Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού διεξήγαγε έρευναμε θέμα «Επίπεδα Ενημερότητας και Απόψεις της Κυπριακής Κοινωνίας ως προς τα Δικαιώματα των Παιδιών» . Σκοπός της έρευνας ήταν να καταγραφούν α) οι στάσεις και τα επίπεδα ενημερότητας της κοινωνίας σε σχέση με τα διακιώματα του παιδιού, β) οι απόψεις της κοινωνίας ως προς το βαθμό διασφάλισης των δικαιωμάτων αυτών από το κράτος και γ) οι δράσεις που θεωρεί η κυπριακή κοινωνία ότι θα πρέπει να προωθηθούν για να βελτιωθεί η προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών στη χώρα μας. Η έρευνα έχει ολοκλρωθεί. Για τα αποτελέσματα της έρευνας επιλέξετε πιο κάτω.

 Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Τελική Έκθεση.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διευθυντική Περίληψη.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top