Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, σε σχέση με τη δημόσια συζήτηση που γίνεται, αναφορικά με το νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στη Βουλή, στο οποίο περιλαμβάνεται πρόνοια για την παραχώρηση άδειας κυνηγίου σε 14χρονους.


Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδα Κουρσουμπά, εκφράζει έντονο προβληματισμό, αναφορικά με την πρόνοια του περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος (Τροποποιητικός) του 2016, τον οποίο πρόσφατα κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Εσωτερικών για συζήτηση, όπου προβλέπεται η παραχώρηση άδειας κυνηγίου (μαθητική) σε παιδιά μέχρι 14 χρονών. Πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, από το δημόσιο διάλογο που διεξάγεται γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, είναι έντονη η απουσία μιας παιδοκεντρικής προοπτικής που να εδράζεται στα δικαιώματα του παιδιού.

Η Επίτροπος υπογραμμίζει ότι κάθε συζήτηση, και κατά συνέπεια, κάθε απόφαση σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να εδράζεται σε μια συνολική και τεκμηριωμένη, αξιολόγηση του κατά πόσο η παραχώρηση άδειας κυνηγιού σε παιδιά 14 χρόνων, εξυπηρετεί και προάγει το συμφέρον των ίδιων των παιδιών στα πλαίσια των αναπτυσσομένων ικανοτήτων τους. Στα πλαίσια μιας τέτοιας αξιολόγησης θα πρέπει, καταρχήν, να ληφθεί υπόψη το κατά πόσο, η ωριμότητα και η κατάρτιση των 14χρόνων παιδιών, τους επιτρέπει, να χειριστούν, με την απαραίτητη υπευθυνότητα, ένα κυνηγετικό όπλο, κατά τρόπο που να μη θέτει σε κίνδυνο τα ίδια, αλλά και όσες/ όσους βρίσκονται γύρω από αυτά. Περαιτέρω, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο ένας 14χρονος έφηβος, μπορεί να διακρίνεται πάντα, από την πειθαρχία που απαιτείται, προκειμένου να μη προσφύγει σε κακή χρήση του κυνηγετικού στα πλαίσια, για παράδειγμα, μιας διαπροσωπικής αντιπαράθεσης με ένα συνομήλικο ή μιας ενδο-οικογενειακής διαφωνίας.

Ευθύνη της πολιτείας είναι τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν μια ολόπλευρη προσωπικότητα προετοιμαζόμενα για υπεύθυνη ζωή σε μια ελεύθερη κοινωνία μέσα σε πνεύμα κατανόησης, ειρήνης και ανοχής, όπως προβλέπει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η Επίτροπος, χωρίς να επιθυμεί να υπεισέλθει σε συζήτηση που να αφορά την αξιακή αποτίμηση αυτής καθ’ αυτής της δραστηριότητας του κυνηγιού, θέτει το ερώτημα κατά πόσο η σπουδή να προσφέρεται εκπαίδευση σε ένα παιδί στη χρήση κυνηγετικού και η καλλιέργεια δεξιοτήτων να σκοτώνει πτηνά και ζώα, συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή.

Η Επίτροπος, περιορίζεται, επί του παρόντος, στις ως άνω παρατηρήσεις, και επιφυλάσσεται να επανέλθει με αναλυτικότερες θέσεις επί του θέματος, στο πλαίσια της συνεδρίας των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών που θα συζητήσουν το άνω νομοσχέδιο.


Λευκωσία, 21 Ιουνίου 2016 Ανακοίνωση Επιτρόπου Άδεια Κυνηγίου 21.06.16.odt


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top