Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, μετά από αριθμό παραπόνων που δέχθηκε από πολίτες για συμμετοχή παιδιού προσχολικής ηλικίας στην παράσταση του ΘΟΚ «Festen», προχώρησε σε διερεύνηση του θέματος, όπως έχει αρμοδιότητα δυνάμει του Νόμου.

Η Επίτροπος απέφυγε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση του θέματος πριν καταλήξει στην απόφασή της γιατί έκρινε πως κάτι τέτοιο δεν θα εξυπηρετούσε το συμφέρον του παιδιού. Η Επίτροπος έχει τονίσει επανειλημμένα ότι κύριο μέλημά της είναι η ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη και ολόπλευρη διερεύνηση των περιπτώσεων παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως επιβάλλει ο Νόμος. Οι δημόσιες παρεμβάσεις της Επιτρόπου, γίνονται με φειδώ και μόνο όταν κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται για ευαισθητοποίηση και προβληματισμό της κοινωνίας γύρω από θέματα γενικής εφαρμογής με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών και νοουμένου ότι δεν επηρεάζεται δυσμενώς το συμφέρον συγκεκριμένου παιδιού.

Σε σχέση με τη συγκεκριμένη περίπτωση, η Επίτροπος προχώρησε σε βάθος διερεύνηση και αξιολόγηση των γεγονότων. Έλαβε υπόψη της τις θέσεις που της εκφράστηκαν γραπτώς από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΘΟΚ, τους γονείς και τους ηθοποιούς που συμμετέχουν στην παράσταση. Παρακολούθησε η ίδια την παράσταση, όπως και λειτουργοί του Γραφείου της καθώς και ειδικοί από τους οποίους ζήτησε να το πράξουν και άκουσε τις απόψεις όλων. Συζήτησε περαιτέρω το θέμα με άλλους ειδικούς τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Το κεντρικό θέμα της παράστασης πραγματεύεται το καίριο και υπαρκτό κοινωνικό πρόβλημα της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσα στην οικογένεια. Αναπόφευκτα, υπάρχουν σκηνές λεκτικής και σωματικής βίας, κλιμακούμενης έντασης που προκαλούν έντονη συναισθηματική φόρτιση. Η προσπάθεια για απομάκρυνση του παιδιού από τις πολύ ακραίες και βίαιες σκηνές καθώς και για δημιουργία προστατευτικού πλαισίου και στήριξης προς το παιδί, δεν αναιρεί πιθανές συνέπειες της έκθεσής του σε τραυματικού περιεχομένου εμπειρίες. Εξάλλου, ο τρόπος και ο χρόνος της συμπτωματολογίας που μπορεί να εκδηλωθεί δεν είναι προβλέψιμος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Επίτροπος εξέτασε την υπόθεση κάτω από το πρίσμα των προνοιών και των αρχών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν παιδιά, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού ενώ το παιδί πρέπει να προστατεύεται από κάθε μορφής σωματική και πνευματική βία ή εκμετάλλευση. Τα Κράτη οφείλουν να προστατεύουν τα παιδιά, μεταξύ άλλων, από απασχόληση η οποία ενδέχεται να είναι επιζήμια για την ασφάλεια, υγεία και τη σωματική και πνευματική ανάπτυξή τους. Έλαβε, παράλληλα υπόψη το δικαίωμα του κάθε παιδιού να δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην πολιτιστική ζωή και στις τέχνες, ανάλογα πάντοτε με την ηλικία του και το βαθμό της ωριμότητάς του, και ταυτόχρονα το πρωταρχικό δικαίωμα και ευθύνη των γονέων ως προς την ανατροφή και την ανάπτυξη του παιδιού.

Η κάθε περίπτωση, πρέπει να κρίνεται υπό το φως των πραγματικών γεγονότων που τη διέπουν, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας και του βαθμού ωριμότητας του συγκεκριμένου παιδιού. Η άσκηση του δικαιώματος για συμμετοχή του παιδιού στην πολιτιστική ζωή δεν μπορεί να επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο τη σωματική και πνευματική υγεία και ανάπτυξή του. Η σύμφωνη γνώμη των γονέων, όσο σημαντική κι αν είναι, δεν αναιρεί την υποχρέωση του κράτους να προστατεύσει το παιδί από δραστηριότητες που είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια, την υγεία, τη σωματική και πνευματική ανάπτυξή του.

Η Επίτροπος, θέλει να επισημάνει ότι την προβλημάτισε ιδιαίτερα η απουσία των αρμοδίων κρατικών αρχών στο συγκεκριμένο θέμα. Το κράτος οφείλει να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση των προνοιών και των αρχών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη θεσμοθέτηση των τυχόν απαιτούμενων διαδικασιών για τη ρύθμιση του ελέγχου της ενασχόλησης παιδιών σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες με τρόπο που να συνάδει με τις πρόνοιες της Σύμβασης και του περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμου του 2001.

Ενόψει των πιο πάνω, η Επίτροπος, έχοντας ως βασικό γνώμονα τη διασφάλιση και προστασία του καλύτερου συμφέροντος του παιδιού, κάλεσε το ΘΟΚ να επανεξετάσει τη συμμετοχή του παιδιού στο έργο «Festen» και να διαφοροποιήσει την παράσταση, με την αφαίρεση της παρουσίας του παιδιού από αυτήν.

Η Επίτροπος εκφράζει την ευαρέσκειά της για τον τρόπο αντιμετώπισης του όλου θέματος από το ΘΟΚ. Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιδείχθηκε ευαισθησία, σοβαρότητα και αίσθημα δημόσιας ευθύνης. Ο ΘΟΚ ανταποκρίθηκε στην πρώτη επιστολή της και υπέβαλε γραπτώς τις θέσεις του εντός 24 ωρών, επιτρέποντας την αποτελεσματική και ανεμπόδιστη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου, χωρίς αχρείαστη κωλυσιεργία. Με την κοινοποίηση της τελικής απόφασης της Επιτρόπου προς το ΘΟΚ, ο τελευταίος, αυθημερόν, την ενημέρωσε τηλεφωνικώς ότι θα συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της, αποδεικνύοντας έτσι ότι η προστασία του συμφέροντος του παιδιού είναι βασικό μέλημά του.

Εν κατακλείδι, η Επίτροπος επιθυμεί να επαναλάβει ότι, κάθε πράξη ή απόφαση που αφορά παιδί, πρέπει να έχει ως πρώτιστο κριτήριο τη διασφάλιση του συμφέροντος, την προστασία από οποιασδήποτε μορφής σωματική ή ψυχολογική κακομεταχείριση και το σεβασμό της εγγενούς αξιοπρέπειάς του παιδιού.Κατεβάστε το αρχείο Word Dimosia Paremvasi FESTEN - 18-12-2009 - final.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top