Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Σημείωμα Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, για τη συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής στις 17/09/2013

Θέματα:

(α) Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013

(β) Οι περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού τονίζει για ακόμη μια φορά την ανάγκη εξέτασης του ενδεχομένου μιας συνολικής αναθεώρησης της σχετικής με τα θέματα Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες νομοθεσίας.

Η κείμενη νομοθεσία, όταν αυτή υιοθετήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, υπήρξε ρηξικέλευθη τομή για τα δεδομένα της πατρίδας μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση του παιδοκεντρικού της προσανατολισμού. Σήμερα ωστόσο, καλούμαστε να αντλήσουμε από την εμπειρία που έχει συσσωρευτεί στα χρόνια της εφαρμογής της νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο αλλά και από την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα διεθνώς προκειμένου να διασφαλίσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό το εκπαιδευτικό αλλά και το γενικότερο συμφέρον της συγκεκριμένης ομάδας παιδιών.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται η «Θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για την Αγωγή και Εκπαίδευση Παιδιών με Αναπηρίες – Δεκέμβριος 2011» την οποία κατέθεσα στην Επιτροπή αυτή, τον Μάρτιο του 2012. Η Θέση της Επιτρόπου μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Σε ότι αφορά τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις που συζητούμε σήμερα, οι θέσεις της Επιτρόπου παραμένουν οι ίδιες όπως αυτές έχουν κατατεθεί ενώπιον της Επιτροπής στις 24/01/2012 όταν και αυτά είχαν αρχικά συζητηθεί.Κατεβάστε το αρχείο Word Σημειωμα για Κοιν. Επιτροπή Παιδειας για Περι Αγωγης Παιδιων ΜΕΑ.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top