Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Ολοκληρώθηκε το διήμερο εκπαίδευσης της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΟΕΣ) 2018 το οποίο διεξήχθηκε στην Επισκοπή, στις 3 και 4 Μαρτίου 2018. Το διήμερο αποτέλεσε τη δεύτερη συνάντηση της ΟΕΣ 2018 και πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Στόχος του διημέρου ήταν τα μέλη της ΟΕΣ να είναι σε θέση να εφαρμόζουν προσεγγίσεις στη βάση των δικαιωμάτων του παιδιού, συνυπολογίζοντας διάφορους παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση μιας πιθανής παραβίασης δικαιωμάτων του παιδιού.Συγκεκριμένα, σε ένα πρώτο στάδιο, τα μέλη της ΟΕΣ είχαν την ευκαιρία να εντοπίσουν παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν ώστε ένα παιδί ή ομάδες παιδιών να καταστούν ευάλωτα. Συζήτησαν τους τρόπους με τους οποίους τα ατομικά χαρακτηριστικά ενός παιδιού, αλλά και οι κοινωνικές συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιεί, μπορούν να αυξήσουν την ευαλώτητά του και να δημιουργήσουν κοινωνικές ανισότητες. Οι Έφηβοι Σύμβουλοι εντόπισαν κοινά στοιχεία μεταξύ παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και κατέγραψαν συνθήκες κάτω από τις οποίες παιδιά είναι θύματα περιθωριοποίησης ή αποκλεισμού. Σ’ ένα επόμενο στάδιο, τα μέλη της ΟΕΣ είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση των δικαιωμάτων του παιδιού, καταγράφοντας τρόπους και παραδείγματα στα οποία η παραβίαση ενός συγκεκριμένου δικαιώματος, οδηγεί στην παραβίαση σωρείας άλλων δικαιωμάτων. Ακολούθως, τα μέλη της ΟΕΣ συμμετείχαν σε σειρά δραστηριοτήτων, οι οποίες είχαν ως στόχο να αντιληφθούν διάφορες πτυχές των 4 βασικών αρχών της Σύμβασης και συζήτησαν την εφαρμογή τους μέσα από παραδείγματα άσκησης ή παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού.

Οι δραστηριότητες της δεύτερης μέρας αφορούσαν τον πυλώνα του ελέγχου πιθανών παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού. Τα μέλη της ΟΕΣ, μελετώντας υποθετικά σενάρια πιθανών παραβιάσεων, εντόπισαν τους παράγοντες που είχαν αναλύσει μέσα από τις προηγούμενες δραστηριότητες. Στο τελικό στάδιο αξιολόγησαν υποθετικές απαντήσεις αρμοδίων Αρχών στα συγκεκριμένα σενάρια και εφάρμοσαν τις πρόνοιές της Σύμβασης καταλήγοντας στην έκδοση πορίσματος, στο οποίο κατέγραψαν τις διαπιστώσεις τους, καθώς και τις υποχρεώσεις του Κράτους.Με το πέρας των βιωματικών δραστηριοτήτων τα μέλη της ΟΕΣ κατέθεσαν τις προτάσεις αναφορικά με τα θέματα τα οποία θα ήθελαν να τους απασχολήσουν στις επόμενες συναντήσεις. Οι προτάσεις αφορούσαν θέματα που εστιάζουν στο χώρο της εκπαίδευσης, όπως ο τρόπος λειτουργίας των σχολείων π.χ. τετράμηνα, η συμπεριφορά εκπαιδευτικών, η αξιολόγηση και διευκολύνσεις που παραχωρούνται στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ο εκφοβισμός στα σχολεία, το κάπνισμα, και η στήριξη αλλόγλωσσων παιδιών. Άλλες προτάσεις που έγιναν και δεν αφορούν στο χώρο της εκπαίδευσης ήταν η διακίνηση ΑμεΑ, η προστασία στο διαδίκτυο, ο ελεύθερος χρόνος, τα ναρκωτικά, η παραβατική συμπεριφορά, η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και ο επαγγελματικός προσανατολισμός.

Αξιολογώντας το διήμερο εκπαιδευτικό εργαστήρι, τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν ότι ήταν χρήσιμο και εποικοδομητικό. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε μέλος της ΟΕΣ «Θα το έχανα, αλλά ευτυχώς τα κατάφερα τελικά, γιατί ήταν μια πολύτιμη εμπειρία. Σκέφτομαι συνέχεια την ευκαιρία που είχα να συμμετέχω στην ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενη». Από όσα ανέφεραν τα μέλη της ΟΕΣ διαφάνηκε ότι εκτιμήθηκε ιδιαίτερα ο βιωματικός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων και ο διευκολυντικός ρόλος των εκπαιδευτών. Όπως χαρακτηριστικά μέλος της ΟΕΣ ανέφερε «μπήκαμε στο ρόλο ενός παιδιού και είδαμε πώς καταπατούνται τα δικαιώματά του». Η συζήτηση στις ομάδες, η ευκαιρία έκφρασης των απόψεων, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτές διευκόλυναν τη συζήτηση ήταν χαρακτηριστικά που ανέφεραν τα μέλη της ΟΕΣ ως θετικά προς την επίτευξη των στόχων του διήμερου. Τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν, επίσης, ότι οι δραστηριότητες συνέβαλαν στην κατανόηση των δικαιωμάτων του παιδιού, αφού μέσα από σενάρια από γεγονότα που συνέβησαν στην πραγματικότητα, αντιλήφθηκαν τον τρόπο εφαρμογής τους.

Το διήμερο εργαστήρι ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, οπόταν και τα μέλη της ΟΕΣ αναχώρησαν από την Επισκοπή.


Κατεβάστε το αρχείο Word 2η συνάντηση 8ης ΟΕΣ 3-4 3 18.docx


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top