διαδικασίες και περιβάλλον φιλικό προς αυτά, με έχει απασχολήσει ιδιαίτερα.

11.2 Συναφώς συμμετείχα, στις αρχές του Σεπτέμβρη, σε Πανευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα “Οικοδομώντας μια Ευρώπη με και για τα παιδιά: προς μια στρατηγική για την περίοδο 2009-2011”, που διοργανώθηκε στη Στοκχόλμη από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με τη Σουηδική Κυβέρνηση. Στα πλαίσια του εν λόγω Συνεδρίου, έγιναν εποικοδομητικές συζητήσεις με βασικό άξονα τη διαμόρφωση των μελλοντικών ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για τη διαμόρφωση μιας φιλικής προς το παιδί δικαιοσύνης. Συμμετείχα επίσης σε σεμινάριο με θέμα: “Κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη: Αναγνωρίζοντας τις κεντρικές αρχές και ανταλλάσοντας παραδείγματα καλών πρακτικών (Towards European guidelines on child friendly justice: Identifying core principles and sharing examples of good practice)”.

11.3 Για το θέμα αυτό έχω προβεί σε σειρά σημαντικών δημοσίων παρεμβάσεων και σκοπεύω να ανοίξω διάλογο με τη Δικαστική Εξουσία

Κανονισμοί Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
12. Το θέμα των Κανονισμών Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων με έχει απασχολήσει ιδιαίτερα. Στα πλαίσια συνάντησης με μέλη της ΠΣΕΜ είχα την ευκαιρία να ακούσω τις απόψεις των οργανωμένων μαθητών αναφορικά με τους εν λόγω Κανονισμούς αλλά και το Εγχειρίδιο που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Ανέφερα και στο παρελθόν ότι, έχω εντυπωσιαστεί από την ώριμη σκέψη και αντιμετώπιση των εφήβων μαθητών για θέματα που τα αφορούν. Παράλληλα, από διετίας παρακολουθώ με ανησυχία τη διαμόρφωση τροποποιήσεων στους Κανονισμούς αυτούς αναφορικά με την ελευθερία έκφρασης και είχα τοποθετηθεί τόσο προς την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και δημόσια καθόσον αφορά στην επίδικη πρόταση που αναμφίβολα παραβιάζει το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης των μαθητών. Στα πλαίσια αυτά προχωρώ, με αγορά νομικών υπηρεσιών, στην εξέταση των εν λόγω Κανονισμών με στόχο την ετοιμασία εισηγήσεων για την πλήρη εναρμόνιση τους με τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης των δικαιωμάτων των παιδιών. Ταυτόχρονα θα εξεταστεί και το Εγχειρίδιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Παιδία με Ειδικές Ανάγκες
13.1 Το θέμα των παιδιών με ειδικές ανάγκες με έχει απασχολήσει επίσης επισταμένα και επανειλημμένα. Είναι γνωστές οι έντονες και συνεχείς παρεμβάσεις μου σε σχέση με καταπάτηση των δικαιωμάτων των παιδιών που φιλοξενούνται στη «Νέα Ελεούσα». Είναι ένα θέμα για το οποίο από τις αρχές του χρόνου, πριν ακόμα αναλάβω επίσημα καθήκοντα, είχα τοποθετηθεί με εισηγήσεις και προτάσεις σειράς μέτρων τα οποία θα έπρεπε να ληφθούν προκειμένου να διασφαλίσουν την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των παιδιών που σήμερα στεγάζονται στο ίδρυμα «Νέα Ελεούσα». Πρέπει να πω ότι και στο θέμα αυτό υπήρξε άμεση και εποικοδομητική ανταπόκριση της αρμόδιας Υπουργού με την οποία έχω συνεχή διάλογο και πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε στάδιο που μπορούμε να ελπίζουμε ότι σύντομα θα δοθεί οριστική λύση.

13.2 Επιπρόσθετα, καθόσον αφορά σε παιδιά με ειδικές ανάγκες έχω προβεί σε σειρά παρεμβάσεων τόσο προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όσο και προς το Υπουργείο Υγείας για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του
καθ’ ενός.

Διάφορες Δράσεις
14. Όπως έχω πει και προηγουμένως πέραν των πιο πάνω θεμάτων, που τέθηκαν ως τομείς προτεραιοτήτων, το Γραφείο μου έχει αναπτύξει σειρά από άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες σε σχέση με διάφορα θέματα. Θα περιοριστώ εδώ απλώς να αναφέρω πολύ συνοπτικά τα εξής:
· Νοσηλεία ανήλικων παιδιών στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας
· Άσκηση βίας στην οικογένεια
· Ασφάλεια στους χώρους ψυχαγωγίας για τα παιδιά
· Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
· Παιδική προστασία και υγεία.
· Διοργάνωση, στα πλαίσια της αρμοδιότητας μου για διαφώτιση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αναφορικά με τα δικαιώματα των παιδιών, του πρώτου από μια σειρά σεμιναρίων για επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά το οποίο έγινε τον περασμένο Οκτώβρη και απευθυνόταν στους Λειτουργούς Ευημερίας. Πιστεύω ότι υπήρξε επιτυχές και, όπως οι ίδιοι οι συμμετέχοντες επεσήμαναν, θα τους βοηθήσει στην καλύτερη άσκηση των καθηκόντων τους. Άρχισε ήδη ο προγραμματισμός για την οργάνωση του επόμενου συνεδρίου που θα απευθύνεται σε άλλη επαγγελματική ομάδα.
· Δημιουργία Ιστοσελίδας
· Συμμετοχή της Επιτρόπου και Λειτουργών σε σειρά σεμιναρίων και συνεδρίων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό με στόχο την ανταλλαγή ιδεών, την ενημέρωση και επιμόρφωση με στόχο, πάντα, την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων μου
· Συμμετοχή της Επιτρόπου σε συνεδρίες διάφορων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών όπου συζητούνται θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων του παιδιού. Η συνεργασία με τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές έχει εμπεδωθεί και είναι πλέον δεδομένο ότι η Επίτροπος καλείται οποτεδήποτε εγείρονται θέματα που αφορούν παιδιά.
· Επίκειται ανάθεση δεύτερης Έρευνας με θέμα: “Επίπεδα ενημερότητας και απόψεις της Κυπριακής κοινωνίας ως προς τα δικαιώματα των παιδιών”. Γενικός σκοπός της έρευνας είναι να καταγραφούν οι στάσεις και τα επίπεδα ενημερότητας της Κυπριακής κοινωνίας σε σχέση με το περιεχόμενο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οι απόψεις της κοινωνίας ως προς το βαθμό διασφάλισης των δικαιωμάτων αυτών από το κράτος και ποιες δράσεις θεωρεί η Κυπριακή κοινωνία ότι θα πρέπει να προωθούν για να βελτιωθεί η προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών στη χώρα μας.

