Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Παράδοση της Ετήσιας Έκθεσης για το 2012 της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,
κας Λήδας Κουρσουμπά,
στον Πρόεδρο Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Γιαννάκη Ομήρου,
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013 – 11: 30 π.μ.

H Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κα Λήδα Κουρσουμπά, υπέβαλε σήμερα, Τρίτη 8 Οκτωβρίου, στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων την Ετήσια Έκθεσή της για το 2012, στη βάση του άρθρου 7(1) του περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμου του 2007.
  Πρόκειται για την πέμπτη Ετήσια Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού η οποία αφορά το 2012, έτος το οποίο εμπίπτει στα πλαίσια του δεύτερου τριετούς Σχεδίου Δράσης του Γραφείου της Επιτρόπου (2011 – 2013) που φέρει τον τίτλο «Τα Παιδιά Πρωταγωνιστές στη Ζωή τους».

  Κεντρικός στόχος του συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης είναι η προώθηση και ο συντονισμός πολύμορφων δράσεων, σε διάφορα επίπεδα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν σε όλα τα παιδιά που ζουν και μεγαλώνουν στην Κύπρο, να ενδυναμωθούν για να είναι σε θέση να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή.

  Η Επίτροπος επεσήμανε στον Πρόεδρο της Βουλής ότι, υπό τις δεδομένες κοινωνικές συνθήκες που δημιουργούνται στη χώρα μας, συνεπεία της οικονομικής κρίσης, η ευθύνη του εθνικού Κοινοβουλίου να διασφαλίζει ότι, οι όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις θα διακρίνονται από ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό και θα υπηρετούν τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, χωρίς εκπτώσεις στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά και των δικαιωμάτων του παιδιού ειδικότερα, παραμένει κεντρική και επίκαιρη.

  Η Επίτροπος, σημείωσε ότι, ανάλογη ευθύνη βαραίνει και τους ανεξάρτητους ελεγκτικούς θεσμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένου του θεσμού της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Η Επίτροπος σημειώνει ως ιδιαίτερα θετικό, το υψηλό και ιδιαίτερα γόνιμο επίπεδο συνεργασίας που έχει οικοδομηθεί ανάμεσα στο Θεσμό και τη Νομοθετική Εξουσία, τόσο στα πλαίσια του νομοθετικού έργου όσο και της άσκησης Κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η Επίτροπος καλείται τακτικά να εκφράσει απόψεις και συστάσεις σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα συζητείται ενώπιον Kοινοβουλευτικών επιτροπών που αφορά ή επηρεάζει παιδιά και αυτές λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη τόσο στα πλαίσια Κοινοβουλευτικού ελέγχου όσο και του Νομοθετικού έργου.

  Η Επίτροπος εκφράζει τη βεβαιότητα ότι, δεδομένης της νομικής υποχρέωσης της Κυπριακής Πολιτείας να σέβεται, να προασπίζεται και να προωθεί τα δικαιώματα του παιδιού - όπως αυτή απορρέει από την κύρωση από την Κύπρο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διεθνείς και περιφερειακές πράξεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - αλλά και το θεσμικό ρόλο που το Κοινοβούλιο καλείται να επιτελέσει για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο, η συνεργασία ανάμεσα στο Θεσμό και τη Νομοθετική Εξουσία, θα συνεχιστεί και θα αναπτυχθεί περαιτέρω.

  Η Επίτροπος παρέδωσε την Ετήσια Έκθεση του Γραφείου της στον Πρόεδρο της Βουλής, με αισθήματα περηφάνιας και ικανοποίησης καθώς σε αυτή καταγράφεται ένα εκτεταμένο και πολύπλευρο έργο το οποίο έδωσε η σκληρή δουλειά, η μεγάλη αγάπη, το μεράκι και το πραγματικό ενδιαφέρον, της ίδιας και της μικρής, σε σύγκριση με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που δημιουργεί η αποστολή του Θεσμού, ομάδας των συνεργατών της. Κάθε ξεχωριστή δράση ή/και δραστηριότητα, που παρουσιάζονται στην Έκθεση έχει ουσιαστική και πολύτιμη συμβολή στην προσπάθεια του Θεσμού να ανταποκριθεί με επιτυχία στην αποστολή του.

  Το 2012, υπήρξε μια χρονιά σταθμός για το Θεσμό αλλά και για την Κύπρο καθώς στη διάρκειά του, η Κύπρια Επίτροπος, άσκησε την προεδρία του Δικτύου Ευρωπαίων Επιτρόπων για τα Παιδιά (ENOC) και διοργάνωσε στην Κύπρο το 16ο Ετήσιο Συνέδριο του Δικτύου, τον Οκτώβριο του 2012, με θέμα «Juvenile Delinquency – Child Friendly Justice, Structures and Processes for Prevention and Intervention». Αναμφισβήτητα η εκλογή της Κυπρίας Επιτρόπου, στην προεδρία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου τέτοιου βεληνεκούς, αποτελεί απτό τεκμήριο για το κύρος το οποίο απολαμβάνει ο Θεσμός, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

  Κατά την ενάσκηση της προεδρίας του ΕΝΟC, ο Θεσμός άντλησε – και συνεχίζει να αντλεί - σημαντικές εμπειρίες και οικοδόμησε πολύτιμη τεχνογνωσία η οποία, να είστε βέβαιος, θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

  Η Ετήσια Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για το 2012 δίνει μια συνοπτική, πλην όμως, ιδιαίτερα περιεκτική και κατατοπιστική παρουσίαση των δράσεων, των παρεμβάσεων και των πρωτοβουλιών που έχει αναπτύξει η Επίτροπος στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το έργο του Θεσμού παρουσιάζεται στη βάση τεσσάρων πυλώνων δράσεις όπου συγκλίνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου:

   α) Έλεγχος – Παρακολούθηση, Νομοθεσιών, διαδικασιών και πρακτικών
   β) Διαφώτιση και Ευαισθητοποίηση των παιδιών και της κοινωνίας ευρύτερα
   σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού
   γ) Ενδυνάμωση και Συμμετοχή των παιδιών
   δ) Νομική Αντιπροσώπευση παιδιών.
  Αναπτύσσονται δε σε οκτώ θεματικές ενότητες –
  1. Νεανική Παραβατικότητα/Παιδιά στο Σύστημα Δικαιοσύνης
  2. Παιδιά που χωρίζονται από τους γονείς τους
  3. Εκπαίδευση
  4. Βία κατά των Παιδιών
  5. Κοινωνική Στήριξη και Παιδί
  6. ΜΜΕ και Παιδί
  7. Μεταναστευτική Πολιτική και Παιδί
  8. Υγεία και Παιδί
   Η Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού βρίσκεται αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτρόπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.childcom.org.cy .   Κατεβάστε το αρχείο Word 7 10 2013 Δελτίο Τύπου - Παράδοση Ετήσιας έκθεσης στον Πρόεδρο της Βουλής - final.doc


   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

   Back To Top