Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κα Λήδα Κουρσουμπά, θα συμμετάσχει στο 15ο ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC) το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία της Πολωνίας από τις 14-16 Σεπτεμβρίου 2011. Θέμα του φετινού συνεδρίου είναι «Ο Σεβασμός των Δικαιωμάτων των Παιδιών και των Εφήβων στα Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας». Αυτή είναι η τέταρτη συμμετοχή της Κύπριας Επιτρόπου σε ετήσιο Συνέδριο του ENOC στα ισάριθμα χρόνια λειτουργίας του θεσμού του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο.

Στόχος του φετινού Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων στο διεθνή χώρο σχετικά με την κατοχύρωση και εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών που βρίσκονται υπό τη νομική φροντίδα του κράτους καθώς και των προκλήσεων και δυσκολιών στις διάφορες χώρες της Ε.Ε. όσον αφορά τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών υπό φροντίδα. Δίπλα σε αυτά, η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών μεταξύ των Ευρωπαίων Επιτρόπων και διάφορων Διεθνών Οργανισμών και επιτροπών αποτελεί προτεραιότητα στην Ημερήσια Διάταξη του Συνεδρίου. Η κα Κουρσουμπά θα παρουσιάσει στο Συνέδριο τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε το Γραφείο της το 2009 με θέμα «Η Διασφάλιση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στα Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας.»

Στο Συνέδριο, η Κύπρια Επίτροπος θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους της για τις δραστηριότητες του θεσμού στην Κύπρο κατά το τελευταίο έτος. Η κυρία Κουρσουμπά, πέραν τούτου, και υπό την ιδιότητά της ως Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για θέματα Πρόσβασης των Παιδιών στη Δικαιοσύνη θα ενημερώσει για τις δράσεις της ομάδας που συνοψίζονται:
α. Στη στήριξη των εργασιών στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών για κατάρτιση νέου Προαιρετικού Πρωτόκολλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο να προνοεί για μηχανισμό υποβολής παραπόνων στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σε σχέση με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, η κυρία Κουρσουμπά μετείχε σε Διεθνή Διαβούλευση στη Γενεύη τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο του 2010, εκπροσωπώντας το ENOC και υποστηρίζοντας την υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου, το οποίο εν τω μεταξύ υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα τεθεί ενώπιων της Εθνικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για επικύρωση σύντομα.
β. Στην προώθηση της εφαρμογής από τα κράτη μέλη των Κατευθυντήριων Γραμμών για μια Δικαιοσύνη Φιλική προς τα Παιδιά, οι οποίες υιοθετήθηκαν πέρσι από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η κα Κουρσουμπά είχε λάβει μέρος στις εργασίες της Ειδικής Επιτροπής για την κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών εκπροσωπώντας το ENOC.
γ. Προώθηση των Δράσεων για Εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού από τα Δικαστήρια σε εθνικό επίπεδο και
δ. Προώθηση υλικού για ενδυνάμωση των Επιτρόπων ώστε να προσφεύγουν στους μηχανισμούς του Συμβουλίου της Ευρώπης για υποβολή παραπόνων από και εκ μέρους των παιδιών.

Παράλληλη Συνάντηση των Ευρωπαίων Εφήβων Συμβούλων του Δικτύου της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων Ευρωπαίων Επιτρόπων για το Παιδί (ΕΝΥΑ).

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι, στο Συνέδριο του ENOC εκπρόσωποι του Δικτύου Εφήβων Συμβούλων Ευρωπαίων Επιτρόπων για το Παιδί (ΕΝΥΑ) θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στους Ευρωπαίους Επιτρόπους τις θέσεις και τις προτάσεις του ΕΝΥΑ πάνω στα θέματα της Εκπαίδευσης, της Υγείας, της Βίας και της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο, όπως προέκυψαν μέσα από τη συνάντηση του ENYA, που έγινε στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας στις 15-16 Ιουλίου, 2011.

Στην εν λόγω συνάντηση του ΕΝΥΑ, στο Μπέλφαστ, οι δύο έφηβες που εκπροσώπησαν την Κύπρο, Νικόλ Αβραάμ και Άννα-Μαρία Πούλλου, διέπρεψαν τόσο με το ήθος όσο και με την ενεργό συμμετοχή τους στις ομάδες εργασίας και είχαν επιλεγεί μαζί με άλλους 6 έφηβους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες να εκπροσωπήσουν τους έφηβους της Ευρώπης και να παρουσιάσουν τα εν λόγω θέματα στη συνάντηση του ENOC στη Βαρσοβία. Η Νικόλ Αβραάμ και ο Ηλίας Βούρας από την Ελλάδα θα παρουσιάσουν τις θέσεις των εφήβων στο θέμα της Βίας ενώ η Άννα-Μαρία Πούλλου και ο Ντεζάν Τάτι από τη Βοσνία θα παρουσιάσουν το θέμα της Εκπαίδευσης.

Κατεβάστε το αρχείο Word ΣΥΝΕΔΡΙΟ ENOC.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top