Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Άρθρο 7 της Σύμβασης: 1. Το παιδί εγγράφεται στο ληξιαρχείο αμέσως μετά τη γέννηση του και έχει από εκείνη τη στιγμή το δικαίωμα ονόματος, το δικαίωμα ν αποκτήσει ιθαγένεια και, στο μέτρο του δυνατού, το δικαίωμα να γνωρίζει τους γονείς του και να ανατραφεί από αυτούς.

Πρόνοιες:
1. Γονιός: Διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να γνωρίζει τους γονείς του όπου γονείς σημαίνει τους «γενετικούς γονείς», τους γονείς που το γέννησαν καθώς και τους «ψυχολογικούς γονείς». Όλοι έχουν στενή σχέση με την ταυτότητα του παιδιού η οποία διασφαλίζεται με το άρθρο 8 της Σύμβασης. Επομένως το κράτος οφείλει να διευκολύνει όλες τις διαδικασίες που θα συμβάλουν στην πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού για να γνωρίζει τους γονείς τους. Το Κράτος οφείλει να διευκολύνει την νομική αναγνώριση παιδιών που γεννιούνται εκτός γάμου, με τη δημιουργία εύκολα προσβάσιμων και γρήγορων διαδικασιών, παρέχοντας στις μητέρες με την απαραίτητη νομική και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια.

Εισήγηση: Η εθνική νομοθεσία και οι διοικητικές πρακτικές πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ταυτότητα των γονιών των παιδιών καταχωρείται με ακρίβεια. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν από πολύ νωρίς την αλήθεια για τις συγκεκριμένες περιστάσεις των γονιών τους (υιοθεσία, τρόπος σύλληψης). Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τους γενετικούς τους γονείς )εκτός εάν αυτό αποτελεί κίνδυνο για το παιδί. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να αιτιούνται πρόσβαση στα μητρώα που τα αφορούν.

Νόμος:
1. Εισαγωγικές διατάξεις: πρέπει να υπάρχει σαφής ορισμός του γονέα
2. Άρθρο 22. Γιατί το δικαίωμα της μητέρας να ζητήσει δικαστική αναγνώριση να παραγράφεται όταν περάσουν πέντε χρόνια από τον τοκετό;
3. Στο Νόμο δεν διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα του παιδιού(της ταυτότητας των γονιών του) τηρούνται με ακρίβεια σε αρχείο.
4. Ο Νόμος δεν διασφαλίζει το δικαίωμα του παιδιού να γνωρίζει όλες τις περιστάσεις των γονιών του. (Γενετικοί γονείς, βιολογικοί, και ψυχολογικοί)
5. Πως διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού για πρόσβαση στα αρχεία που το αφορούν.Κατεβάστε το αρχείο Word Σημείωμα για τον περί Τέκνων Συγγένεια Νόμο.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top