Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, στη 3η Συνάντηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού – Στρασβούργο 20 και 21 Οκτωβρίου 2015

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδα Κουρσουμπά, η οποία εκπροσωπεί την Κύπρο στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τη Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2016 – 2021, συμμετείχε στις εργασίες της τρίτης συνάντησης της Επιτροπής, στο Στρασβούργο, την Τρίτη 20 και την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015.

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τη Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2016 – 2021, συστάθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, προκειμένου να ετοιμάσει έκθεση για την εφαρμογή της Στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2012 - 2015 και για να αναπτύξει τη νέα Στρατηγική, για τα Δικαιώματα του Παιδιού για την περίοδο 2016 – 2021.

Στα πλαίσια της δεύτερης συνάντησης που έγινε το Μάιο 2015, η Επιτροπή ενημερώθηκε για το Προσχέδιο Έκθεσης Προόδου για την εφαρμογή της τρέχουσας Στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2012 - 2015, το οποίο ετοίμασε η Γραμματεία και συζήτησε το προσχέδιο της Στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την περίοδο 2016 – 2021. Κατά την τρίτη συνάντηση συζητήθηκε και οριστικοποιήθηκε το τελικό προσχέδιο της Στρατηγικής, στο οποίο συμπεριλήφθηκαν οι απόψεις των Εμπειρογνωμόνων, μεταξύ των οποίων και η Κύπρια Επίτροπος.

Το προσχέδιο της νέας Στρατηγικής υπήρξε αποτέλεσμα μιας ευρείας διαβούλευσης, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, με τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, την κοινωνία των πολιτών, τους Επιτρόπους για το Παιδί, άλλους διεθνείς οργανισμούς και παιδιά. Οι απόψεις των παιδιών λήφθηκαν υπόψη μέσω άμεσης διαβούλευσης μαζί τους σε εθνικό επίπεδο και μέσω δευτερογενούς ανάλυσης βάσεων δεδομένων στις οποίες αποτυπώνεται η προοπτική των παιδιών σε σχέση με τα υπό συζήτηση θέματα.

Το προσχέδιο εντοπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα δικαιώματα του παιδιού τα επόμενα χρόνια και προσδιορίζει τις ακόλουθες πέντε θεματικές περιοχές προτεραιότητας για δράση:


    · Ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά
    · Συμμετοχή για όλα τα παιδιά
    · Ζωή απαλλαγμένη από βία για όλα τα παιδιά
    · Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλα τα παιδιά.
    · Τα δικαιώματα του παιδιού στο ψηφιακό περιβάλλον.

Το κείμενο επισημαίνει, τέλος, τις μεθόδους για την εφαρμογή της Στρατηγικής, περιλαμβανομένων εγκάρσιων μεθόδων εργασίας, βιώσιμες συνεργασίες και εστιασμένες μεθόδους επικοινωνίας.

Η Κυπρία Επίτροπος, Λήδα Κουρσουμπά, με παρεμβάσεις της, τόνισε το γεγονός ότι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι, διεθνώς, το βασικό εργαλείο για την διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού και είναι αποδεχτή ως νομική βάση όχι μόνο στη σφαίρα των Ηνωμένων Εθνών αλλά και του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών Κυβερνήσεων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, η Κυπρία Επίτροπος επεσήμανε ότι, η νέα Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης πρέπει να εδράζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και, κατά συνέπεια, οι τέσσερεις βασικές αρχές που διέπουν τη Σύμβαση, δηλαδή, η Αρχή της Ισότητας, η Αρχή της Συμμετοχής, η Αρχή του Δικαιώματος στη Ζωή και στην Επιβίωση και η Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού, να αποτελέσουν εγκάρσιους στόχους που να διατρέχουν όλο το πλαίσιο της Στρατηγικής. Η εισήγηση της Κυπρίας Επιτρόπου έγινε αποδεκτή και η Στρατηγική έχει αναθεωρηθεί ανάλογα.

Το προσχέδιο της Στρατηγικής, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων στις 21/10/2015, θα τεθεί ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για έγκριση, αρχές του 2016. Η επίσημη έναρξη της νέας Στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2016-2021 θα γίνει στα πλαίσια Διάσκεψης Υψηλού Επιπέδου στη Σόφια της Βουλγαρίας τον Απρίλιο του 2016. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι, στα πλαίσια της Στρατηγικής γίνεται πρόνοια για συνεχή αξιολόγηση της εφαρμογής της, από τα Κράτη Μέλη και για το σκοπό αυτό προτείνεται η σύσταση Επιτροπής η οποία να απαρτίζεται από εκπροσώπους των Κρατών Μελών.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top