Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


1. 12ο Ετήσιο Συνέδριο 2008 στο Δουβλίνο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί (ΕNOC) με θέμα «Προς Επίτευξη της Εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού»

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κα Λήδα Κουρσουμπά θα συμμετάσχει στο 12ο Ετήσιο Συνέδριο 2008 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Δουβλίνο μεταξύ 3-5 Σεπτεμβρίου 2008. Η Κυπρία Επίτροπος, παρά το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα της λειτουργίας του θεσμού, έχει γίνει αποδεκτή ως πλήρες μέλος του ENOC, γεγονός που θεωρείται εξαιρετικά τιμητικό αλλά είναι και ουσιαστικής σημασίας για το θεσμό.

Το ENOC ιδρύθηκε το 1997 και έχει ως αποστολή την προώθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την στήριξη των εθνικών θεσμών προάσπισης των δικαιωμάτων του παιδιού, την ανταλλαγή πληροφοριών, μεθόδων και στρατηγικών μεταξύ των Ευρωπαίων Επιτρόπων, καθώς και τη συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του Συνεδρίου είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και μεθόδων καλής πρακτικής μεταξύ των Ευρωπαίων Επιτρόπων, και ο καθορισμός εργαλείων, στρατηγικών και μηχανισμών που θα διευκολύνουν το κάθε μέλος του ENOC (Επίτροπο) στην επίτευξη της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε εθνικό επίπεδο αλλά και το ENOC στην επίτευξη της εφαρμογής της σε διεθνές επίπεδο.

Στο Συνέδριο η Κύπρια Επίτροπος θα κάνει παρέμβαση με την οποία θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους της για τις αρμοδιότητες του κυπριακού θεσμού, το τριετέςΣχέδιο Δράσης του Γραφείου της, καθώς και για τους τομείς προτεραιοτήτων της, με ειδική αναφορά στις μέχρι σήμερα δράσεις του Γραφείου της.

2. Διάσκεψη του Συμβουλίου της Ευρώπης στη Στοκχόλμη με θέμα «Οικοδομώντας μια Ευρώπη για παιδιά και με παιδιά – Προς μια στρατηγική για τα έτη 2009-2011”
Η Διάσκεψη πραγματοποιείται στη Στοκχόλμη μεταξύ 8-10 Σεπτεμβρίου 2008, με πρωτοβουλία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στα πλαίσια της Σουηδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (για την περίοδο Μάιο 2008-Νοέμβριο 2008). Στόχος της Διάσκεψης είναι η ανασκόπηση των μέχρι σήμερα επιτευγμάτων και προόδου του προγράμματος “ Οικοδομώντας μια Ευρώπη για τα παιδιά με τα παιδιά ” που φτάνει στο τέλος του και το οποίο είχε σαν βασική κατεύθυνση το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τα δικαιώματα του παιδιού, την επικράτηση των πολιτικών αυτών σε όλους τους τομείς και την εφαρμογή μέτρων προστασίας των παιδιών από κάθε μορφής βία. Παράλληλος στόχος της Διάσκεψης είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός της νέας γραμμής που το πρόγραμμα θα ακολουθήσει για την περίοδο 2009-2011 καθορίζοντας τις νέες στρατηγικές που θα βοηθήσουν τις χώρες να αντιμετωπίσουν όλες τις μορφές βίας ενάντια στα παιδιά και προωθώντας μία πραγματική κουλτούρα σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ευρώπη. Δικαστικά Συστήματα φιλικά προς τα παιδιά, η συμμετοχή των παιδιών και στρατηγικές προσέγγισης της βίας ενάντια στα παιδιά είναι μερικοί τομείς προτεραιοτήτων που θα συζητηθούν στο πλαίσιο αυτό.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα λάβουν χώρα τα ακόλουθα διαδραστικά σεμινάρια:

(1) Βία ενάντια στα παιδιά: συνδέοντας τη διεθνή συνεργασία με τις εθνικές στρατηγικές.
(2) Ουσιαστική και διαρκής συμμετοχή παιδιών.
(3) Προς υιοθέτηση ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη: προσδιορισμός βασικών αρχών και καθοδήγηση από παραδείγματα καλών πρακτικών.
Στο Συνέδριο πέραν των εκπροσώπων των Κυβερνήσεων σε υπουργικό επίπεδο, έχουν κληθεί να παραστούν και οι εθνικοί θεσμοί που έχουν αρμοδιότητα για την προάσπιση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, ακριβώς λόγω της τεράστιας σημασίας που το Συμβούλιο της Ευρώπης δίνει στο ρόλο των εθνικών Επιτρόπων για τα δικαιώματα του παιδιού.

Η κύπρια Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδα Κουρσουμπά, θα κάνει παρέμβαση στα πλαίσια συζήτησης τη δεύτερη μέρα της Διάσκεψης με θέμα «Εξάλειψη συγκεκριμένων μορφών βίας ενάντια στα παιδιά στην Ευρώπη – τα δικαιώματα των παιδιών σε ιδρύματα παιδικής προστασίας». Στην παρέμβαση της η Επίτροπος θα αναφερθεί σε προβλήματα σε σχέση με ιδρύματα στην Κύπρο που αφορούν, μεταξύ άλλων, κακοποίηση παιδιών και αμφισβητούμενους τρόπους χειρισμού των παιδιών καθώς και στις εισηγήσεις τις οποίες έχει προβεί για επίλυση των προβλημάτων αυτών και τα μέτρα που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα των εισηγήσεων αυτών. Στην παρέμβαση της επίσης θα αναφερθεί στην έρευνα που πραγματοποιεί το Γραφείο της και αφορά τη «Διασφάλιση του δικαιώματος συμμετοχής των παιδιών που διαμένουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας», η οποία θα ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο 2009.

2 Σεπτεμβρίου 2008
Κατεβάστε το αρχείο Word Συμμετοχή της ΕΠΔΠ σε Διεθνή Συνέδρια.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top