Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Θέση Επίτροπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
για το Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που της ορίζει ο Νόμος [άρθρο 4(2) (θ) του Νόμου 74(Ι)/200)], μετά από υποβολή παραπόνου αναφορικά με τη λειτουργία του Ειδικού Σχολείου Ευαγγελισμός, προχώρησε σε σχετική παρέμβαση προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού στην οποία απάντησε με επιστολή της η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Η Επίτροπος αφού μελέτησε την ως άνω επιστολή, θεώρησε απαραίτητο, προκειμένου να σχηματίσει μια πιο ολοκληρωμένη και όσο το δυνατόν πιο έγκυρη αντίληψη για τις συνθήκες λειτουργίας του Ειδικού Σχολείου Ευαγγελισμός, να πραγματοποιήσει σχετική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Στις 23/02/2010 η Επίτροπος πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός. Στα πλαίσια της επίσκεψης αυτής είχε συνάντηση με τον Επιθεωρητή, τη Διεύθυνση και τη Συνδετική Λειτουργό του Σχολείου και στη συνέχεια με εκπροσώπους του Συνδέσμου Γονέων. Επιπρόσθετα, είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του Σχολείου και να επικοινωνήσει με παιδιά, τόσο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όσο και σε εργάσιμο χρόνο στα τμήματά τους. Στα πλαίσια πάντα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η Επίτροπος είχε συνάντηση στις 24/03/2010 στο Γραφείο της, με μια αντιπροσωπεία του εκπαιδευτικού και παραϊατρικού προσωπικού του Σχολείου.

Η γενικότερη εντύπωση που απεκόμισε η Επίτροπος από το Σχολείο είναι ιδιαίτερα θετική. Με μεγάλη της ικανοποίηση διαπίστωσε ότι τα παιδιά στο Ειδικό Σχολείο έχουν την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν και να αναπτύξουν, στο επίπεδο που τους είναι δυνατόν, δεξιότητες και γνώσεις, κι όλα αυτά, σε ένα μάλλον ευχάριστο για τα ίδια και παιδοκεντρικό περιβάλλον. Το Σχολείο διαθέτει προσωπικό με θετική διάθεση για αυτό που κάνει και, σε πολύ μεγάλο βαθμό, την απαραίτητη εμπειρία, να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο έργο που καλείται να επιτελέσει. Σημαντικό πλεονέκτημα για το Σχολείο είναι το ότι διαθέτει άνετες εγκαταστάσεις και τον απαραίτητο εξοπλισμό για να καλύψει, τις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας παιδιών στα οποία απευθύνεται. Η Επίτροπος είδε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ότι οι εγκαταστάσεις αυτές ενισχύονται στην παρούσα φάση ακόμη περισσότερο με την κατασκευή πισίνας για υδροθεραπεία.

Στα πλαίσια των ως άνω επαφών που είχε, η Επίτροπος, κατέληξε στις παρακάτω παρατηρήσεις ή/και εισηγήσεις που αφορούν στη γενικότερη λειτουργία του Σχολείου τις οποίες κοινοποίησε ήδη προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, προκειμένου να προβεί στις δέουσες ενέργειες:

