Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδα Κουρσουμπά, προκηρύσσει Διαγωνισμό Σχεδιασμού Λογότυπου για την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου που λήγει στις 17/10/2011.

Η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, απαρτίζεται από 30 αγόρια και κορίτσια 13 ως 16 ετών που προέρχονται από διάφορες κοινωνικές ομάδες και από όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Συγκροτείται από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού με σκοπό να βρίσκεται πιο κοντά στις απόψεις των παιδιών δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκφράσουν τις θέσεις τους για θέματα σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού. Πολλοί άλλοι Επίτροποι για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε ευρωπαϊκές χώρες διατηρούν ανάλογες ομάδες συμβούλων.

Τα μέλη της Ομάδας πραγματοποιούν συναντήσεις μεταξύ τους για συζήτηση θεμάτων που τα αφορούν και επιπρόσθετα, συναντώνται με την Επίτροπο, για να μοιράζονται μαζί της τις απόψεις, τις εμπειρίες και τη γνώμη τους για ζητήματα που τους απασχολούν. Η θητεία της Ομάδας έχει διάρκεια δύο χρόνια και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΕΝΥΑ (ENOC Network of Youth Advisors). Επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.childcom.org.cy.

1. Όροι Συμμετοχής στο διαγωνισμό:

   • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά τα οποία φοιτούν στα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές της Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.
   • Γίνονται δεκτές συμμετοχές ατομικές ή ομαδικές.
   • Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μέχρι τρεις (3) εναλλακτικές προτάσεις – παραλλαγές της κύριας πρότασης οι οποίες να υποβληθούν στον ίδιο φάκελο (και θα θεωρηθούν ως μια συμμετοχή).
   • Κάθε συμμετοχή δεν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε άλλο διαγωνισμό και δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε άλλο υλικό.

2. Κριτήρια

   Το λογότυπο θα πρέπει να:
   • Είναι εμπνευσμένο τόσο από τις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού όσο και από το ρόλο και την αποστολή της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου.
   • Είναι αυθεντικό, ευφάνταστο και απλό.
   • Περιλαμβάνει μόνο μέχρι τρία χρώματα.
   • Αναγράφει: «Ομάδα Εφήβων Συμβούλων».
   • Εκτυπώνεται και σε μαυρόασπρη εκδοχή χωρίς να επηρεάζεται η ευκρίνεια των γραμμών και του κειμένου.

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά

   Κάθε πρόταση μπορεί να υποβληθεί είτε σε χειρόγραφη είτε σε ηλεκτρονική μορφή:

    Α) Η χειρόγραφη μορφή θα πρέπει να υποβληθεί σε χαρτόνι μεγέθους Α4 και να φέρει στη μια μεριά το προτεινόμενο λογότυπο σε πλάτος περίπου 10 εκατ. στην πλήρη χρωματική του μορφή και στο κάτω μέρος της ίδιας σελίδας, το ίδιο (πλήρη χρωματική μορφή) σε πλάτος περίπου 5 εκατ. και δίπλα στο ίδιο μέγεθος την ασπρόμαυρη εκδοχή.

    Β) Η ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να υποβάλλεται σε αρχείο εικόνας (EPS ή Adobe Illustrator) ή σε υψηλής ανάλυσης αρχείο TIFF ή JPEG (τουλάχιστο 300 dpi σε 210χ297 χιλ.). Το λογότυπο θα πρέπει να είναι εκτυπώσιμο και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μικρή διάσταση (1,5 εκ.). Η πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί σε CD και εκτυπωμένο σε χαρτόνι Α4. σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκδοχή.

4. Υποβολή προτάσεων
   Τα έργα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο όπου εξωτερικά να αναγράφονται το όνομα του Διαγωνισμού (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ) και ένα ψευδώνυμο της επιλογής του δημιουργού. Εντός του φακέλου θα πρέπει να εμπεριέχεται:

   α) Η πρόταση του δημιουργού με αναγραμμένο το ψευδώνυμο

   β) Σύντομη επεξήγηση (σε χαρτί Α4) στην οποία θα αναπτύσσεται η εννοιολογική και σχεδιαστική υποστήριξη της πρότασης, η χρωματική πρόταση και οποιοδήποτε περαιτέρω στοιχείο θεωρεί απαραίτητο ο δημιουργός με αναγραμμένο το ψευδώνυμο

   γ) Ένας δεύτερος μικρότερος κλειστός φάκελος στον οποίο επίσης εξωτερικά να αναγράφεται το ψευδώνυμο, στον οποίο να εσωκλείεται ένα φύλλο χαρτιού στο οποίο να αναγράφονται:

    • το ψευδώνυμο του συμμετέχοντα
    • το όνομα του σχολείου
    • τα πραγματικά στοιχεία του δημιουργού (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμός ταυτότητάς)
   Τα έργα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 17/10/2011, ώρα 2:00μ.μ. στα Γραφεία της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στη διεύθυνση: Γωνία Απελλή και Παύλου Νιρβάνα, 5ος όροφος, 1496, Λευκωσία.

   Όσα έργα σταλούν ταχυδρομικά θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου όχι αργότερα από τις 17/10/2011.

5. Αξιολόγηση και βράβευση:
   • Η τελική αξιολόγηση των έργων θα ανατεθεί σε Κριτική Επιτροπή που θα συσταθεί από την Επίτροπο και στην οποία θα συμμετέχουν και παιδιά της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου.
   • Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάθε συμμετοχή που δεν πληροί τις απαιτήσεις της προκήρυξης του Διαγωνισμού. Αν καμία ή η συντριπτική πλειοψηφία από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν δεν κριθεί κατάλληλη με βάση τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται πιο πάνω, τότε η Επιτροπή μπορεί να μην επιλέξει οποιαδήποτε πρόταση.
   • Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγές/τροποποιήσεις/βελτιώσεις στο σχεδιασμό των προτάσεων που θα επιλεγούν.
   • Οι δημιουργοί που θα βραβευτούν θα πάρουν τιμητική πλακέτα και χρηματικό έπαθλο συνολικής αξίας €300 (Α’ βραβείο), €200 (Β’ βραβείο) και €100 (Γ’ βραβείο). Σε όλους τους συμμετέχοντες θα αποσταλεί τιμητικό δίπλωμα.
   • Οι απονομές θα γίνουν κατά την επετειακή εκδήλωση της 20ης Νοεμβρίου 2011.

6. Δικαιώματα

   • Όλα τα αποκλειστικά και μεταβιβαζόμενα δικαιώματα για χρήση, δημοσίευση, διαφήμιση, αντιγραφή, αλλαγή, τροποποίηση και αναπαραγωγή με όλους τους πιθανούς τρόπους του λογότυπου που θα κερδίσει θα πρέπει να ανατεθούν χωρίς αντιπαροχή στην Επίτροπο. Αποκλειστικό δικαίωμα σημαίνει πως κανένα άλλο άτομο δε θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το λογότυπο συμπεριλαμβανομένου και του διαγωνιζόμενου.
   • Η Επίτροπος θα έχει, επίσης, το δικαίωμα να τροποποιήσει και να αλλάξει το λογότυπο, να διεξάγει ένα επαγγελματικό ανασχεδιασμό, να δημιουργήσει διαφορετικές εκδοχές του λογότυπου σε σχέση με το χρώμα, το μέγεθος, τη μορφή, την ανάλυση και όλες τις άλλες ιδιότητες χωρίς κανένα περιορισμό.

Επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.childcom.org.cy και να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 22 873200 ή 22 873174
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διαγωνισμός Σχεδιασμού Λογότυπου.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top