Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Εκδήλωση Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,

12 Οκτωβρίου 2013, Οδός Λήδρας, Λευκωσία.

«Ένα στα Πέντε: Μέχρι το ένα να γίνει κανένα


Μέσα στα πλαίσια της εκστρατείας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον τερματισμό της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών με τίτλο «Ένα στα Πέντε», μέλη της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων (ΟΕΣ) της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, με τη στήριξη της Επιτρόπου, διοργάνωσαν εκδήλωση street event το Σάββατο 12 Οκτωβρίου, από τις 4 - 7 το απόγευμα, στην οδό Λήδρας, στη Λευκωσία. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στο θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, με απώτερο στόχο την επίτευξη της κύρωσης από την Κύπρο της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση (Lanzarote, 25.X.2007).

Η εκδήλωση αποτέλεσε την κορύφωση του εκπαιδευτικού διήμερου για παιδιά στο οποίο συμμετείχαν και μέλη της ΟΕΣ, που διοργάνωσε το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στις 10 και 11 Ιουλίου 2013, με θέμα τη σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών. Τα παιδιά αυτά, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η κύρωση της Σύμβασης Λανζαρότε και στην Κύπρο, καθώς και την ανάγκη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πάνω στο θέμα, προθυμοποιήθηκαν να συμβάλουν στην προσπάθεια της Επιτρόπου για προώθηση της εκστρατείας «Ένα στα Πέντε» στην Κύπρο και, ως εκ τούτου, με τη στήριξη της Επιτρόπου, είχαν την ευκαιρία να οργανώσουν την εκδήλωση Street Event που διεξήχθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2013.

Η διήμερη εκπαίδευση των παιδιών στο θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών καθώς και η εκδήλωση της 12ης Οκτωβρίου, αποτελούν μέρος του Προγράμματος του Γραφείου της Επιτρόπου «Awareness Raising with Participation of Young People within the Framework of the One in Five Campaign in Cyprus” και υλοποιείται με χρηματοδότηση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η εκδήλωση street event της 12ης Οκτωβρίου έχει ενταχθεί στις εκδηλώσεις για την Έναρξη στην Κύπρο της εκστρατείας του Συμβουλίου της Ευρώπης “Council of Europe One in Five Campaign to stop sexual violence against children”, μέρος του προγράμματος “Building a Europe for and with Children”.

Λίγα λόγια για την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου:

Ο θεσμός της ΟΕΣ συγκροτήθηκε για πρώτη φορά από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού το Φεβρουάριο του 2010. Αποτελείται από 30 παιδιά ηλικίας 13 – 17 χρόνων από διάφορα κοινωνικά στρώματα απ’ όλες της επαρχίες της Κύπρου. Η ΟΕΣ τυγχάνει εκπαίδευσης σε θέματα δικαιωμάτων των παιδιών και παράλληλα διαβουλεύεται με την Επίτροπο για θέματα που αφορούν τα παιδιά, σε τακτική βάση, ώστε οι απόψεις τους να προωθούνται και να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top