Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Στις 4/2/2012 η ΟΕΣ συναντήθηκε με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για να συζητήσει την πρακτική εφαρμογή του δικαιώματος των παιδιών για συμμετοχή στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.


Τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες και μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους όσον αφορά α) τι περιλαμβάνει ένα σχολείο για παιδιά με δικαιώματα, β) ποια δικαιώματά τους πιστεύουν ότι νοσούν περισσότερο στο σχολικό χώρο, και τέλος, γ) πώς διασφαλίζεται σε πρακτικό επίπεδο το δικαίωμα συμμετοχής τους στην εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τις απόψεις που εκφράστηκαν στις ομάδες, ένα σχολείο με δικαιώματα θα πρέπει να:· στηρίζει την ελευθερία άποψης και το διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων ομάδων σε ένα σχολείο
· η λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τα παιδιά γίνεται μετά από διαβούλευση με τα ίδια τα παιδιά
· λειτουργεί απαλλαγμένο από κάθε μορφής βία
· καλλιεργεί στα παιδιά κουλτούρα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
· προνοεί για το δικαίωμα των παιδιών στην ψυχαγωγία είτε με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στο σχολείο είτε με οργανωμένες δραστηριότητες σε πιο τακτή βάση
· διασφαλίζει τη δίκαιη αξιολόγηση των μαθητών από τους καθηγητές.

    · στηρίζει οικονομικά και ψυχολογικά όπου υπάρχει ανάγκη τους μαθητές
    · δίνει την κατάλληλη ενημέρωση και πληροφόρηση στους μαθητές σε θέματα που τους αφορούν και στα οποία καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους

  · σέβεται την προσωπικότητα, τη διαφορετικότητα και την προσωπική ζωή του κάθε παιδιού

  · χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας

  · διασφαλίζει την ισότητα

    · στηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους με σεμινάρια και τακτή επιμόρφωση όχι μόνο σε παιδαγωγικά θέματα αλλά και σε θέματα ψυχολογίας των εφήβων

  · υπάρχει έλεγχος και αξιολόγηση των καθηγητών όχι μόνο από την αρμόδια αρχή αλλά και από τους ίδιους τους μαθητές
  · προωθεί μια παιδεία που διευρύνει τους ορίζοντες των παιδιών και καλλιεργεί την κριτική σκέψη
  · δίνει έμφαση στις νέες τεχνολογίες και την εκμάθηση ξένων γλωσσών
  · στηρίζει τη λειτουργία ελεύθερων δραστηριοτήτων μέσα από τους ομίλους πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων ειδικών ενδιαφερόντων
  · δίνει έμφαση στην καλλιέργεια ταλέντων, προωθεί και σέβεται ισότιμα όλους τους τύπους νοημοσύνης.
    Όσον αφορά τη συζήτηση του θέματος για ποια από τα πιο πάνω θέματα, κατά την άποψή των παιδιών της ΟΕΣ, φαίνεται να νοσούν περισσότερο στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα, οι απόψεις των παιδιών κατέδειξαν ότι νοσεί:  I. η ουσιαστική και ενεργός συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που τα αφορούν,
  II. η δίκαιη αξιολόγηση των μαθητών από τους καθηγητές γιατί όπως φαίνεται, ενώ υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών αυτά, κατά την άποψη των παιδιών, δε τηρούνται πάντα δίκαια για όλα τα παιδιά,
  III. και τέλος ο τρόπος εισδοχής των καθηγητών στο εκπαιδευτικό σύστημα και η μετέπειτα αξιολόγηση της ικανότητάς τους στο εκπαιδευτικό έργο.
  Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του εργαστηρίου, τα παιδιά της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων διέκριναν μέσα από υποθετικές δραστηριότητες το βαθμό συμμετοχής των παιδιών, σύμφωνα με τα στάδια συμμετοχής της σκάλας του Hart Roger. Επιπλέον, αναγνώρισαν τις εξής προϋποθέσεις οι οποίες αυξάνουν το βαθμό συμμετοχής τους στο σχολικό χώρο:

  · έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση για θέματα που αφορούν τα παιδιά η οποία να γίνεται με τρόπο κατανοητό από τα παιδιά,  · ανάληψη και προώθηση πρωτοβουλιών από τα παιδιά
  · συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε θέματα που αφορούν τα παιδιά
  · ανάληψη ευθύνης και ελέγχου εκ μέρους των παιδιών σε δράσεις που θα αποφασίσουν
  · υποστήριξη πρωτοβουλιών από τους ενήλικες (εκπαιδευτικούς και γονείς)

  Τέλος, αφού συζήτησαν την πρακτική εφαρμογή του δικαιώματος της συμμετοχής στο σχολικό χώρο, ανέλαβαν την υποχρέωση να μεταφέρουν τη γνώση που απέκτησαν στα παιδιά του σχολείου τους λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές γνώσης. Αυτό θα μπορούσε να γίνει είτε με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμμαθητών τους είτε με υποβολή προτάσεων προς τα μαθητικά συμβούλια για προβληματισμό και συζήτηση με στόχο την αύξηση του βαθμού και του εύρους της συμμετοχής τους.

Κατεβάστε το αρχείο Word oes, 5 συνάντησης.docx


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top