Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

  Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κα Λήδα Κουρσουμπά, θα συμμετάσχει στο 13ο ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί (ΕNOC) το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι μεταξύ 23 και 25 Σεπτεμβρίου 2009 με θέμα: «Η εφαρμογή της αρχής του συμφέροντος του Παιδιού». Αυτή είναι η δεύτερη συμμετοχή της Κύπριας Επιτρόπου σε ετήσιο Συνέδριο του ENOC στα μόλις δύο χρόνια λειτουργίας του θεσμού. Η Κύπρια Επίτροπος κατέστη πλήρες μέλος του Δικτύου από τον πρώτο χρόνο έναρξης της λειτουργίας του θεσμού.

  Το ENOC ιδρύθηκε το 1997 και έχει ως αποστολή την προώθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τη στήριξη των εθνικών θεσμών προάσπισης των δικαιωμάτων του παιδιού, την ανταλλαγή πληροφοριών , μεθόδων και στρατηγικών μεταξύ των Ευρωπαίων Επιτρόπων, καθώς και τη συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Στόχος του Συνεδρίου είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και μεθόδων καλής πρακτικής μεταξύ των Ευρωπαίων Επιτρόπων και ο καθορισμός εργαλείων, στρατηγικών και μηχανισμών που θα διευκολύνουν το κάθε μέλος του στην επίτευξη της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε εθνικό επίπεδο αλλά και το ENOC στην επίτευξη της εφαρμογής της σε Διεθνές επίπεδο.

  Στο Συνέδριο η Κύπρια Επίτροπος θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους της για τις δραστηριότητες του θεσμού κατά τον τελευταίο χρόνο. Επιπρόσθετα σε ειδική σύνοδο θα παρουσιάσει την έρευνα την οποία διεξήγαγε το 2008 αναφορικά με τη διασφάλιση του δικαιώματος συμμετοχής των παιδιών που διαμένουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας στην Κύπρο. Η Κύπρια Επίτροπος έχει ήδη εκλεγεί Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του ENOC η οποία μελετά το θέμα της πρόσβασης των παιδιών στο Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Σύστημα Δικαιοσύνης με αποστολή την προαγωγή της απόλαυσης των δικαιωμάτων του παιδιού μέσω της ενισχυμένης χρήσης των Ευρωπαϊκών και Διεθνών μηχανισμών προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου θα προεδρεύσει ειδικής συνόδου του Συνεδρίου και θα παρουσιάσει τις εργασίες της Ομάδας.

  Κατά το Συνέδριο η Επίτροπος παρουσίασε την έρευνα που διεξήγαγε με θέμα «Η διασφάλιση το Δικαιώματος Συμμετοχής των Παιδιών που διαμένουν σε Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας».

  Για να δείτε την παρουσίαση επιλέξτε την επιλογή που ακολουθεί.Κατεβάστε το αρχείο PowerPoint Children´s Right to Participation in Out of Home Care 07 03.ppt


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top