15. Σε διεθνές επίπεδο, το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού της Κύπρου έχει καταστεί πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC), κάτι το οποίο θεωρώ μεγάλη επιτυχία. Ήδη τον περασμένο Σεπτέμβριο συμμετείχα στις εργασίες του ENOC και είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω ότι οι δράσεις του θεσμού της Κύπρου είναι εφάμιλλες των άλλων ευρωπαϊκών θεσμών ενώ κάποιες από τις δικές μας δράσεις θεωρήθηκαν από τους Ευρωπαίους ομολόγους μου «καλή πρακτική» προς μίμηση.

16. Τη φετινή χρονιά το κεντρικό σύνθημα που δόθηκε και στο Σχέδιο Προτεραιοτήτων του Γραφείου μου είναι «Τα παιδιά έχουν φωνή». Υιοθετώντας το σύνθημα αυτό, στόχος μου ήταν, να προωθήσω το δικαίωμα των παιδιών να διαμορφώνουν αβίαστα και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους συμμετέχοντας, στο μέτρο του δυνατού, στη λήψη αποφάσεων για όλα όσα γίνονται γύρω τους και τα αφορούν. Το στόχο αυτό επιχειρώ να προωθήσω μέσα από το πρόγραμμα επισκέψεων μου σε σχολεία, όλων των βαθμίδων, σε όλη την Κύπρο με το γενικό τίτλο «Δώσε Φωνή στην Άποψη σου». Μέσα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος θέλω, αφενός, να έρθω σε επαφή και να ακούσω τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τις παρατηρήσεις των ίδιων των παιδιών και, αφετέρου, να προωθήσω την ενημέρωση τους αναφορικά με το περιεχόμενο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

17. Η Σύμβαση αφορά ένα ενιαίο κείμενο το οποίο καλύπτει όλο το φάσμα των δικαιωμάτων του παιδιού στη βάση της αλληλεξάρτησης και της οργανικής τους διάρθρωσης. Η μέχρι στιγμής συνεισφορά της Σύμβασης, στην ευημερία των παιδιών είναι αναμφισβήτητη. Από το 1990, όταν αυτή ενσωματώθηκε στο διεθνές δίκαιο, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προώθηση φιλικών προς το παιδί πολιτικών, σε όλες σχεδόν τις γωνιές του κόσμου. Πολλά έχουν γίνει, παραμένουν όμως και πολλά που θα πρέπει να γίνουν από δω και μπρος. Η δημιουργία ενός κόσμου πραγματικά φιλόξενου για τα παιδιά στηρίζεται στη συνεργασία όλων μας και στη συνολική κινητοποίηση της κοινωνίας μας. Να σας θυμίσω εδώ ότι στο Τριετές Πρόγραμμα Δράσης του Γραφείου μου, ακριβώς, για αυτό το λόγο έχω δώσει τον τίτλο «Δικαιώματα του Παιδιού: Υπόθεση Όλων». Πρόκειται για ένα μακρόπνοο πλάνο που για να πετύχει χρειάζεται την υιοθέτηση και παράλληλα την προσαρμογή σε μια παιδοκεντρική φιλοσοφία. Πάνω απ’ όλα προϋποθέτει ότι οι ενήλικες, από τη μια, θα είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε τα παιδιά ως προσωπικότητες, με εγγενή αξιοπρέπεια και δικαιώματα, και από την άλλη, και να τα εμπιστευτούμε ως ισότιμους κοινωνικούς εταίρους με τους οποίους θα μοιραστούμε την εξουσία που σήμερα κατέχουμε κατ΄ αποκλειστικότητα.

18. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω εσάς, τους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε, για τη σημερινή παρουσία σας εδώ αλλά και, κυρίως, γιατί διαχρονικά καλύπτετε (και πολλές φορές εσείς φέρνετε στην επιφάνεια) θέματα παραβίασης δικαιωμάτων των παιδιών καθώς και τις δράσεις της Επιτρόπου. Με τον τρόπο αυτό από τη μια ασκείτε πίεση στους αρμοδίους για λήψη μέτρων και από την άλλη, και εξίσου σημαντικά, συμβάλλετε στη διαφώτιση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, που είναι αναγκαία προϋπόθεση, για να επιτύχουμε το ζητούμενο: την ουσιαστική απόλαυση από κάθε παιδί που ζει στην Κύπρο των δικαιωμάτων του.Κατεβάστε το αρχείο Word 14 november 2008 Dimosiografiki Diaskepsi .doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top