Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

- Για να υπάρχει ειρήνη πρέπει να έχει νερό, υγεία και καλοσύνη.

- Για να υπάρχει ειρήνη πρέπει να μην παραβιάζονται τα δικαιώματα των παιδιών.

- Για να έχουμε ειρήνη στο σχολείο πρέπει να έχουμε φίλους.

- Για να υπάρχει ειρήνη στην οικογένεια, πρέπει να υπάρχει φιλία, για να δημιουργηθεί αρμονία και χαρά.

- Για να υπάρχει ειρήνη στο σχολείο μας τα παιδιά θα πρέπει να μην τσακώνονται και να χτυπιούνται.

- Για να υπάρχει ειρήνη στη χώρα μας θα πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλο.

- Για να υπάρχει ειρήνη στο σχολείο μας θα πρέπει να μειωθεί ο θυμός.

- Για να υπάρχει περισσότερη ειρήνη στο σχολείο, θα πρέπει να είμαστε ευγενικοί ο ένας στον άλλο.

- Για να υπάρχει ειρήνη δεν πρέπει να είμαστε εγωιστές και να βλέπουμε και τα προβλήματα των άλλων.

Για να υπάρχει ειρήνη στη χώρα μου πρέπει όλοι να έχουν ίσες ευκαιρίες


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top