Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

  Α. Συμμετοχή της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στο 14ο ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού
  Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC) στο Στρασβούργο


  Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κα Λήδα Κουρσουμπά, θα συμμετάσχει στο 14ο ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC) το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο μεταξύ 7 και 9 Οκτωβρίου 2010 με θέμα: “Listening to children and involving them in the promotion and implementation of their rights”. Αυτή είναι η τρίτη συμμετοχή της Κυπρίας Επιτρόπου σε ετήσιο Συνέδριο του ENOC στα ισάριθμα χρόνια λειτουργίας του θεσμού του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο.

  Το ENOC ιδρύθηκε το 1997 και έχει ως αποστολή την προώθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την ανταλλαγή πληροφοριών, μεθόδων και στρατηγικών μεταξύ των Ευρωπαίων Επιτρόπων, καθώς και τη συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρια Επίτροπος κατέστη πλήρες μέλος του Δικτύου από τον πρώτο χρόνο έναρξης της λειτουργίας του θεσμού. Η Κύπρια Επίτροπος εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του ΕNOC η οποία μελετά το θέμα της πρόσβασης των παιδιών στο Εθνικό και Διεθνές Σύστημα Δικαιοσύνης.

  Το φετινό Συνέδριο, για πρώτη φορά, αποπειράται να συνδυάσει τη συνάντηση και συζήτηση των Ευρωπαίων Επιτρόπων με την παροχή της δυνατότητας σε εφήβους να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις αναφορικά με τα δικαιώματα των παιδιών αλλά και να δώσει την ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών, μεταξύ των Επιτρόπων και των εφήβων και υιοθέτηση κοινά αποδεκτών θέσεων επί συγκεκριμένων θεμάτων. Στόχος του Συνεδρίου είναι, επίσης, η παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων στον διεθνή χώρο σχετικά με την κατοχύρωση και εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών. Δίπλα σ’ αυτά, η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, μεθόδων καλής πρακτικής, στρατηγικής, μοντέλων και διαφόρων εκστρατειών μεταξύ των Ευρωπαίων Επιτρόπων και διαφόρων Διεθνών Οργανισμών και επιτροπών αποτελεί προτεραιότητα στην Ημερησία Διάταξη του Συνεδρίου.

  Στο Συνέδριο, η Κύπρια Επίτροπος θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους της για τις δραστηριότητες του θεσμού στην Κύπρο κατά το τελευταίο έτος. Η κυρία Κουρσουμπά, πέραν τούτου, και υπό την ιδιότητα της ως Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για θέματα πρόσβασης των παιδιών στη Δικαιοσύνη θα ενημερώσει για τις δράσεις της Ομάδας που συνοψίζονται: α) Στην κατάρτιση σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ευρώπης ειδικού εργαστηρίου ενημέρωσης των Επιτρόπων αναφορικά με τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς υποβολής παραπόνων από και εκ μέρους παιδιών ̇ β) στη στήριξη των εργασιών στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών για κατάρτιση νέου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο να προνοεί για μηχανισμό υποβολής παραπόνων στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε σχέση με το οποίο η κυρία Κουρσουμπά μετείχε σε Διεθνή Διαβούλευση στη Γενεύη τον Ιούλιο 2010, εκπροσωπώντας το ENOC ̇ και γ) στη στήριξη και προώθηση των εργασιών της Ad hoc Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κατάρτιση Κατευθυντηρίων Γραμμών για μια Δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, στις εργασίες του οποίου η κυρία Κουρσουμπά μετείχε ως εκπρόσωπος του ENOC.


  Β. Συμμετοχή της Επιτρόπου σε ειδικό Εργαστήρι του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφορικά με τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς υποβολής παραπόνων από και εκ μέρους παιδιών


  H Κύπρια Επίτροπος κυρία Λήδα Κουρσουμπά, υπό την ιδιότητά της ως Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του ENOC για θέματα πρόσβασης των παιδιών στη Δικαιοσύνη, θα παραστεί και προσφωνήσει ειδικό Εργαστήρι το οποίο θα γίνει στις 6 Οκτωβρίου 2010 από το Τμήμα Πολιτικών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Συμβουλίου της Ευρώπης, για κατάρτιση των Ευρωπαίων Επιτρόπων σε σχέση με τους μηχανισμούς υποβολής παραπόνων από και εκ μέρους παιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο. Στόχος του Εργαστηρίου είναι να ενδυναμωθούν οι Επίτροποι και να είναι σε θέση να προωθούν παράπονα από και εκ μέρους παιδιών, εκεί όπου υπάρχει παραβίαση δικαιωμάτων. Η διοργάνωση του εν λόγω μηχανισμού προωθήθηκε σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης από την Ομάδα Εργασίας της οποίας προεδρεύει η κυρία Κουρσουμπά.


  Γ. Παράλληλη Συνάντηση των Ευρωπαίων Εφήβων Συμβούλων του
  δικτύου ENYA, 7 – 9 Οκτωβρίου 2010

  Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός πως στα πλαίσια του ετήσιου Συνεδρίου του ENOC, για πρώτη φορά, θα πραγματοποιηθεί παράλληλα, Συνάντηση των Ευρωπαίων Εφήβων Συμβούλων του δικτύου ENYA. Όλες οι ομάδες των Εφήβων Συμβούλων των Επιτρόπων που συμμετέχουν στο δίκτυο ENYA θα εκπροσωπηθούν από 2 με 3 αντιπροσώπους. Στην εν λόγω Συνάντηση, οι Ευρωπαίοι έφηβοι θα έχουν την ευκαιρία να τελειοποιήσουν τις προτάσεις που υπέβαλαν στο forum ENYA και να παρουσιάσουν, σε κοινή συνάντηση με τους Επιτρόπους, έξι δικές τους προτάσεις, όπως προέκυψαν μέσα από τη συζήτηση στο forum, αλλά και από συζητήσεις των ομάδων Εφήβων Συμβούλων σε εθνικό επίπεδο.

  Η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Κυπρίας Επιτρόπου, την οποία η Επίτροπος κατάρτισε το Φεβρουάριο του 2010 και έχει εντάξει στο δίκτυο ΕΝΥΑ, θα εκπροσωπηθεί από 2 μέλη της, τα οποία επιλέγηκαν από τους ίδιους τους Συμβούλους. Η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Κυπρίας Επιτρόπου είχε, τους τελευταίους μήνες, σειρά εργαστηρίων στο Γραφείο της Επιτρόπου και διαβουλεύσεων με τις αντίστοιχες ομάδες άλλων Ευρωπαίων Εφήβων Συμβούλων, γύρω από τα θέματα της Εκπαίδευσης, της Υγείας, των Προσωπικών Δεδομένων και Διαδικτύου καθώς και της Βίας.Κατεβάστε το αρχείο Word ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ENOC.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top