Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Την Παρασκευή 10/10/2014, πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, συνάντηση, αναφορικά με τα προβλήματα που παρατηρούνται στην εφαρμογή διαταγμάτων Οικογενειακού Δικαστηρίου από την Αστυνομία. Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια σχετικής διαβούλευσης της Επιτρόπου, την οποία αποφάσισε να έχει, καθότι αποδέχτης μεγάλου αριθμού παραπόνων από γονείς. Ειδικότερα, οι παραπονούμενοι γονείς, παρά την έκδοση διαταγμάτων επικοινωνίας παιδιού- γονέα, αδυνατούν να διατηρήσουν προσωπική επαφή κι επικοινωνία με τα παιδιά τους, λόγω της αρνητικής στάσης και επαναλαμβανόμενης παραβίασης των διαταγμάτων αυτών, από τον γονιό που έχει τη φύλαξή τους.

Στη συνάντηση παρέστησαν και παρουσίασαν τις θέσεις και τις απόψείς τους, εκπρόσωποι του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Νομικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, καθώς και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος, μέσα από λήψη μέτρων για τη δημιουργία ενός πλαισίου που να διασφαλίζει, στο μέγιστο δυνατό, τα δικαιώματα των επηρεαζόμενων παιδιών.

Σχετική είναι και η Θέση της Επιτρόπου αναφορικά με το ρόλο των κρατικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις προβλημάτων επικοινωνίας παιδιού-γονέα του οποίου οι γονείς είναι σε διάσταση ή διαζευμένοι, που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο 2012. Τη Θέση μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top