Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Στον απόηχο απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε έφεσε σε σχέση με υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου, η Επίτροπος, στα πλαίσια και των αρμοδιοτήτων της για έλεγχο και παρακολούθηση των πρακτικών και την υποβολή προτάσεων με στόχο την εναρμόνιση τους με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, συγκάλεσε σύσκεψη όλων των αρμόδιων φορέων, κυβερνητικών και μη, που ασχολούνται με θέματα βίας κατά των παιδιών.

Στόχος ήταν η αλληλοενημέρωση για τα υπάρχοντα προγράμματα και τις δράσεις του κάθε φορέα και ο συντονισμός τους προς επίτευξη του κοινού στόχου, που είναι η διασφάλιση των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του παιδιού.

Η Επίτροπος απαρίθμησε στη σύσκεψη τις υποχρεώσεις του κράτους στο σχετικό τομέα οι οποίες απορρέουν από τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού ενώ διαμοιράστηκε και σχετικό σχεδιάγραμμα το οποίο επισυνάπτεται. Ο κάθε φορέας κλήθηκε να αναγνωρίσει τις υποχρεώσεις στις οποίες ανταποκρίνονται οι δράσεις τους ενώ ταυτόχρονα ανέλαβαν την ευθύνη να αναγνωρίσουν άλλες υποχρεώσεις στις οποίες θα μπορούσαν να ανταποκριθούν.

Το συμπέρασμα το οποίο εξάχθηκε από αυτή την συνάντηση ήταν η διαπίστωση της μη ύπαρξης Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της βίας ενάντια στα παιδιά ενώ αναλήφθηκε δέσμευση από τον κάθε φορέα για ανασκόπηση των δραστηριοτήτων του και δεύτερη συνάντηση σε κατοπινό στάδιο.Κατεβάστε το αρχείο Word Σχεδιάγραμμα συνάντησης για Βία.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top