Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Για να δείτε την Ετήσια Έκθεση της Επιτρόπου για το 2008 επιλέξτε την επιλογή που ακολουθεί.Κατεβάστε το αρχείο Acrobat CR_Report_A2_LR.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top