Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Ενόψει του τρόπου προβολής και αντιμετώπισης της εκδήλωσης αντικοινωνικής συμπεριφοράς από μαθητή στο σχολικό χώρο, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, λίγες μόνο μέρες μετά την τελευταία της δημόσια παρέμβαση που αφορούσε την εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου, νιώθει υποχρεωμένη να επανέλθει επί του θέματος.

Η Επίτροπος με λύπη παρατηρεί ότι και στην παρούσα περίπτωση, για ακόμη μια φορά, η δημόσια προβολή αλλά και οι τοποθετήσεις που έγιναν από όλους σχεδόν τους εμπλεκομένους, επικεντρώθηκαν στο μέσο έκφρασης ενός προβλήματος αφήνοντας κατά μέρος την ουσιαστική διερεύνηση του ίδιου του προβλήματος.

Η κατ’ επανάληψη προβολή των συγκεκριμένων τηλεοπτικών πλάνων και εικόνων από τα ΜΜΕ αλλά και η επιλογή της Διεύθυνσης του σχολείου να επιτρέψει την κινηματογράφηση των αποτελεσμάτων της συμπεριφοράς του παιδιού, δεν εξυπηρετεί τίποτα άλλο από τον περαιτέρω στιγματισμό του και την προσβολή της αξιοπρέπειάς του μέσω της διαμόρφωσης και προβολής της εικόνας ενός εγκληματία.
Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, για ακόμη μια φορά, υπογραμμίζει με έμφαση ότι, ανεπιφύλακτα καταδικάζει κάθε βίαιη συμπεριφορά από όπου κι αν αυτή προέρχεται, σε όποια κατεύθυνση κι αν αυτή στρέφεται. Παράλληλα, τονίζει ότι, και στην προκειμένη περίπτωση, η καταστροφική συμπεριφορά του μαθητή συνιστά το αποτέλεσμα μιας πορείας την οποία ο μαθητής αφέθηκε, δυστυχώς, να ακολουθήσει.

Το συγκεκριμένο παιδί, όπως και κάθε παιδί που καταλήγει στην εκδήλωση ακραίων αντικοινωνικών συμπεριφορών, αποτελεί το θύμα δυσλειτουργίας του συστήματος. Εκφράζει την αποτυχία της Πολιτείας, να στηρίξει και να βοηθήσει , ως όφειλε, το παιδί και την οικογένειά του ώστε η όποια του ιδιαιτερότητα να αντιμετωπιστεί και το παιδί να είναι σε θέση να εκφράζεται με δημιουργικό και λειτουργικό τρόπο.
Το Κράτος, σφαιρικά, κι όχι μόνο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, οφείλει να εγκύψει στην περίπτωση του συγκεκριμένου παιδιού και κάθε άλλου παιδιού με ιδιαιτερότητες και μέσα από διυπηρεσιακή συνεργασία να προσφέρει, τόσο στο ίδιο όσο και στην οικογένειά του κάθε δυνατή στήριξη.

Θεωρώ ότι οι δημόσιοι λειτουργοί, οι οποίοι στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους εκπροσωπούν το Κράτος έναντι του πολίτη, οφείλουν, ιδιαίτερα αυτοί που ασχολούνται με παιδιά, όχι απλώς να οριοθετούν τις δικές τους αρμοδιότητες και ευθύνες στο χώρο που υπηρετούν (Υπουργείο ή Υπηρεσία) αλλά και να γνωρίζουν ποια άλλη Υπηρεσία του Κράτους δυνατό να έχει αρμοδιότητα και ευθύνη να συμβάλει στην διασφάλιση των δικαιωμάτων του πολίτη/παιδιού και της οικογένειάς του και να επιζητούν συνεργασία. Κανένας επαγγελματίας δε δικαιολογείται να αφήνει αβοήθητο ένα παιδί προβάλλοντας τη δικαιολογία ότι ο ίδιος επιτέλεσε το καθήκον του στα στενά πλαίσια που ο ίδιος το αντιλαμβάνεται.

Το Κράτος, προκειμένου να ανταποκριθεί με συνέπεια στις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οφείλει να αναζητήσει και να λειτουργήσει μηχανισμούς που θα επιτρέψουν στις δημόσιες Υπηρεσίες να αναπτύσσουν συντονισμένες παιδοκεντρικές δράσεις με κεντρικό άξονα αναφοράς το παιδί και τις ανάγκες του παρά να λειτουργούν μεμονωμένα και αποσπασματικά, με στόχο, πάντα, την οφειλόμενη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού. Η Επίτροπος, μέσα από την παρακολούθηση της συγκεκριμένης περίπτωσης αλλά και άλλων ανάλογων περιπτώσεων, έχει εντοπίσει και επισημάνει αρμοδίως την ανάγκη αυτή. Εναπόκειται, λοιπόν, στις Υπηρεσίες του Κράτους να την επεξεργαστούν και να βρουν τρόπους υλοποίησής της.

Τέλος, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού επαναλαμβάνει ότι το ζητούμενο είναι ένα δημοκρατικό, παιδοκεντρικό, με σεβασμό προς τη διαφορετικότητα σχολείο, το οποίο να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με μια δημοκρατική, απαλλαγμένη από κάθε μορφής βία και κακοποίηση οικογένεια στα πλαίσια μιας πιο ανθρωποκεντρικής κοινωνίας.

Λευκωσία, 01/03/2010Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΛΙΚΟ.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top