Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Το Σάββατο 13 Μαρτίου 2010 η Επίτροπος συναντήθηκε στο Γραφείο της με αντιπροσωπεία της Π.Σ.Ε.Μ., στα πλαίσια των τακτικών επαφών που διατηρεί με οργανωμένα σύνολα παιδιών.

Στα πλαίσια της συνάντησης αυτής η Επίτροπος είχε την ευκαιρία να ενημερώσει την αντιπροσωπεία της Π.Σ.Ε.Μ. αναφορικά με τη μελέτη που ετοιμάζει το Γραφείο της με εισηγήσεις για την τροποποίηση των περί Κανονισμών λειτουργία της Ομάδας Συμβούλων της Επιτρόπου καθώς και για τη συνάντηση που είχε στις 09/02/2010 με Διευθυντές σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Επαρχίας Λευκωσίας. Περαιτέρω, στη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα της βίας στο χώρο του σχολείου, με σημείο αναφοράς τις σχετικές παρεμβάσεις της Επιτρόπου, καθώς και το θέμα της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Τέλος, τα παιδιά ενημέρωσαν την Επίτροπο, αναφορικά με τις θέσεις τους σχετικά με το θέμα της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης των εκπαιδευτικών στο 63ο έτος.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top