Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Σε συνέχεια της Θέσης της Επιτρόπου, με θέμα: «Θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με το ρόλο των κρατικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις προβλημάτων επικοινωνίας παιδιού- γονέα του οποίου οι γονείς είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι- Ιούλιος 2012» και ενεργώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που της παρέχουν οι περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμοι του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 Ν.44(Ι)/2014], η Επιτρόπος ετοίμασε, στη βάση ανασκόπησης των ενεργειών των κρατικών Αρχών και Υπηρεσιών από τη δημοσιοποίηση της Θέσης του 2012 μέχρι σήμερα και ενόψει παραπόνων που εξακολουθούν να της υποβάλλονται για παρόμοιας φύσης θέματα, την παρούσα Έκθεση.Κατεβάστε το αρχείο Word ΓΕΠ 11.11.84 Έκθεση για προβλήματα επικοινωνίας παιδιού γονέα, Οκτ.2018.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top