Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

H Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,
Λήδα Κουρσουμπά, Εμπειρογνώμονας
στην Ad Hoc Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού
του Συμβουλίου της Ευρώπης

Στρασβούργο, 28-29 Σεπτεμβρίου 2016

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδα Κουρσουμπά, μετέχει ως εμπειρογνώμονας στην Ad Hoc Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ). Η Ad Hoc Επιτροπή, η οποία συστάθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του ΣτΕ, έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει όσον αφορά στην εφαρμογή της Στρατηγικής του ΣτΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2016-2021, μέσα από την καθοδήγηση και επίβλεψη των κυβερνητικών Υπηρεσιών των Κρατών-Μελών στον τομέα της διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού.

Η επίσημη έναρξη της νέας Στρατηγικής του ΣτΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2016-2021, με τίτλο “Reaching the heights for the rights of the child”, έλαβε χώρα κατά τη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου ΣτΕ, που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια στις 5 και 6 Απριλίου 2016, στα πλαίσια της Βουλγαρικής προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του ΣτE. Η Κύπρια Επίτροπος ήταν, επίσης, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που είχε αναλάβει την κατάρτιση της Στρατηγικής και είχε διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο σε αυτή.

Στην πρώτη συνάντηση της Αd Hoc Επιτροπής που έγινε στο Στρασβούργο στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2016 συμμετείχαν εκπρόσωποι οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, καθώς και εκπρόσωποι των Κρατών-Μελών και της κοινωνίας των πολιτών. Η Αναπληρωτής Γενική Γραμματέας του ΣτΕ, κα Gabriella Battaini-Dragoni, χαιρέτησε τη συνάντηση, ενώ τα μέλη της Επιτροπής είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, μεταξύ άλλων, με την κα Kirsten Sandberg, μέλος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχετικά με πιθανή συνεργασία των δυο Επιτροπών.

Ιδιαίτερη έμφαση κατά τη συνάντηση, δόθηκε στα θέματα της διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού στο διαδικτυακό περιβάλλον, καθώς και της προστασίας των παιδιών που μετακινούνται, τα οποία, σύμφωνα με το κείμενο της Στρατηγικής, συνιστούν μεγάλες προκλήσεις στη ζωή των παιδιών σήμερα. Η Κύπρια Επίτροπος κατέθεσε τις απόψεις της για το τι ισχύει στην Κύπρο σχετικά με τα πιο πάνω, στη βάση της εμπειρίας της και των Θέσεων/Εκθέσεών της. Η Επιτροπή υιοθέτησε εισήγηση της κας Κουρσουμπά όπως, στις μελλοντικές δράσεις της, ως θέμα αρχής, θα πρέπει να επιδιώκεται η ουσιαστική συμμετοχή παιδιών, να δίνεται δηλαδή η ευκαιρία στα παιδιά να εκφράζουν τις θέσεις και τις απόψεις τους για τα θέματα πάνω στα οποία προτίθεται να τοποθετηθεί η Επιτροπή.

Λίγα λόγια για τη Στρατηγική του ΣτΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού:

Η νέα Στρατηγική υπήρξε αποτέλεσμα μιας ευρείας διαβούλευσης, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, με τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, την κοινωνία των πολιτών, τους Ευρωπαίους Επιτρόπους για το Παιδί, άλλους διεθνείς οργανισμούς και παιδιά. Οι απόψεις των παιδιών λήφθηκαν υπόψη μέσω άμεσης διαβούλευσης μαζί τους σε εθνικό επίπεδο και μέσω δευτερογενούς ανάλυσης βάσεων δεδομένων στις οποίες αποτυπώνεται η προοπτική των παιδιών σε σχέση με τα υπό συζήτηση θέματα. Η Στρατηγική εντοπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα δικαιώματα του παιδιού τα επόμενα χρόνια και προσδιορίζει τις ακόλουθες πέντε θεματικές περιοχές προτεραιότητας για δράση:

• Ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά.
• Συμμετοχή για όλα τα παιδιά.
• Ζωή απαλλαγμένη από βία για όλα τα παιδιά.
• Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλα τα παιδιά.
• Τα δικαιώματα του παιδιού στο ψηφιακό περιβάλλον.
Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Στρατηγικής πατήστε ΕΔΩ:

Κατεβάστε το αρχείο Word 4 17 06 III Δελτίο Τύπου για Στρασβούργο - 6 10 2016.docx


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top