Α.1. Η υπαγωγή του σχολείου κάτω από τη Διοίκηση της Δημοτικής Εκπαίδευσης, αν και εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι είναι μια λειτουργική επιλογή, δεν είναι χωρίς προβλήματα. Η Επίτροπος προβληματίζεται σε ότι αφορά στη συνύπαρξη στο ίδιο εκπαιδευτικό πλαίσιο, ατόμων μιας τόσο μεγάλης ηλικιακής διαφοράς – και κατά συνέπεια παιδιών με μεγάλες διαφορές σε ό, τι αφορά τόσο στη σωματική διάπλαση όσο και στη βιολογική/σεξουαλική ωριμότητά τους. Η συγκεκριμένη διευθέτηση, ενδεχομένως, να εμπερικλείει σειρά κινδύνων ειδικότερα για τα μικρότερα παιδιά.
   Α.2. Περαιτέρω, η λειτουργία του σχολείου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του συνηθισμένου δημόσιου σχολείου Δημοτικής Εκπαίδευσης (καθημερινό ωράριο 7:30 – 13:05) δεν καλύπτει, πλήρως, τις ανάγκες των παιδιών που φοιτούν σε αυτό. Με βάση την πληροφόρηση που η Επίτροπος έχει λάβει, πολλά, αν όχι τα περισσότερα παιδιά, συμπληρώνουν τα θεραπευτικά τους προγράμματα (φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία, υδροθεραπεία κλπ) κατά τις απογευματινές ώρες με οικονομική, και όχι μόνο, επιβάρυνση της οικογένειάς τους. Ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα προκύπτει κατά τα διαστήματα των σχολικών διακοπών, των Χριστουγέννων και του Πάσχα και ιδιαίτερα του καλοκαιριού. Η παραμονή των παιδιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από το παιδαγωγικό και θεραπευτικό τους πλαίσιο σίγουρα δεν εξυπηρετεί το συμφέρον τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς έχει ως συνέπεια τον αποσυντονισμό και παλινδρόμησή τους. Τη συγκεκριμένη εκτίμηση φαίνεται να υιοθετεί και το επιστημονικό προσωπικό του σχολείου.
   Α.3. Σε σχέση με το πιο πάνω, η Επίτροπος θεωρεί επιβεβλημένο όπως εξεταστεί αμέσως το ενδεχόμενο επέκτασης, στα πλαίσια του σημερινού θεσμικού πλαισίου, του καθημερινού προγράμματος του Σχολείου ώστε αυτό να λειτουργεί κατά τα πρότυπα του Υποχρεωτικού Ολοήμερου Σχολείου. Στα πλαίσια της διαβούλευσης που είχε η Επίτροπος προέκυψε ότι οι γονείς δε στήριξαν προηγούμενη προσπάθεια του Υπουργείου να λειτουργήσει στο Σχολείο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο, θεωρώντας ότι μια τέτοια διευθέτηση δεν θα προσέφερε τίποτα περισσότερο από την απλή φύλαξη των παιδιών τους. Σε αντίθεση με το Προαιρετικό Ολοήμερο, η λειτουργία του Υποχρεωτικού Ολοήμερου Σχολείου, θα καλύψει και ουσιαστικές ανάγκες των παιδιών αξιοποιώντας, ακόμη περισσότερο, τις πολύ καλές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Σχολείου και, φυσικά, την εμπειρογνωμοσύνη του προσωπικού. Η συγκεκριμένη πρόταση απολαμβάνει της πλήρους υποστήριξης του Συνδέσμου Γονέων του Σχολείου, με βάση τις διαβεβαιώσεις της αντιπροσωπείας τους με την οποία συναντήθηκε η Επίτροπος.
   Α.4. Η Επίτροπος έχει την άποψη ότι, το συμφέρον των παιδιών θα εξυπηρετείτο πολύ καλύτερα μέσα από ένα ολικό επανασχεδιασμό του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Ειδικού Σχολείου ώστε αυτή να γίνεται στη βάση δικών του κανονισμών λειτουργίας, προσαρμοσμένων απόλυτα και από χρονικής άποψης (επέκταση λειτουργίας του σχολείου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, περιορισμός διαστήματος διακοπών Πάσχα και Χριστουγέννων) στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της ομάδας παιδιών την οποία εξυπηρετεί. Η Επίτροπος συνιστά όπως ένας τέτοιος επανασχεδιασμός μελετηθεί στα πλαίσια της εν εξελίξει Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης.
   Β. Πάγια και ισχυρή άποψή της Επιτρόπου είναι ότι το συμφέρον των παιδιών εξυπηρετείται αποτελεσματικότερα και πιο ουσιαστικά μέσα από σφαιρικές προσεγγίσεις στα πλαίσια διεπιστημονικών και διυπηρεσιακών συνεργασιών. Αυτό ισχύει, ακόμη περισσότερο, στην προκειμένη περίπτωση. Η Επίτροπος απεκόμισε την εκτίμηση ότι, το επίπεδο συνεργασίας του Σχολείου τόσο με τις Ιατρικές Υπηρεσίες όσο και με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχει ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης. Όπως έχει επισημανθεί στην Επίτροπο, τόσο από τη Διεύθυνση και το προσωπικό όσο και από τους γονείς, η μόνιμη παρουσία νοσηλεύτριας στο Σχολείο είναι επιβεβλημένη για την ασφάλεια των παιδιών. Ιδιαίτερα ευεργετική για τα παιδιά του Σχολείου θα ήταν τόσο η ανάπτυξη μιας μόνιμης συνεργασίας με παιδοψυχίατρο και παιδονευρολόγο που να το επισκέπτονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, όσο και η στενότερη σχέση με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, με τακτικές επισκέψεις ενός κοινωνικού λειτουργού στο Σχολείο.
   Γ.1. Η ποιότητα της εκπαίδευσης, της στήριξης και της φροντίδας που το Σχολείο παρέχει προς τα παιδιά, εξαρτάται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, από το επίπεδο των υπηρεσιών που είναι σε θέση να προσφέρει το προσωπικό που εργάζεται στο σχολείο. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παρούσα, η εκτίμηση της Επιτρόπου είναι ότι το Σχολείο φαίνεται να διαθέτει προσωπικό με θετική διάθεση γι’ αυτό που κάνουν και επαγγελματική συνείδηση.
