Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ,
ΛΗΔΑΣ ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑ,
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΑΘΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΜΕ ΦΟΡΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

20/1/2015

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδα Κουρσουμπά, εκφράζει την έντονή της ενόχληση και προβληματισμό, για περιστατικό που φέρεται να έλαβε χώρα στο Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως κατά το οποίο μαθητής έχει τιμωρηθεί να “βρίσκεται πέραν των τριών ωρών στη βιβλιοθήκη, υπό επιτήρηση” γιατί μετέβη στο σχολείο με φόρμα. Τούτα αναφέρονται σε επιστολή που απέστειλε η ΠΣΕΜ προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στις 19/01/2015 και κοινοποιήθηκε στα ΜΜΕ.

Αναφορικά με την ουσία του ευρύτερου θέματος, η Επίτροπος, παραπέμπει στη Θέση της σε σχέση με τη μαθητική στολή και την ευπρεπή εμφάνιση των μαθητών την οποία δημοσιοποίησε στις 9/03/2011 προσεγγίζοντας το συγκεκριμένο θέμα στη βάση των δικαιωμάτων του παιδιού όπως αυτά κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Η Θέση της Επιτρόπου βρίσκεται αναρτημένη στην Ιστοσελίδα στο Σύνδεσμο Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις της Επιτρόπου)

Σε ότι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό στο οποίο γίνεται αναφορά στην επιστολή της ΠΣΕΜ, η Επίτροπος, ασκώντας τον ελεγκτικό της ρόλο, προχώρησε ήδη σε παρέμβαση προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού καλώντας τον να ζητήσει άμεση διερεύνηση του θέματος και να την ενημερώσει σχετικά με τα ακόλουθα:

i. Κατά πόσο στο συγκεκριμένο σχολείο έχουν διαμορφωθεί εσωτερικοί κανονισμοί, που να καλύπτουν και τα θέματα στολής και ευπρεπούς εμφάνισης των μαθητών με την ουσιαστική εμπλοκή της μαθητικής κοινότητας, στα πλαίσια της επιβαλλόμενης συνεργασίας μεταξύ Καθηγητικού Συλλόγου και Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου στη συζήτηση και διαμόρφωσή τους.

ii. Κατά πόσο το συγκεκριμένο παιδί έχει ιστορικό συστηματικής παρέκκλισης από τους συγκεκριμένους εσωτερικούς κανονισμούς του σχολείου που αφορούν την ευπρεπή εμφάνιση. Εάν ναι, με ποια συχνότητα και ποια παιδαγωγικά μέτρα χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε περίπτωση.

iii. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ιστορικό συστηματικής παρέκκλισης από τους κανονισμούς του σχολείου που αφορούν την ευπρεπή εμφάνιση, τους λόγους για τους οποίους δεν χρησιμοποιήθηκαν τα υπόλοιπα προβλεπόμενα μέτρα του κανονισμού 17(3) των «Περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών του 1990 εως 2011», και τα οποία περιλαμβάνουν: παιδαγωγικό διάλογο, παρατήρηση, επίπληξη, κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή/τριας, επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού, εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας.

iv. Κατά πόσο οι εξηγήσεις που δόθηκαν από τη μητέρα του παιδιού και το ίδιο το παιδί, λήφθηκαν υπόψη κατά την εξέταση του παραπτώματος, και αν ναι, τους λόγους για τους οποίους δεν κρίθηκαν επαρκείς ώστε να μετριαστεί το ύψος του παιδαγωγικού μέτρου που επιβλήθηκε.


Τέλος, η Επίτροπος επισημαίνει ότι το θέμα του πειθαρχικού ελέγχου των μαθητών και πώς αυτός εφαρμόζεται στο χώρο του σχολείου, αποτελεί θέμα για το οποίο έχει δεχτεί αριθμό παραπόνων. Ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο θέμα, τυγχάνει μελέτης από το Γραφείο της Επιτρόπου, στα πλαίσια της οποίας, εξετάζονται, πάντα στη βάση των βασικών αρχών που διέπουν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τόσο οι θεωρητικές και παιδαγωγικές παραδοχές πάνω στις οποίες αυτός θεμελιώνεται όσο και οι διαδικασίες και πρακτικές μέσα από τις οποίες αυτός ασκείται.


Λευκωσία, 20 Ιανουαρίου 2015Κατεβάστε το αρχείο Word ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Ι.docx


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top