Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για τη σύσταση της 2ης Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού προκηρύσσει τη σύσταση της 2ης Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου. Η ομάδα θα απαρτίζεται από μέχρι τριάντα μέλη, ηλικίας 13 – 16 ετών ως εξής:
· Μέχρι δέκα παιδιά που συμμετείχαν στην 1η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων και θα συνεχίσουν τη θητεία τους στη 2η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων για ακόμη ένα χρόνο δεδομένου ότι επιθυμούν να παραμείνουν στην Ομάδα και ότι δε θα έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2011
· Δέκα παιδιά από οργανωμένα σύνολα παιδιών (Παιδοβουλή, ΠΣΕΜ)
· Δέκα μαθητές από σχολεία όλων των επαρχιών της Κύπρου
   Για τη συγκρότηση του σώματος λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
   - Συμμετοχή ίσου αριθμού κοριτσιών και αγοριών
   - Συμμετοχή παιδιών από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (13-16 ετών)
   - Συμμετοχή παιδιών από όλες τις επαρχίες της Κύπρου
   - Συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες, μεταναστών, προσφύγων
    Προτεραιότητα για συμμετοχή στην Ομάδα Εφήβων Συμβούλων θα δοθεί σε παιδιά με αποδεδειγμένο πρότερο ενδιαφέρον για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Παιδιού (συμμετοχή σε σχετικούς ομίλους στα πλαίσια του σχολείου τους, εθελοντική προσφροά, συμμετοχή σε σχετικά συνέδρια/σεμινάρια/εργαστήρια και σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς που ασχολούνται με το εν λόγω θέμα).

    Η θητεία των μελών της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου διαρκεί δύο χρόνια. Οι έφηβοι που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου, θα πραγματοποιούν συναντήσεις στο Γραφείο της Επιτρόπου μία φορά το μήνα. Επιπρόσθετα, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο θα συναντώνται με την Επίτροπο, για να δίνουν τις απόψεις τους για θέματα που τους αφορούν. Τα έξοδα μεταφοράς για τα μέλη της ομάδας που θα έρχονται στον τόπο συνάντησης από άλλες επαρχίες καλύπτονται από το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

    Επιπρόσθετα, η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΕΝΥΑ (ENOC Network of Youth Advisors – Δίκτυο Εφήβων Συμβούλων των Επιτρόπων του Δικτύου ENOC). Στο δίκτυο αυτό μπορούν να συμμετέχουν όλες οι Ομάδες Εφήβων Συμβούλων των Επιτρόπων για το Παιδί που είναι μέλη του ENOC. Στόχος του ΕΝΥΑ είναι να διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα στις Ομάδες Εφήβων Συμβούλων και να τους δώσει την ευκαιρία να εκφράσουν τις θέσεις τους σε θέματα σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η συμμετοχή των παιδιών πραγματώνεται μέσα από τη χρήση του ηλεκτρονικού φόρουμ και με συναντήσεις – συνέδρια στα οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των Ομάδων Εφήβων Συμβούλων του ΕΝΥΑ.
     Όσα παιδιά ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου, καλούνται να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο έντυπο και να το στείλουν στη διεύθυνση Γωνία Απελλή και Παύλου Νιρβάνα, 5ος Όροφος, Τ.Κ. 1496 Λευκωσία ή στο φαξ 22872365 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2011. Περισσότερες πληροφορίες στους τηλ.αριθμούς 22873200, 22873175 και 22873202.    Κατεβάστε το αρχείο Word συσταση 2ης ΟΕΣ.doc


    Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

    Back To Top