   Γ.2. Η Επίτροπος στα πλαίσια της διαβούλευσης με το προσωπικό και τη Διεύθυνση του Σχολείου απεκόμισε την εκτίμηση ότι το παραϊατρικό προσωπικό του σχολείου χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση (φυσικοθεραπευτής, εργασιοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής και υδροθεραπευτής) ενώ και η Συνδετική Λειτουργός περισσότερες ώρες παρουσίας στο Σχολείο. Διαπίστωσε, ακόμη, ότι ο Σύνδεσμος Γονέων δεν είναι ικανοποιημένος από τη διευθέτηση που ισχύει σήμερα και αφορά στην κάλυψη του μισθού ενός φυσιοθεραπευτή κι ενός λογοθεραπευτή από το Σύνδεσμο. Ένα θέμα που προβληματίζει ιδιαίτερα το Σύνδεσμο Γονέων αλλά και το προσωπικό του Σχολείου, αφορά την επικείμενη λειτουργία της πισίνας για υδροθεραπεία και, ειδικότερα, ποιος/ποιοι θα έχουν την ευθύνη παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας προς τα παιδιά. Το θέμα αυτό επιβάλλεται να επιλυθεί χωρίς καθυστέρηση.
   Γ.3. Για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στο έργο του το προσωπικό του Σχολείου, τόσο το επιστημονικό όσο και το βοηθητικό, έχει ανάγκη, πέραν της βασικής του επιστημονικής ή άλλης κατάρτισης, από συνεχή ενίσχυση και επιμόρφωση. Η Επίτροπος πληροφορήθηκε με ικανοποίηση για τις ευκαιρίες επιμόρφωσης του προσωπικού τις οποίες προσφέρει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Θεωρεί δε καλό αυτές να εμπλουτιστούν και να αυξηθούν. Περαιτέρω, θεωρεί απαραίτητο να θεσμοθετηθεί όπως το βοηθητικό προσωπικό το οποίο εργάζεται με παιδιά με ειδικές ανάγκες, είτε στο πλαίσιο του Ειδικού Σχολείου είτε στο πλαίσιο του συνηθισμένου σχολείου, να λαμβάνει σχετική επιμόρφωση τόσο σε προϋπηρεσιακό επίπεδο όσο και σε ενδοϋπηρεσιακό επίπεδο.
   Γ.4. Πολύ σημαντική, για τις ιδιάζουσες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται το προσωπικό του Σχολείου, είναι η ανάγκη ενδυνάμωσης, ψυχολογικής αποφόρτισης και στήριξης του από ψυχολόγο. Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας μπορεί επίσης να αναλάβει τη διαχείριση των σχέσεων του προσωπικού του Σχολείου με τους γονείς αλλά και της επιμόρφωσης και, εν μέρει, της ψυχολογικής στήριξης των οικογενειών των παιδιών. Η επιμόρφωση και ψυχολογική στήριξη, τόσο σε ατομικό αλλά ιδιαίτερα, σε ομαδικό επίπεδο είναι αίτημα και των ίδιων των γονιών.
   Δ.1. Ένα πρόβλημα το οποίο έχει τεθεί ενώπιον της Επιτρόπου αφορά το θέμα της μεταφοράς των παιδιών, τόσο κατά τη διακίνηση τους από το σπίτι προς το Σχολείο και αντίστροφα όσο και κατά τις διακινήσεις τους για τις ανάγκες ένταξης ή εκπαιδευτικών επισκέψεων.
   Δ.2. Σύμφωνα με τους γονείς η κατάσταση των σχολικών λεωφορείων δεν τους ικανοποιεί, είναι παλαιού τύπου, χωρίς ζώνες ασφαλείας και καθόλου εύκολα στη χρήση τους από τα παιδιά. Οι γονείς έθεσαν με έμφαση και το ζήτημα της κατάρτισης του ατόμου που συνοδεύει τα παιδιά κατά τις διακινήσεις τους από το σπίτι στο Σχολείο και αντίστροφα, επισημαίνοντας την ανάγκη το συγκεκριμένο άτομο να έχει βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών.
   Ε. Στην Επίτροπο έχει επισημανθεί επίσης η ανάγκη των παιδιών να έχουν περισσότερες ευκαιρίες για εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές αλλά και για καλύτερη εφαρμογή του θεσμού της ένταξης. Είναι με λύπη που η Επίτροπος πληροφορήθηκε ότι, ακόμη και σήμερα, υπάρχουν διευθύνσεις σχολείων οι οποίες δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα θετικές στο ενδεχόμενο να φιλοξενήσουν παιδιά του Ειδικού Σχολείου στα σχολεία τους για την εφαρμογή προγραμμάτων ένταξης.
   Στ. Ένα τελευταίο θέμα το οποίο έχει τεθεί υπόψη της Επιτρόπου, αφορά στην περίφραξη του Σχολείου και την ανάγκη αυτή να επεκταθεί προκειμένου να καλύψει όλη την σχολική περίμετρο, για λόγους ασφάλειας των παιδιών.

Η Επίτροπος θεωρεί δεδομένη τη δέσμευση της Κυπριακής Πολιτείας στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και την προαγωγή των συμφερόντων όλων των παιδιών. Είναι για τούτο, ακριβώς, το λόγο που αναμένει ότι ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού θα δώσει άμεσα οδηγίες για τη διερεύνηση των θεμάτων που θέτει σχετικά με το θέμα του Ειδικού Σχολείου Ευαγγελισμός και αναμένει ενημέρωση, το συντομότερο δυνατόν, σχετικά με τα μέτρα που το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προτίθεται να λάβει με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών μέσα στις οποίες απολαμβάνουν τα παιδιά του Σχολείου το δικαίωμά τους σε μια μαθητοκεντρική εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους.


Απρίλιος 2010
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Θέση Επιτρόπου για το Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top